Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang20 april 2021

Verktyg för globala medarbetarundersökningar på olika språk

Global medarbetarundersökning på olika språk

För att mäta engagemang med medarbetarundersökningar i flera länder, eller med medarbetare som talar olika språk, krävs rätt verktyg. När du väljer verktyg för medarbetarundersökningar är det viktigt att det finns stöd för olika språk.

Hur gör man egentligen för att mäta medarbetarengagemang i internationella företag? Det är faktiskt inte så komplicerat som man kan tro – så länge man väljer verktyg som har stöd för globala medarbetarundersökningar.

Innehåll

  1. Fördelar med internationella medarbetarundersökningar

  2. Pulsundersökningar på olika språk

  3. KIOSK-funktion för större tillgänglighet

  4. Eletive och globala medarbetarundersökningar

Fördelar med internationella medarbetarundersökningar

Att mäta medarbetarnas engagemang är ett viktigt första steg för att kunna arbeta proaktivt med frågor som psykosocial arbetsmiljö, hälsa och produktivitet. Ju mer geografiskt utspridd organisationen är, desto viktigare blir det att samla in feedback på ett effektivt och systematiskt sätt.

Om detta inte görs blir det svårt, om inte omöjligt, att få en helhetsbild av situationen i organisationen. Subjektiva bedömningar och "magkänsla" är ingen pålitlig grund för strategiska beslut. Med digitala medarbetarundersökningar i realtid får du svart på vitt vad som fungerar bra, och vad som inte fungerar. Det gör det möjligt att fatta kloka beslut och att fokusera resurser på rätt områden.

  • En tydlig överblick. Med smarta medarbetarundersökningar och inutitiva dashboards blir det tydligt vad som fungerar väl, och vilka områden som behöver mer uppmärksamhet.

  • Tillgång till benchmarks. Medarbetarundersökningar ger dig möjlighet både att jämföra olika segment i din organisation med varandra (tex utifrån team, roll eller anställningsform) och att jämföra ditt företag med andra i samma bransch.

  • Data-drivna beslut. Med tydliga, kvantifierbara resultat baserade på vetenskapliga metoder blir det möjligt att fatta beslut baserade på fakta, istället för på subjektiva uppfattningar.

Pulsundersökningar på olika språk

Med Eletive väljer varje medarbetare enkelt vilket språk hen vill ha sina frågor på.

Om din organisation är verksam i flera länder, eller har medarbetare med olika modersmål, är det viktigt att alla anställda kan svara på frågorna på sitt eget språk. Eletives plattform har stöd för fler än 30 olika språk, och det krävs bara ett enkelt knapptryck för att ställa in rätt språk.

KIOSK-funktion för större tillgänglighet

I vissa länder och branscher är det mindre vanligt att medarbetare har en egen företagstelefon, företagsdator och företagsmail. När så är fallet erbjuder Eletive istället en så kallad KIOSK-lösning, som ofta passar bra till exempel i fabriker och lagerverksamheter.

Med KIOSK-lösningen krävs varken telefonnummer eller email för att delta i pulsundersökningarna. Istället får varje anställd tillgång till en unik kod som de kan använda för att besvara frågorna på en anvisad enhet. Det kan till exempel vara en gemensam dator eller läsplatta i personalrummet som alla har tillgång till. Allt som krävs för att lämna sina svar är en kod.

Så kan Eletive hjälpa er

Eletive är en modern plattform för medarbetarengagemang som samlar allt som rör medarbetarundersökningar, medarbetarsamtal, 1:1s och handlingsplaner i ett och samma verktyg. Här finns allt du behöver för att bygga en arbetsplats där människor trivs, mår bra och presterar på topp.

SMARTA PULSUNDERSÖKNINGAR I REALTID

Med vårt adaptiva frågebatteri som drivs av maskininlärning skapas smarta pulsundersökningar för att ge så bra insikter som möjligt. Frågor och råd är baserade på den senaste forskningen och framtagna av psykologer.

MEDARBETARSAMTAL, 1:1s OCH AGIL MÅLSTYRNING

Genom att samla 1-on-1s, OKRs, och SMARTa mål i en och samma plattfrom gör Eletive det enkelt och smidigt att ena organisationen kring gemensamma mål och processer.

SJÄLVLEDARSKAP OCH ETT AKTIVT MEDARBETARSKAP

Vår unika betoning på självledarskap förändrar den organisatoriska dynamiken och ger varje medarbetare redskapen och inspirationen till att äga sitt engagemang. Med Eletive är det inte HRs ansvar att "lösa" problem. Istället blir det tydligt att hela företaget bygger en bra kultur – tillsammans.

Fortsätt läsa

Performance Management

41 användbara fraser vid medarbetarsamtal

6 mars 2023

Medarbetarsamtal är viktiga för både medarbetarnas och organisationens utveckling. Vi har listat 41 exempel på användbara fraser, som inspiration för hur konstruktiv feedback kan se ut.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Engagerade medarbetare är nyckeln till ekonomisk hållbarhet

2 mars 2023

I takt med att världens ekonomiska utmaningar ökat, har det blivit tydligt att medarbetarengagemang är en avgörande komponent i att bygga framgångsrika organisationer.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Beräkna Employee Engagement Index (EEI)

10 februari 2023

Medarbetarnas engagemang är grundläggande för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Det har en direkt påverkan på medarbetarnas välbefinnande och arbetstillfredsställelse, liksom på det övergripande affärsresultatet. Genom att mäta medarbetarengagemang med regelbundna pulsundersökningar kan du beräkna Employee Engagement Index (EEI) i din organisation.

Läs bloggpost