Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Performance Management

Professionell utveckling med 360-feedback

360-graders feedbackundersökningar är ett kraftfullt verktyg för både personlig och professionell utveckling. Genom att samla in medarbetarfeedback och utbilda chefer i 360-coachning kan organisationer utveckla medarbetare, team och ledare parallellt.

360-feedback: ett verktyg för att identifiera svagheter, styrkor och kompetensluckor

360-graders feedback är ett holistiskt prestationsbedömningssystem som bygger på feedback från handledare, medarbetare och underordnade för att skapa en omfattande prestationsrapport. Det belyser en individs styrkor och svagheter, innehåller olika synpunkter och allt görs anonymt.

Oavsett om du är anställd eller chef är det alltid en utmaning att identifiera dina så kallade "blind spots", eller också kallat kompetensluckor. 360 feedbackundersökningar erbjuder ett effektivt sätt att göra det. "Blind spots" kan vara både beteenden och färdigheter som du kanske under- eller överskattar, där konstruktiv feedback kan hjälpa dig att identifiera områden där du kan förbättra dig.

Att implementera denna sortens feedbackkultur är ett viktigt steg för att skapa en högpresterande arbetsplats där medarbetarna kan nå sin fulla potential. Traditionellt har fokus för 360-feedback ofta varit executive coaching av seniora ledare. Men idag används 360-graders feedback alltmer för att hjälpa alla medarbetare i organisationen att utveckla sina prestationer. Det är också ett användbart verktyg för att identifiera potentiella ledarskapskandidater och bygga en stark ledarskara.

Fördelar med 360-graders feedback

För anställda inkluderar 360-graders feedback följande förmåner:

 • Öka moralen - Positiv förstärkning kan göra underverk för anställda som kämpar med brist på självförtroende, utbrändhet och förvirring relaterat till arbetet.

 • Identifiera kompetensbrister - Du kan analysera feedback från olika personer och identifiera brister i interpersonella färdigheter som kan åtgärdas genom frekvent utbildning.

 • Förbättra medarbetarnas utvecklingsplaner - Holistisk feedback och ytterligare analys kan användas för att skapa effektivare utvecklingsmål för enskilda medarbetare.

Coacha ledare och medarbetare baserat på 360-resultat

Nyckeln till att implementera en framgångsrik 360 graders feedbackprocess är att ha rätt tänkesätt och tillvägagångssätt för undersökningarna och resultaten. För att 360 undersökningar ska ha den mest positiva effekten bör de ses som ett utvecklingsverktyg snarare än ett prestationsutvärdering. Det är viktigt att alla i organisationen förstår detta och ser feedbackrapporterna som verktyg för sin personliga utvecklingsplanering. Detta synsätt hjälper till att skapa ett klimat där feedbacken välkomnas och omfamnas, snarare än fruktas.

Relaterad läsning: 360 feedbackfrågor med exempel

Dos and don'ts i 360 graders feedback coaching

Fokus för 360-coaching bör alltid vara att hjälpa medarbetaren i undersökningen att dra sina egna slutsatser från den feedback de har fått. Avsikten är att de ska identifiera sina egna utvecklingsmöjligheter, snarare än att få berättat för sig vad de ska förändra.

Detta kräver ett coachande tankesätt, där fokus flyttas från att försöka att snabbt lösa problem, vara nyfiken, ställa frågor och utforska olika potentiella vägar framåt. Detta tillvägagångssätt hjälper medarbetaren att undvika att bli defensiv och istället bli nyfiken och intresserad av feedbacken.

Många människor tenderar att bli oroliga om de får vad de uppfattar som negativ feedback, därför är det så viktigt att betona de positiva möjligheterna som gömmer sig i alla sorters feedback.

I 360 feedbackcoaching bör du:

 • Hjälp medarbetaren att definiera sammanhanget för 360-feedbacken

 • Ställ öppna frågor för att hjälpa dem att identifiera sina styrkor och utvecklingsområden

 • Uppmuntra medarbetaren att vara nyfiken och konstruktiv

 • Uppmuntra medarbetaren att fokusera på framtiden och helheten snarare än att älta det förflutna eller fastna i detaljer

 • Genom frågor hjälpa medarbetaren att analysera och förstå återkopplingen i termer av tematiska fokusområden

I 360 feedback coaching bör du i allmänhet inte:

 • Bedöma eller tolka den feedback som medarbetaren har fått

 • Ge din egen feedback på deras beteende

 • Försök att "fixa" eller "ändra" saker du uppfattar som problematiska

 • Ställ ledande frågor eller berätta för medarbetaren hur man känner eller vad man ska tänka eller göra

 • Ge råd eller dela dina åsikter

Eletive erbjuder ett kraftfullt 360-feedbackverktyg

Eletives 360-graders feedback främjar lärande och samarbete. 360-funktionen är byggd för att hjälpa team och organisationer att implementera en konstruktiv feedbackkultur. Genom att identifiera inlärningspotential och förbättra självmedvetenheten hjälper 360-undersökningar till att främja ansvarsskyldighet och självledarskap. Det kan också leda till bättre övergripande prestation hos individer, team och ledare. En viktig fördel med 360°-bedömningar är att de lägger större fokus på "hur" snarare än bara "vad" för att främja utveckling.

 • Koppla 360-feedbackenkätresultat till handlingsplaner och checklistor

 • Visualisera 360-feedbackenkät på både individ- och organisationsnivå

 • Använd 360-undersökningsresultat för att bygga din ledarskapsbank

 • Samla 360-graders feedback, 1:1s, handlingsplaner och OKRs i samma användarvänliga plattform, för att göra det enkelt för chefer och medarbetare att agera på insikterna

Eletive - en People Success plattform

Eletive tillhandahåller en komplett plattform för anonym feedback från anställda som rör medarbetarengagemang och prestationshantering. Detta inkluderar intelligenta medarbetarundersökningar, en anonym chatt för anställda, avancerad AI-analys för att tolka fritextkommentarer och en visselblåsarkanal, eNPS-undersökningar och mycket mer.     

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

De 42 bästa plattformarna för medarbetarengagemang 2024

Att välja rätt plattform för medarbetarengagemang är avgörande för att hjälpa dina medarbetare att dela feedback och prestera bättre. Vilken är då den bästa plattformen för medarbetarengagemang som finns?

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

De 10 bästa verktygen för medarbetarundersökningar 2024

Att hitta det bästa verktyget för att hjälpa medarbetare att dela feedback och prestera bättre är avgörande för alla företag. Så vilken är den bästa programvaran för medarbetarundersökningar där ute?

Läs bloggpost
People Success & the Future of Work

Medarbetar-engagemang

Varmt välkommen till 'People Success & the Future of Work'

Vi är glada att kunna bjuda in HR-professionella till det kostnadsfria digitala heldagseventet "People Success & The Future of Work". Detta event utgör en sällsynt möjlighet att interagera med några av de mest framstående tänkarna och innovatörerna inom HR-branschen idag.

Läs bloggpost