Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang

5 fördelar med ett högt medarbetarengagemang

Best practices medarbetarundersökningar team

Employee engagement har blivit något av ett buzzword, och det är inte svårt att förstå varför. För vilket företag vill inte ha engagerade medarbetare som tar sig an sitt arbete med energi, passion, och känsla av mening? Det är en uppenbar win-win för både företag och individ.

Men vilka är egentligen de främsta fördelarna med en kultur som präglas av engemang och driv? Vi har listat fem av de viktigaste vinsterna som en investering i medarbetarnas engagemang och välmående ger.

Innehåll

  1. Ökad produktivitet och större lönsamhet

  2. Minskad sjukfrånvaro och färre långtidsjukskrivningar

  3. Ett starkare arbetsgivarvarumärke (employer brand)

  4. Anställda som blir ambassadörer

  5. Lägre personalomsättning

  6. Så mäter du medarbetarnas engagemang

1. Ökad produktivitet och större lönsamhet

Om du någonsin betraktat medarbetarengagemang som en "mjuk" KPI är det dags att tänka om. Enligt Gallup uppnår engagerade team i genomsnitt sammantaget 21% högre lönsamhet, vilket tydliggör den direkta effekt som engagemang har på verksamhetens resultat. Medan medarbetare som inte är engagerade gör det som förväntas, anstränger engagerade medarbetare sig för att göra sitt allra bästa och överträffa förväntningarna.

2. Minskad sjukfrånvaro och färre långtidsjukskrivningar

Personalfrånvaro är en utmaning för de flesta företag. När medarbetare är frånvarande stannar verksamheten upp, projekt drar ut på tiden och produktiviteten går ner.

En viss frånvaro, till följd av sjukdom och skador, är en del av livet och kan inte undvikas helt. Men det finn också en frånvaro, särskild återkommande sådan, som egentligen är symptom på andra, underliggande problem. Problem som faktiskt skulle kunna undvikas, med rätt arbetssätt.

Arbetsrelaterad stress och lågt engagemang är exempel på faktorer som ökar frånvaron och som kan förebyggas med ett proaktivt förhållningssätt. Med bra mätverktyg som omedelbart signalerar när stressen ökar eller engagemnaget sjunker går det att förhindra onödig sjukfrånvaro, och bygga en friskare och gladare organisation.

3. Ett starkare arbetsgivarvarumärke (employer brand)

Engagerade medarbetare är en förutsättning för ett starkt arbetsgivarvarumärke. Om de anställda inte är engagerade och trivs på jobbet blir det nästan omöjligt att presentera företaget som en attraktiv arbetsplats, och det blir svårt att attrahera rätt kompetens.

Sociala medier har skapat en transparens som innebär att det enda sättet att bygga ett starkt employer brand är att investera i medarbetarnas engagemang och välmående.

I en undersökning som American Psychological Association gjort svarar 89% av deltagarna att det är mer sannolikt att de skulle rekommendera sin arbetsgivare till andra, om det finns tydliga initiativ för att driva engagemang och välmående.

4. Anställda som blir ambassadörer

Glada och engagerade medarbetare är fantastiska marknadsförare. De tvekar inte att rekommendera företaget till vänner och bekanta, och håller ögon och öron öppna efter affärsmöjligheter även utanför kontorstid. De delar företagets uppdateringar i sina egna sociala kanaler, och hjälper till att bygga en positiv bild av företaget på ett sätt som upplevs som genuint och autentiskt.

5. Lägre personalomsättning

När människor trivs på jobbet och är engagerade i sitt arbete minskar risken att de lämnar sin arbetsplats. Ett ökat engagemang korrelerar med en minskad personalomsättning, något som har en tydlig effekt på bolagets kostnader och produktivitet.

En forskningsrapport från Society for Human Resource Management (SHRM) indikerar att en kostnaden för att ersätta en heltidsanställd är i genomsnitt sex till nio månadslöner. Det handlar om kostnader för rekrytering, onbarding och utbildning, men också om det tapp i produktivitet som uppstår under introduktionstiden. Åtgärder som minskar personalomsättningen är med andra ord en god investering.

Så mäter du medarbetarnas engagemeng

I takt med att HR-chefer och företagsledare blivit allt mer medvetna om vikten av engagemang så har intresset för att mäta medarbetarengagemang ökat. För att kunna ta effektiva beslut baserade på data krävs pålitliga mätverktyg, och en metodik som är agil och modern.

Från en årliga medarbetarundersökningar – till agila, adaptiva puls-undersökningar

Det traditionell sättet att mäta medarbetarengemang på är med en årlig medarbetarsundersökning som skickas ut till hela företaget. Den utgjordes ofta av en omfattande enkät, och att bearbeta och behandla datan tog ofta lång tid. Först när resultat och rapporter väl sammanställts var det dags att börja agera utifrån det som framkommit, vilket innebar att åtgärder ofta inte upplevdes som kopplade till undersökningen. Situationen och behovn hade dessutom ofta hunnit förändras, när det var dags att lansera åtgärderna. I dagens snabbrörliga och föränderliga värld fungerar det inte att arbeta så, och lyckligtvis finns det nu användarvänliga verktig som möjliggör snabba och smarta mätningar i realtid.

Med Eletive kan du mäta och öka medarbetarnas engagemang

Eletive är en modern plattform som samlar medarbetarundersökningar, agil målstyrning, och medarbetarsamtal i samma verktyg. Vi ger dig allt du behöver för att bygga en arbetsplats och företaskultur där människor stormtrivs och presterar på topp. Med Eletive kan du arbeta datadrivet, och enkelt göra benchmarking mot andra företag i er branch, eller mellan avdelningar i er organisation.

SMARTA MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

Med en adaptiv algoritm som använder machine learning för att optimera frågorna får du ut maximal information vid varje utskick. Ett forskningsbaserat frågebatteri utvecklat av psykologer ingår i plattformen, färdigt att användas precis som det är. Det kan även kompletteras och redigeras utifrån verksamhetens specifika behov.

PERFORMANCE MANAGEMENT OCH AGILA MÅL

Genom att lyfta in medarbetarsamtal, OKRs och SMARTa mål i samma verktyg har vi skapat en plattform som gör det enkelt att ena företaget kring gemensamma mål och process. Vårt intuitiva och användarvänliga gränssnitt med visuella dashboards och rapporter ger en tydlig överblick och skapar transparens där det behövs.

SJÄLVLEDARSKAP OCH EN KULTUR AV GEMENSAMT ANSVAR

Vår unika approach till självledarskap, baserad på OBM (Organizational Behavioural Management Theory) förändrar dynamiken och ger alla verktyg för att bygga en engagerad och konstruktiv företagskultur – tillsammans.

Vill du veta mer om hur ditt företag skulle kunna ha nytta av smarta medarbetarundersökningar? Prata med en av våra specialister!

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

De 10 bästa verktygen för medarbetarundersökningar 2024

Att hitta det bästa verktyget för att hjälpa medarbetare att dela feedback och prestera bättre är avgörande för alla företag. Så vilken är den bästa programvaran för medarbetarundersökningar där ute?

Läs bloggpost
People Success & the Future of Work

Medarbetar-engagemang

Varmt välkommen till 'People Success & the Future of Work'

Vi är glada att kunna bjuda in HR-professionella till det kostnadsfria digitala heldagseventet "People Success & The Future of Work". Detta event utgör en sällsynt möjlighet att interagera med några av de mest framstående tänkarna och innovatörerna inom HR-branschen idag.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Employment Hero

Förbättra dina HR-processer med Eletive och Employment Hero-integrationen. Smidigare arbetsflöden, djupgående insikter och minskad admin.

Läs bloggpost