Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang14 november 2022

eNPS benchmarks – vad är ett bra eNPS-resultat?

eNPS undersökning

Att mäta eNPS är ett utmärkt sätt att övervaka medarbetarnas upplevelse och mäta medarbetarnas engagemang i din organisation. Så vad är en bra eNPS-poäng?

Ett högt eNPS (employee Net Promoter Score) är önskvärt av många anledningar. Det indikerar glada och engagerade medarbetare, ett starkt arbetsgivarvarumärke, och det bäddar för hög retention och lojalitet. En låg eNPS-poäng är å andra sidan en betydande riskfaktor. Det indikerar motsatsen: missnöjda medarbetare, ett svagt arbetsgivarvarumärke och risk för hög personalomsättning.

Formeln för att beräkna eNPS

Innan vi dyker ned i vad en bra eNPS-poäng är, låt oss ta en titt på hur eNPS beräknas.

eNPS, eller Employee Net Promotor Score, beräknas med följande formel:

eNPS = % av Promoters minus % Detractors. eNPS-poängen varierar från -100 till +100.

eNPS mäts med en enda fråga:

"Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?"

Medarbetarna svarar genom att välja en siffra i ett intervall från 0 till 10, där 10 representerar "Extremt troligt" och 0 representerar "Inte alls troligt". Svaren är uppdelade i Promoters (9, 10), Passives (7,8) och Detractors (0-6).

Så tolkar du eNPS

En av fördelarna med eNPS ligger i enkelheten i eNPS-frågan. Med bara en fråga fångar eNPS-undersökningen hur nöjda dina anställda är med sin medarbetarupplevelse. Men hur vet du då vad ett bra eNPS-resultat är?

Eletives riktlinjer för hur du tolkar din eNPS-poäng (= Promoters (%) – Detractors (%)) är följande:

0 – 20 är bra 20 – 50 är mycket bra Över 50 är utmärkt

eNPS i olika branscher

Ett annat sätt att förstå sin eNPS-poäng är att sätta den i relation till eNPS-resultaten i andra delar av organisationen, eller andra företag i samma branch. Genom att jämföra eNPS från din organisation med andra företag i er industri får du en känsla av hur er organisation ligger till och om det är något som behöver ändras för att behålla era anställda.

eNPS – en global standard

Genom att använda en global standard som eNPS får du data som enkelt kan jämföras med andra organisationer. eNPS-riktmärken kan användas globalt och låter dig jämföra dina eNPS-resultat med genomsnittliga ENPS-resultat och riktmärkena i din bransch. Detta fungerar även om andra använder olika eNPS-verktyg, så länge de följer eNPS-undersökningsstrukturen.

Med Eletive kan du enkelt se den genomsnittliga eNPS-poängen per bransch och jämföra mot den med eNPS benchmarking. Du kan också använda intern benchmarking och jämföra olika segment i din organisation. eNPS-poängen berättar dock inte vad som fungerar eller inte fungerar i organisationen. Det visar bara i vilken utsträckning dina anställda är nöjda. Det är därför eNPS, på egen hand, inte tar dig hela vägen.

Best practice är istället att lägga till eNPS-frågan i vanliga medarbetarundersökningar som ger mer djupgående insikter. Genom att regelbundet mäta alla drivkrafter för medarbetarnas engagemang med intelligenta pulsundersökningar kommer du inte bara att förstå medarbetarnas upplevelse bättre. Du kommer också att kunna se exakt hur du kan förbättra den.

Ett bra eNPS-resultat visar att dina anställda är nöjda

Om någon är villig att rekommendera sin arbetsplats till en vän eller en bekant betyder det att de är nöjda med sin medarbetarupplevelse. Och glada medarbetare är grunden för att bygga ett starkt medarbetarvarumärke och attrahera och behålla talanger över tid.

Rekommenderad läsning: Croisette bygger ett starkt arbetsgivarvarumärke med Eletive

Fortsätt läsa

Performance Management

41 användbara fraser vid medarbetarsamtal

6 mars 2023

Medarbetarsamtal är viktiga för både medarbetarnas och organisationens utveckling. Vi har listat 41 exempel på användbara fraser, som inspiration för hur konstruktiv feedback kan se ut.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Engagerade medarbetare är nyckeln till ekonomisk hållbarhet

2 mars 2023

I takt med att världens ekonomiska utmaningar ökat, har det blivit tydligt att medarbetarengagemang är en avgörande komponent i att bygga framgångsrika organisationer.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Beräkna Employee Engagement Index (EEI)

10 februari 2023

Medarbetarnas engagemang är grundläggande för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Det har en direkt påverkan på medarbetarnas välbefinnande och arbetstillfredsställelse, liksom på det övergripande affärsresultatet. Genom att mäta medarbetarengagemang med regelbundna pulsundersökningar kan du beräkna Employee Engagement Index (EEI) i din organisation.

Läs bloggpost