Plattform 

Varför Eletive? 

Resurser 

SpråkSvenska

Performance Management19 januari 2023

Hur man implementerar 360-graders feedback

360 graders feedback kan hjälpa såväl chefer som anställda att lära sig om sina styrkor och svagheter. På så sätt är det ett kraftfullt verktyg för att identifiera "blind spots". Låt oss ta en titt på hur du implementerar 360-feedback och hur du bygger ett effektivt 360-graders feedbackprogram.

360 grader betyder att något har en holistisk helcirkel - det är precis vad 360-feedback handlar om. Med 360-feedback kan du samla in konstruktiv feedback från medarbetare, chefer och andra anställda. Resultatet är en fullständig feedbackmodell. 360-feedback har länge varit ett kraftfullt verktyg för ledarskapsutveckling men används allt mer i hela organisationen.

I den här artikeln kommer vi att prata om hur man implementerar ett 360-graders feedbacksystem. Vi visar också hur Eletives 360-feedback verktyg kan hjälpa din organisation att utveckla medarbetare och öka både prestationer och medarbetarnöjdhet på arbetsplatsen.

Välj rätt verktyg för din 360-graders feedbackprocess

När du implementerar 360-graders feedback är det viktigt att välja rätt verktyg. Beroende på dina mål och storleken på din organisation kan behovet skilja sig åt. Men kom ihåg att ett 360-feedback verktyg som integreras med dina prestationshanterings- och medarbetarverktyg hjälper dig att arbeta med resultaten på ett strukturerat och effektivt sätt.

Saker att tänka på när du implementerar 360-feedback:

 • Vill du kunna följa utvecklingen över tid?

 • Vill du kunna koppla enkätresultaten till utvecklingsplaner, handlingsplaner och 1:1s?

 • Vill du att undersökningsresultaten är anonyma och att utvärderarna känner sig trygga med att dela med sig av sin feedback?

 • Vill du kunna visualisera resultaten på ett sätt som underlättar konstruktiv dialog?

 • Vill du kunna se, inte bara de enskilda resultaten, utan även de aggregerade resultaten för segmentet eller hela organisationen?

 • Vill du kunna skapa både återkommande och enskilda 360-undersökningar?

Eletive låter dig göra allt ovanstående, så att du kan bygga en 360-granskningsprocess som verkligen stödjer dina chefer, team och organisationen för att nå både individuella och organisatoriska mål.

Hur man implementerar ett 360-feedbacksystem

Låt oss ta en titt på de viktigaste stegen för en framgångsrik implementering.

 1. Identifiera dina mål och syftet med att implementera 360-feedbackprogram i din organisation.

 2. Välj ett 360-graders feedbackverktyg som stöttar dina mål och hjälper dig och dina anställda att utvecklas.

 3. Kommunicera syftet: varför implementerar du 360-graders feedback? Ange en strategi för vilka individer som ska få feedback och hur ofta du vill skicka undersökningarna.

 4. Skapa 360-enkätfrågorna och se till att inkludera öppna och slutna frågor. (Om du använder Eletive kan du också välja att använda de vanliga ”plug-and play” 360-enkätfrågorna som ingår i plattformen.)

 5. Se till att alla som är involverade i 360 graders utvärderingen är utbildade i hur man ger och tar emot konstruktiv feedback. Betona att en 360-granskning inte är samma sak som prestationsgranskning.

 6. Starta dina 360-undersökningar.

 7. Schemalägg coachningssessioner med alla deltagare och stötta varje individ i hur man vidtar åtgärder på den feedback de har fått.

Relaterad läsning: 360-graders feedbackcoaching för professionell utveckling

Implementera 360-feedbackundersökningar med Eletive

I Eletive kan du skapa återkommande och engångsundersökningar med 360-feedback. Det innebär att din organisation kan anpassa hur ni vill arbeta med 360-feedback och skräddarsy processen efter era behov.

Enkätfrågorna kan vara både kvantitativa och kvalitativa. I Eletives 360-enkäter kan du använda olika typer av frågor: 1-5 betyg, öppna frågor, flervalsfrågor och en NPS-fråga. Detta gör att du kan samla in såväl numeriska som detaljerade uppgifter och svar.

Dashboards på enskilda eller aggregerad segment, liksom hela organisationen, ger en intuitiv och lättförståelig översikt över undersökningsresultaten. Eletives 360-feedback är helt anonym för de utvärderare som lämnar sin feedback.

Relaterad läsning: 360 graders feedbackfrågor [med exempel]

Eletive - en People Success plattform

Eletive tillhandahåller en komplett plattform för anonym feedback från anställda och för allt som rör medarbetarengagemang och prestationshantering. Detta inkluderar intelligenta medarbetarundersökningar, en anonym chatt för anställda, avancerad AI-analys för att tolka fritextkommentarer och en visselblåsarkanal, eNPS-undersökningar och mycket mer.     

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

Hur man beräknar personalomsättning

23 januari 2023

Personalomsättning är ett viktigt mått att tänka på när man utvärderar ett företags prestationer och välmående. Beräkning av anställdas omsättningshastighet kan hjälpa till att identifiera förbättringsområden och problem som får anställda att lämna.

Läs bloggpost

Performance Management

Professionell utveckling med 360-feedback

19 januari 2023

360-graders feedbackundersökningar är ett kraftfullt verktyg för både personlig och professionell utveckling. Genom att samla in medarbetarfeedback och utbilda chefer i 360-coachning kan organisationer utveckla medarbetare, team och ledare parallellt.

Läs bloggpost
Glatt team

Medarbetar-engagemang

Eletive Academy – bli certifierad i Eletive

28 december 2022

Lär dig hur du kan dra nytta av allt som Eletive har att erbjuda. Med Eletive Academy får du tillgång till korta filmer som utbildar dig i alla delar av Eletive-plattformen. Eletive Academy hjälper dig att starta och påskynda din People Success-resa.

Läs bloggpost