Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang

“Betydande ögonblick” i medarbetarresan [med exempel]

Moments that matter

En ”betydande ögonblicks”-strategi kan hjälpa HR-avdelningar och andra ledare a identifiera nyckelområden i medarbetarresan – och göra smartare och mer effektfulla investeringar.

Vad innebär ”betydande ögonblick” i medarbetarresan? 

Att fokusera på betydande ögonblick är ett framväxande tillvägagångssätt för medarbetares upplevelser, som blivit starkt inom HR. Konceptet är sprunget ur customerexperience (kundupplevelser), där så kallade ”moments oftruth” är höjdpunkter i i kundresan som bestämmer om en potentiell kund kommer handla från ett företag eller inte. Inom HR, är ”betydande ögonblick” viktiga moment i medarbetarresan som särskilt påverkar medarbetarengagemang hos deras upplevelser. 

Betydande ögonblick är relaterade till emotionellt laddade händelser i personalens privat- eller arbetsliv. Forskning visar att en anställds beteende ställt i relation till dessa händelser har stor påverkan på deras engagemang, tillfredsställelse och sannolikhet att stanna kvar i en organisation.  

”De här ögonblicken har en stor potential att påverka medarbetarerfarenheten både positivt och negativt”, säger Aaron McEwan, direktör och rådgivningsledare för Gartner. 

Betydande ögonblick har en hög potential att påverka medarbetarerfarenheten positivt och negativt.” 

När konkurrensen om arbetskraft intensifieras och utmaningen av att behålla personal ökar, så ökar även organisationers försök att skapa medarbetarupplevelser av samma standard som för deras kunder. Detta är varför många kommersiella koncept som tidigare primärt använts inom sälj nu även anammats av HR-avdelningar. 

Exempel på betydande ögonblick i medarbetarupplevelsen 

Betydande ögonblick kan delas in i händelser som sker i både i privatlivet och arbetslivet. 

Exempel på arbetslivshändelser som är betydande: 

 • Första dagen på ett nytt jobb 

 • En befordran 

 • Avsluta eller starta ett nytt projekt 

 • Få beröm för sina prestationer 

 • Ta emot feedback 

 • Ett tjänstejubileum 

 • Avslutandet av en tjänst 

Arbetslivshändelser är ögonblick som erbjuder värdefulla möjligheter för arbetsgivare att skapa en minnesvärd och positiv påverkan i deras anställdas liv. Ett klassiskt exempel är onboardingprocessen, som har en massiv påverkan på medarbetarupplevelsen. Trots detta, kämpar många organisationer med att ge denna process den tid den förtjänar. Ett annat exempel på att utnyttja viktiga ögonblick är att leverera feedback till personalen. I en enkät gjord av Glassdoor, säger 53% av de tillfrågade att de skulle stanna längre i sin organisation om de fick mer uppmärksamhet och beröm från sin chef. 

 Exempel på betydande ögonblick i privatlivet: 

 • Att bli en förälder 

 • En närstående går bort 

 • Flyttar till ett nytt land 

 • Gå igenom en skilsmässa 

 • Sjukdomar eller olyckor 

Personliga händelser har ofta en större påverkan på en människas liv. Organisationer måste erkänna och förstå att vi alla är människor, och att våra privatliv påverkar vårt arbetsliv. Att misslyckas med att infinna sig i detta kommer oundvikligen resultera i negativa medarbetarupplevelser och eventuellt få en anställd att börja leta efter en mer empatisk och förstående arbetsgivare. 

”Kortfattat sagt, känslor är betydelsefulla”, säger McEwan. ”Trots att det inte finns något ’magiskt’ ögonblick, så framkallar de flesta betydande händelserna en stark känsloreaktion och har en bestående effekt på de anställdas inställning till deras organisation.” 

Att identifiera de händelser som påverkar medarbetarupplevelsen och kontinuerligt fråga medarbetare om feedback är ett viktigt steg mot ett mer människocentrerat arbetssätt. Ett förhållningssätt som grundar sig i betydande ögonblick kan hjälpa HR-avdelningar och andra ledare att prioritera olika investeringar, för att försäkra sig om att tid och and resurser spenderas där ROI är högst. 

Medarbetarundersökningar och betydande händelser 

Specialanpassade pulsundersökningar är ett utmärkt verktyg för identifiering och monitorering av viktiga beröringspunkter i medarbetarresan genom hela den anställdas livscykel. Regelbundna en mot en-möten, onboarding- och avslutsenkäter och fritext-frågor i anslutning till reguljära pulsundersökningar är alla utmärkta verktyg för ett arbetssätt som grundar sig i betydande händelser. 

Eletive är en modern plattform för PeopleSuccess, som innehåller alla verktyg du behöver för att mäta och förbättra medarbetarupplevelsen. Kontakta våra experter för att lära dig mer! 

Relaterad läsning: Employee journey mapping: important touchpoints and aspects 

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

Förstå dina engagemangsresultat med hjälp av Eletive benchmarkdata

Benchmarkdata för medarbetarengagemang sätter organisationens resultat i ett sammanhang och hjälper dig att sätta mål som är datadrivna och realistiska.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

En omfattande guide för medarbetarengagemang

Medarbetarengagemang är inte bara ett buzzword; Det är ett viktigt element som driver produktivitet, arbetsmoral och övergripande affärsframgång. Upptäck vår ultimata guide för medarbetarengagemang idag.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Vad är medarbetarupplevelse – och hur mäter man den?

En positiv medarbetarupplevelse leder till individuell tillfredsställelse och organisatorisk framgång. Följ med oss när vi avslöjar de viktigaste aspekterna i en framgångsrik medarbetarupplevelse 2023.

Läs bloggpost