Plattform 

Varför Eletive? 

Resurser 

SpråkSvenska

Performance Management16 november 2022

Hur du ger 360-feedback till din chef, dina kollegor och teammedlemmar

360 surveys

360-graders feedback är ett kraftfullt verktyg för professionell utveckling och för att förbättra medarbetarupplevelsen. Men många frågar sig, hur ger man 360-feedback på ett konstruktivt sätt?

360-graders feedback eller 360-feedback är ett holistiskt feedbackssystem som bygger på feedback från chefer, kollegor och team i din organisation för att skapa en omfattande feedbackrapport. 360-feedback belyser medarbetarnas styrkor, klargör svagheter samt återger eventuella synpunkter och förslag på förbättring. Självklart görs allt detta anonymt. 

85% av Fortune 500-företagen använder 360 graders feedback för att minska subjektivitet och skapa holistiska rapporter. 360-undersökningar, även kända som multi-rater feedback, är ett kraftfullt verktyg för professionell utveckling samt personlig utveckling.

I den här artikeln diskuterar vi hur du ger 360-feedback på ett konstruktivt sätt, till din chef, till dina kollegor och andra medlemmar i ditt team.

Ge värdeskapande 360-feedback

Att implementera 360-graders feedback hjälper personalavdelningen att bättre förstå de individuella styrkorna och svagheterna i organisationen och att identifiera var det kan finnas behov av ytterligare utbildning eller support. Ett 360-feedbacksystem ger värdefulla insikter för de inblandade individerna, och resultaten från 360-feedback kan ge vägledning för framtida utvecklingsplaner och andra sätt att förbättra medarbetarnas prestationer.

Saker att tänka på för en lyckad implementering av 360-feedback:

  • Uppmuntra att fokusera på positiva aspekter som kan förstärkas eftersom målet är att utvecklas med varje feedback

  • Använd både frågor med kvantifierbara resultat och öppna frågor för konstruktiva svar

  • Fokusera bara på de specifika grupper av människor som personen interagerar med för att undvika feedbackexplosion. Dessa kan vara chefer, kamrater eller direktrapporterande.

  • Uppmuntra utvärderare att vara specifika och koncisa, men ändå tillräckligt detaljerade så att inte ytterligare förklaring behövs

  • Gör 360-granskningsprocessen anonym

  • Använd en 360-feedbackprogramvara för att automatisera och påskynda insamlingen av feedback och analysera resultaten

Hur du ger 360-feedback till din chef

När du ger 360-feedback till din chef, ger du inte bara feedback – du hanterar egon, komplexiteten av relationen och karriärmöjligheter. Det är viktigt att vara ärlig men ändå diplomatisk. Om du refererar till en incident, ge om möjligt inte icke relevant information, fokusera snarare på lösningen problemet.

Kom ihåg att bra ledare trivs med konstruktiv kritik, så länge feedbacken inte känns personlig eller anklagande.

360-feedbackexempel för chefer

1. Uppskatta deras hjälp

Förra veckan när jag kämpade för att stänga en potentiell deal. X tog över, lugnade ner prospektet, avslutade affären och förklarade senare för mig vad som behöver göras i sådana situationer. Jag uppskattar hur X hanterade situationen och gav mig självförtroendet att gå vidare till nästa.

2. Påpeka en brist

Jag förstår att X är under mycket press på sistone men vi har gjort några riktigt stora framsteg när det gäller webbplatsarkitekturen. Vi brainstormar sällan idéer tillsammans nuförtiden och det skulle vara bra om X kan schemalägga 1: 1-möten med teammedlemmar för att granska arbetet minst en gång i veckan.

Hur du ger 360 feedback till dina kamrater

Kamratbedömningar är något annorlunda än chefsbedömningar. Många anställda känner sig slitna mellan att vara en ärlig vän och en kritiker. Det är viktigt att vara ärlig men ändå snäll och att komma ihåg att konstruktiv feedback är värdefull för mottagaren. Var eftertänksam i din formulering och använd en professionell ton för att hjälpa dem att mäta och utveckla deras prestationer.

360 feedbackexempel för kollegor

1. Markera en styrka

X har otroliga kommunikationsförmågor och hjälper ofta andra teammedlemmar att lösa kommunikationsproblem. Det har förbättrat vårt arbetsflöde och vår produktivitet. Förra veckan stannade X sent för att hjälpa ett par av oss stänga en ny deal.

2. Påpeka en svaghet

X är mycket tolerant mot fel när ett projekt överlämnas till honom. Även om en viss grad av fel förväntas kommer han att nå nya höjder i sin karriär med ett mer detaljorienterat och grundligt tillvägagångssätt.

3. Uppskatta arbetsrelateradkunskap

X har gedigen kunskap om viktiga arbetsuppgifter som har hjälpt vårt team att leverera kvalité dagligen. Att X ofta agerar ämnesexpert är mycket uppskattat.

Hur man ger 360-feedback till anställda

När chefer ger 360-feedback till anställda är det viktigt att balansera det positiva med det negativa och erbjuda en uppmuntrande syn på medarbetarens arbetsansvar. Ett konstruktivt och uppmuntrande tillvägagångssätt, som betonar styrkor och pekar på möjligheter till förbättringar på ett empatiskt sätt, kommer att göra att anställda känner sig sedda, validerade och inspirerade.

360 feedbackexempel för anställda

1. Påpeka vinsterna

Förra veckan stack X:s arbete under press ut för mig. Hur X hanterade dataintrånget och fixade SQL-frågan var ett bra exempel för hela teamet. Dessutom bra jobbat att avsluta projektet före deadline.

2. Visa hur de kan förbättra sig

X:s övergripande prestation och bidrag skulle gynnas av bättre lyhördhet och kommunikation från X. Ett försök att svara på brådskande e-postmeddelanden snabbare hjälper teamet att planera bättre.

3. Understryk deras potential

X har starka ledarskapsegenskaper som ofta syns när teamet är under press. X håller sig lugn, kommunicerar med sina kamrater och har ett öga för detaljer.

Viktiga takeaways

Anställda som hjälper andra anställda att växa inom företaget ser vikten av effektivitet och potential i sin organisation. Att ha en ordentlig strategi som svarar på vad du vill uppnå från 360-graders feedback, hur anställda kan införliva feedbacken och varför din företagskultur behöver detta bör hjälpa dig att rama in relevanta SOP: er.

Vid anonym feedback, är hur du formulerar feedbacken lika viktigt som vad du säger. Att utbilda anställda i hur man skriver kortfattad, detaljerad och objektiv feedback kommer att skapa det bästa resultatet. Varje person måste ta sig tid att formulera sina svar eftertänksamt eftersom målet är att höja andra, inte bryta ner dem. Att ställa meningsfulla frågor är också viktigt för att förbättra feedback-kvalitén. Öppna frågor stimulerar feedback och låter dig samla mer kvalitativa och ofiltrerade kommentarer. 

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

Hur man beräknar personalomsättning

23 januari 2023

Personalomsättning är ett viktigt mått att tänka på när man utvärderar ett företags prestationer och välmående. Beräkning av anställdas omsättningshastighet kan hjälpa till att identifiera förbättringsområden och problem som får anställda att lämna.

Läs bloggpost

Performance Management

Hur man implementerar 360-graders feedback

19 januari 2023

360 graders feedback kan hjälpa såväl chefer som anställda att lära sig om sina styrkor och svagheter. På så sätt är det ett kraftfullt verktyg för att identifiera "blind spots". Låt oss ta en titt på hur du implementerar 360-feedback och hur du bygger ett effektivt 360-graders feedbackprogram.

Läs bloggpost

Performance Management

Professionell utveckling med 360-feedback

19 januari 2023

360-graders feedbackundersökningar är ett kraftfullt verktyg för både personlig och professionell utveckling. Genom att samla in medarbetarfeedback och utbilda chefer i 360-coachning kan organisationer utveckla medarbetare, team och ledare parallellt.

Läs bloggpost