Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang

Vad är en stanna kvar intervju – och vilka frågor ska man ställa?

Stay interview

Stay interviews kan vara ett effektivt verktyg för att förbättra arbetet att behålla medarbetare. De ger värdefulla insikter angående vad som behöver förbättras och vad dina anställda värdesätter mest. Men hur genomför du dem och vad ska du fråga?

Under de senaste åren så har det blivit allt vanligare i organisationer av alla storlekar att fokusera på personalomsättningen. Det kostar trots allt mycket mer att anställa och utbilda ny personal än att behålla bra medarbetare. Ett verktyg som HR-proffs använder för att hjälpa minska personalomsättning är stanna kvar intervjuer. 

En stanna kvar intervju är en konversation mellan en arbetsgivare och en anställd som är designad för att identifiera de faktorer som håller en anställd motiverad och engagerad. Genom att förstå vad som håller en anställd lycklig, kan företag ta steg mot att försäkra att fler anställda kommer att stanna inom organisationen under en längre tid. Trots att stanna kvar intervjuer fortfarande är ett relativt nytt verktyg, så har det snabbt fått fotfäste och används flitigt av HR-avdelningar. Då fler och fler företag fokuserar på att behålla sin personal, så kommer stanna kvar intervjuer sannolikt bli ännu mer populärt. 

Vad är en stanna kvar intervju? 

En stanna kvar intervju är ett möte, ansikte mot ansikte mellan en arbetsgivare och en anställd i syfte att diskutera den sistnämndes nuvarande tillfredställelse med sitt jobb, vad ska kan göras för att förbättra sin arbetsupplevelse och huruvida de planerar på att stanna kvar i organisationen i den närmsta framtiden. Stanna kvar intervjuer är typiskt sett använda av organisationer som ett sätt att minska personalomsättningen, då de ger chefer en möjlighet att proaktivt adressera eventuella problem som kan orsaka missnöje innan det når en punkt då de anställda bestämmer sig för att säga upp sig. Stanna kvar intervjuer kan även hjälpa med att identifiera områden där det finns utrymme för förbättring i själva företaget, som till exempel ineffektiva policys eller procedurer. I sin helhet så är stanna kvar intervjuer ett värdefullt verktyg för både arbetsgivare och anställda, då de hjälper att skapa en mer positiv och produktiv arbetskultur. 

En stanna kvar intervju är vanligtvis utförd på en en-mot-en-basis och ger en anställd möjligheten att ge ärlig feedback om deras tillfredsställelse och motiveringsnivåer. Stanna kvar intervjuer kan också vara ett viktigt verktyg för att behålla din bästa personal, eftersom de hjälper dig att identifiera områden där medarbetare känner sig omotiverade eller ouppfyllda. Dessutom så kan stanna kvar intervjuer hjälpa med att skapa en dialog mellan chefer och anställda kring hur man ska arbeta för att förbättra arbetsmiljön. Genom att ta sig tid för att utföra stanna kvar intervjuer på en regelbunden basis, så kommer företag försäkra sig om att deras anställda är glada och engagerade i sitt arbete. 

Vilka frågor bör ingå i en stanna kvar intervju? 

När du genomför en stanna intervju,  är det ett par frågor som alltid bör ingå för att du ska få den bästa möjliga feedbacken. Först, fråga den anställda vad de tycker om med sitt jobb. Det kommer hjälpa dig med att identifiera de aspekter av deras jobb som är mest tillfredsställande och motiverande. Efteråt, fråga vad de känner kan bli förbättrat. Det kommer hjälpa dig att identifiera områden där dina anställda känner sig omotiverade och missnöjda. Slutligen, fråga dem vad de skulle vilja se för ändringar i framtiden. Detta kommer hjälpa dig med att identifiera områden där dina anställda känner att det finns utrymme för förbättring. Genom att fråga dessa frågorna kan du få en bättre känsla över vad din anställda värdesätter och hur du kan förbättra deras upplevelser på jobbet. 

Här är några exempel på frågor du kan ställa: 

  • Vad tycker du om med ditt jobb? 

  • Vad tycker du inte om med ditt jobb? 

  • Vad motiverar dig att göra ditt bästa på jobbet? 

  • Vilka utmaningar möter du i ditt arbete? 

  • Vad känner du kring din nuvarande arbetsbelastning? 

  • Vilka möjligheter skulle du vilja ha för fortsatt utveckling? 

  • Vad kan vi som arbetsgivare göra för att göra ditt jobb mer tillfredsställande? 

  • Vad skulle få dig att säga upp dig från ditt jobb? 

Att ställa frågor som dessa kommer att hjälpa dig att få en bättre förståelse över hur dina anställda känner och tänker om sina jobb och vad du kan göra för att hålla dem nöjda och engagerade. Genom att försäkra sig om att dina anställda är nöjda med sitt arbete, bidrar du till  att reducera personalomsättning och skapa en mer positiv arbetskultur. 

Hur ofta ska man genomföra stanna kvar intervjuer? 

När de genomförs väl, så kan stanna intervjuer visa anställda att du bryr dig om deras välmående och är investerade i deras fortsatta utveckling. På grund av dessa anledningar, är det generellt sett rekommenderat att genomföra stanna kvar intervjuer minst en gång per år med varje medlem i ditt team. Däremot  kan frekvensen behöva ökas om ni har höga nivåer av personalomsättning i er organisation eller om ni nyligen utfört ändringar som skulle kunna påverka medarbetarnas tillfredsställelse. 

Vad är skillnaden på en stanna kvar intervju och en exit intervju? 

Skiljt från en traditionell exit intervju, som genomförs efter en anställd redan bestämt sig för att lämna, så är en stanna intervju designad för att motverka personalomsättning genom att identifiera de faktorer som orsakar missnöje. För att upprätta stanna intervjuer, boka ett möte med en anställd och börja med att fråga varför de stannar i organisationen. Lyssna noga på deras svar och leta efter eventuella underliggande problem. När du väl identifierat en drivkraft för tillfredsställelse, agera och adressera de riskområdena. Till exempel, om en medarbetare utrycker missnöje med deras arbetsbelastning,  kan du behöva justera deras ansvarsnivå eller anställa fler till den personens avdelning. Genom att ta proaktiva steg för att adressera medarbetares oro, så kan du hjälpa med att minska personalomsättningen och hålla ditt team engagerat och lyckligt. 

Stanna intervjuer och engagemangsundersökningar 

I en värld där många organisationer kämpar med att minska personalomsättningen, så är stanna intervjuer ett viktigt verktyg för att öka bibehållandet av viktig personal. Ett annat viktigt verktyg för att förstå och hålla sig uppdaterad om hur de anställda mår är genom engagemangsundersökningar. 

Genom att skicka ut regelbundna pulsundersökningar så kan du få insikter i realtid om engagemangsnivån i din organisation och omedelbart se eventuella riskzoner som behöver extra uppmärksamhet. Intuitiva värmekartor, baserade på undersökningsresultaten, hjälper dig att förstå och visualisera tillståndet för din organisation. Du kan även få realtidsrapporter och trendkurvor som visar om du är på rätt väg. Detta tillåter dig att ta proaktiva åtgärder för att öka bibehållandet av personal. 

Med Eletive kan du automatisera digitala ”stanna intervjuer” för att få denna typen av insikter i skala. Våran avancerade Listening AI-funktion tillåter dig sedan att snabb få en känsla över vad som är betydande för dina anställda, och vilka åtgärder som du kan ta för att få den mest positiva och signifikanta inverkan på bibehållande och medarbetares välmående. 

https://eletive.com/blog/what-is-a-stay-interview-and-what-questions-to-ask/  

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

De 42 bästa plattformarna för medarbetarengagemang 2024

Att välja rätt plattform för medarbetarengagemang är avgörande för att hjälpa dina medarbetare att dela feedback och prestera bättre. Vilken är då den bästa plattformen för medarbetarengagemang som finns?

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

De 10 bästa verktygen för medarbetarundersökningar 2024

Att hitta det bästa verktyget för att hjälpa medarbetare att dela feedback och prestera bättre är avgörande för alla företag. Så vilken är den bästa programvaran för medarbetarundersökningar där ute?

Läs bloggpost
People Success & the Future of Work

Medarbetar-engagemang

Varmt välkommen till 'People Success & the Future of Work'

Vi är glada att kunna bjuda in HR-professionella till det kostnadsfria digitala heldagseventet "People Success & The Future of Work". Detta event utgör en sällsynt möjlighet att interagera med några av de mest framstående tänkarna och innovatörerna inom HR-branschen idag.

Läs bloggpost