Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Performance Management19 januari 2023

Hur man implementerar 360-graders feedback

360 graders feedback kan hjälpa såväl chefer som anställda att lära sig om sina styrkor och svagheter. På så sätt är det ett kraftfullt verktyg för att identifiera "blind spots". Låt oss ta en titt på hur du implementerar 360-feedback och hur du bygger ett effektivt 360-graders feedbackprogram.

360 grader betyder att något har en holistisk helcirkel - det är precis vad 360-feedback handlar om. Med 360-feedback kan du samla in konstruktiv feedback från medarbetare, chefer och andra anställda. Resultatet är en fullständig feedbackmodell. 360-feedback har länge varit ett kraftfullt verktyg för ledarskapsutveckling men används allt mer i hela organisationen.

I den här artikeln kommer vi att prata om hur man implementerar ett 360-graders feedbacksystem. Vi visar också hur Eletives 360-feedback verktyg kan hjälpa din organisation att utveckla medarbetare och öka både prestationer och medarbetarnöjdhet på arbetsplatsen.

Välj rätt verktyg för din 360-graders feedbackprocess

När du implementerar 360-graders feedback är det viktigt att välja rätt verktyg. Beroende på dina mål och storleken på din organisation kan behovet skilja sig åt. Men kom ihåg att ett 360-feedback verktyg som integreras med dina prestationshanterings- och medarbetarverktyg hjälper dig att arbeta med resultaten på ett strukturerat och effektivt sätt.

Saker att tänka på när du implementerar 360-feedback:

 • Vill du kunna följa utvecklingen över tid?

 • Vill du kunna koppla enkätresultaten till utvecklingsplaner, handlingsplaner och 1:1s?

 • Vill du att undersökningsresultaten är anonyma och att utvärderarna känner sig trygga med att dela med sig av sin feedback?

 • Vill du kunna visualisera resultaten på ett sätt som underlättar konstruktiv dialog?

 • Vill du kunna se, inte bara de enskilda resultaten, utan även de aggregerade resultaten för segmentet eller hela organisationen?

 • Vill du kunna skapa både återkommande och enskilda 360-undersökningar?

Eletive låter dig göra allt ovanstående, så att du kan bygga en 360-granskningsprocess som verkligen stödjer dina chefer, team och organisationen för att nå både individuella och organisatoriska mål.

Hur man implementerar ett 360-feedbacksystem

Låt oss ta en titt på de viktigaste stegen för en framgångsrik implementering.

 1. Identifiera dina mål och syftet med att implementera 360-feedbackprogram i din organisation.

 2. Välj ett 360-graders feedbackverktyg som stöttar dina mål och hjälper dig och dina anställda att utvecklas.

 3. Kommunicera syftet: varför implementerar du 360-graders feedback? Ange en strategi för vilka individer som ska få feedback och hur ofta du vill skicka undersökningarna.

 4. Skapa 360-enkätfrågorna och se till att inkludera öppna och slutna frågor. (Om du använder Eletive kan du också välja att använda de vanliga ”plug-and play” 360-enkätfrågorna som ingår i plattformen.)

 5. Se till att alla som är involverade i 360 graders utvärderingen är utbildade i hur man ger och tar emot konstruktiv feedback. Betona att en 360-granskning inte är samma sak som prestationsgranskning.

 6. Starta dina 360-undersökningar.

 7. Schemalägg coachningssessioner med alla deltagare och stötta varje individ i hur man vidtar åtgärder på den feedback de har fått.

Relaterad läsning: 360-graders feedbackcoaching för professionell utveckling

Implementera 360-feedbackundersökningar med Eletive

I Eletive kan du skapa återkommande och engångsundersökningar med 360-feedback. Det innebär att din organisation kan anpassa hur ni vill arbeta med 360-feedback och skräddarsy processen efter era behov.

Enkätfrågorna kan vara både kvantitativa och kvalitativa. I Eletives 360-enkäter kan du använda olika typer av frågor: 1-5 betyg, öppna frågor, flervalsfrågor och en NPS-fråga. Detta gör att du kan samla in såväl numeriska som detaljerade uppgifter och svar.

Dashboards på enskilda eller aggregerad segment, liksom hela organisationen, ger en intuitiv och lättförståelig översikt över undersökningsresultaten. Eletives 360-feedback är helt anonym för de utvärderare som lämnar sin feedback.

Relaterad läsning: 360 graders feedbackfrågor [med exempel]

Eletive - en People Success plattform

Eletive tillhandahåller en komplett plattform för anonym feedback från anställda och för allt som rör medarbetarengagemang och prestationshantering. Detta inkluderar intelligenta medarbetarundersökningar, en anonym chatt för anställda, avancerad AI-analys för att tolka fritextkommentarer och en visselblåsarkanal, eNPS-undersökningar och mycket mer.     

Fortsätt läsa

Performance Management

41 användbara fraser vid medarbetarsamtal

6 mars 2023

Medarbetarsamtal är viktiga för både medarbetarnas och organisationens utveckling. Vi har listat 41 exempel på användbara fraser, som inspiration för hur konstruktiv feedback kan se ut.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Engagerade medarbetare är nyckeln till ekonomisk hållbarhet

2 mars 2023

I takt med att världens ekonomiska utmaningar ökat, har det blivit tydligt att medarbetarengagemang är en avgörande komponent i att bygga framgångsrika organisationer.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Beräkna Employee Engagement Index (EEI)

10 februari 2023

Medarbetarnas engagemang är grundläggande för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Det har en direkt påverkan på medarbetarnas välbefinnande och arbetstillfredsställelse, liksom på det övergripande affärsresultatet. Genom att mäta medarbetarengagemang med regelbundna pulsundersökningar kan du beräkna Employee Engagement Index (EEI) i din organisation.

Läs bloggpost