Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang

Hur man förbättrar medarbetarengagemanget på arbetsplatsen

Glatt team

Vilka är de viktigaste åtgärderna du kan ta till för att öka medarbetarengagemanget på arbetsplatsen, samt förbättra organisationskulturen och tillfredställelsen? Detta ska vi fokusera på i detta blogginlägg.

Emotionell koppling till organisationen - medarbetarengagemang

Medarbetarengagemang på arbetsplatsen är ett mått på entusiasmen, beslutsamheten och den emotionella kopplingen en anställd har till sin organisation. Medarbetarengagemang är inte samma sak som medarbetares tillfredsställelse, även om de två begreppen ofta blandas ihop. Medarbetarengagemang är mer centreratrunt motivation och syfte, inte bara lycka.Detta innebär att engagemang även har en större påverkan på prestationer och affärsresultat. 

När folk är engagerade i sitt arbete, är det inte bara prestationerna som förbättras. De anställda mår bättre, är gladare och är mer sannolika att stanna kvar i den nuvarande organisationen. Det är en spridd mängd av fördelar med medarbetarengagemang, men för att bygga en engagerad företagskultur krävs ett strategiskt tillvägagångssätt. 

Denna artikel kommer att fokusera på vad som krävs för att engagera anställda, förbättra tillfredställelsen och bygga en arbetsplats där människor får möjlighet att utvecklas. 

Förbättra medarbetarengagemang – idéer och initiativ 

Låt oss titta på några sätt som organisationer kan skapa de rätta förhållandena för hög tillfredställelse och medarbetarengagemang. 

Pulsundersökningar ger en överblick av medarbetarnas upplevelser i realtid 

Det bästa sättet att lära sig hur dina anställda mår och varför de mår som de gör är genom att fråga dem. Pulsundersökningar erbjuder dig ett sätt a göra det regelbundet, i stor skala. Undersökningarna ger dig värdefull aktuell information om vad som fungerar bra i din organisation och vad som kan förbättras.Insamling av feedback från de anställda kommer av sig självt ge tidigare oengagerade anställda en känsla av att de blir hörda och värderade, som är förmånligt för engagemang. Men för att nå hållbara höga engagemangsnivåer, är nästa steg kanske det viktigaste; omvandla dina insikter till initiativ. 

Relaterad läsning: Medarbetarundersökning: vilka frågor bör ingå? 

Omvandla insikter till initiativ skapar engagemang

Efter insamlingen av feedback, är nästa steg att agera på de insikterna som feedbacken gett. Anställda som inte tror att några initiativ kommer att genomföras baserat på deras feedback är mer troliga att bli oengagerade.Att säkerställa att insamlad feedback leder till påtaglig förändring är grundläggande för att öka det totala engagemanget. 

Eletive ger HR-avdelningar, chefer och anställda verktygen fören effektiv och samverkande handlingsplanering. I plattformen så kan chefer och anställda arbeta tillsammans för att följa upp på deras undersökningsresultat och se resultaten över de initiativ som tagits. 

Läs mer om Eletives funktion Handlingsplaner 

Ge ledare och chefer verktygen de behöver för att öka engagemanget 

Kommunikation och samarbete är viktiga drivkrafter för medarbetarengagemang. Chefer som delar med sig av undersökningsresultaten med sina team, så att de gemensamt kan ta fram handlingsplaner är de som kommer se flest framsteg. När hela teamet är involverat i förbättrandet av engagemang och prestationer tillsammans,skapar det en starkare känsla av ansvar för att förbättringsarbetet fortsätter. 

Med Eletive har inte bara chefer tillgång till deras teams engagemangsnivåer i realtid, utan de kan även exportera resultaten till powerpointpresentationer med bara ett klick. Det gör det enkelt att dela med sig av insikterna och arbeta tillsammans för att ta fram handlingsplaner. 

Sätt processer för prestationer och öka medarbetarengagemang

Kommunikation och erkännande är två nyckelingredienser för en hälsosam organisationskultur. Uppmuntra chefer och anställda att göra regelbundna 1:1 möten för att diskutera mål och arbetslivsutveckling. Att skapa 1:1-mallarär ett sätt att stödja chefer i deras samarbete. 

I Eletives plattform har chefer och teammedlemmar en gemensam agendaoch kan skapa handlingsplaner tillsammans.Noteringar, kommentarer och handlingsplaner sparas i plattformen, vilket gör det enklare att se resultat och framsteg över tid mycket enklare. Eletives plattform genererar även forskningsbaserade råd och föreslagna åtgärder för olika scenarion. Råden och de föreslagna åtgärderna kan sedan bli omvandlade till ”att göra”-checklistor med bara ett klick. 

Hur man förbättrar resultaten i engagemangsundersökningar 

Den viktigaste nyckeln till att förbättra resultaten i medarbetarundersökningar är att förbättra medarbetarengagemanget. Men detta är en lång process och förändringar sker inte över en natt. En annan aspekt av att förbättra undersökningsresultaten är att öka deltagandet i undersökningarna.  

Vi har skrivit omfattande om olika sätt hur man gör det i vår artikel 5 sätt att öka deltagandet i medarbetarundersökningar 

FAQ om medarbetarengagemang

Varför är medarbetarengagemang viktigt? 

Fördelarna med medarbetarengagemang är flera och inkluderar bland annat ökad produktivitet, minskad personalomsättning och minskad sjukfrånvaro.

Hur kan HR förbättra medarbetarengagemanget? 

På Eletive tror vi på att det bästa HR kan göra för att förbättra medarbetarengagemanget är genom att erbjuda organisationen verktyg att göra det tillsammans. Eletives plattform är byggt för att göra det möjligt för HR, chefer och anställda att tillsammans driva de förändringar som de vill se i organisationen. På detta sätt inkluderas alla i skapandet av en bättre arbetsplats – tillsammans. 

Hur kan ledare och chefer förbättra medarbetarengagemang? 

Ledare och chefer är nyckelaktörer i skapandet av en engagerad arbetskultur. De behöver föregå med gott exempel och skapa en psykologiskt säker och stödjande miljö för sina teams. En av de viktigaste sakerna för en ledare är förmågan att kommunicera och lyssna på sitt team. 

Med Eletive, får chefer verktygen för att samla in feedback och få in värdefulla insikter om hur deras team upplever sitt arbete. Detta har banat väg för många viktiga konversationer. Reguljära personalmöten och 1:1s är också ett grundläggande verktyg i en chefs verktygslåda. Eletive stödjer regelbundna 1:1s med schemaläggning, mallar och utrymme för dokumentation. 

Vilka är drivkrafterna bakom medarbetarengagemang? 

Medarbetarengagemang är en term som innehåller många olika aspekter av anställdas upplevelser. Frågebatteriet som fungerar som bas för Eletives undersökningar och Eletives engagemangsindex täcker 11 olika drivkrafter bakom medarbetarengagemang. 

Läs mer om de olika drivkrafterna för medarbetarengagemang i vår artikel:Medarbetarundersökning: vilka frågor bör ingå? 

Vilka är de bästa tillvägagångssätten för att implementera engagemangsundersökningar? 

I vår artikel ”Best practices for employeeengagementsurveys” skriver vi omde bästa sätten att genomföra engagemangsundersökningar och några av de vanligaste misstagen att undvika. Vi lyfter även fram de olika sätten som Eletive stödjer dessa tillvägagångssätt. 

Fortsätt läsa

People Success & the Future of Work

Medarbetar-engagemang

Varmt välkommen till 'People Success & the Future of Work'

Vi är glada att kunna bjuda in HR-professionella till det kostnadsfria digitala heldagseventet "People Success & The Future of Work". Detta event utgör en sällsynt möjlighet att interagera med några av de mest framstående tänkarna och innovatörerna inom HR-branschen idag.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Deel

Optimera era HR-processer genom att sömlöst integrera Eletive med Deel. Effektivare arbetsflöden, värdefulla insikter minskad admin.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Alexis HR

Integrera Eletive med AlexisHR och effektivisera era HR-processer. Smidiga arbetsflöden, högre effektivitet och förbättrade analyser.

Läs bloggpost