Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang

Hur man engagerar arbetare [blue-collar] med medarbetarundersökningar

Blue-collar worker

Medarbetarengagemang är en grundläggande nyckel i skapandet av en högpresterande organisation och arbetskraft. Nöjda medarbetare och deras motivation är viktiga faktorer när det kommer till att attrahera ny kompetent personal, ha låg personalomsättning och maximera prestationer och produktivitet.

Arbetare och medarbetarundersökningar 

Studier visar att medarbetare inom industri och produktion ofta är mindre engagerade och tillfredsställda med deras erfarenheter än tjänstemän i andra branscher. Som denna rapport från Harvard Business Review visar, ”Människor som jobbar med fysiskt arbete rapporterar lägre nivåer av övergripande glädje i alla regioner i världen. Detta gäller för olika arbeten och branscher där den fysiska påfrestningen är stor, som till exempel konstruktion, tillverkning, transport, skogsbruk och jordbruk.” Att behålla personal är också en utmaning för organisationer i branscher med hög fysisk påfrestning på sina anställda, speciellt i de ”nya” branscherna, som till exempel matservice och hospitality-industrin. 

Det som mäts kan också hanteras 

Vad kan organisationer göra för att ändra på detta, för att ta nytta av alla de fördelar som en engagerad arbetskraft för med sig? Du kanske har hört det engelska talesättet, ”what gets measured gets managed”. Detta kan appliceras på medarbetarengagemang. Många företag mäter deras KPI och deras produktivitet rigoröst, men nöjer sig med att mäta medarbetarengagemang en gång om året. 

Idag är det dock många organisationer som börjar förstå värdet som kommer med ett mer proaktivt förhållningssätt till medarbetarengagemang. Med intelligenta pulsundersökningar kan du spåra engagemangsnivån över tid och arbeta proaktivt med att förbättra den. 

En av utmaningarna med medarbetarundersökningar i fysiskt krävande branscher är ofta att lista ut hur man gör undersökningarna tillgängliga för att anställda. Medan kontorsarbetare ofta har tillgång till egna företagstelefoner och datorer med registrerade e-mailadresser från företaget, så är det inte alltid så för medarbetare i tillverkningsindustrier. På denna sorts arbetsplatser har personalen ofta inte tillgång till personliga digitala enheter, vilket betyder det behövs alternativa tillvägagångssätt för att ge alla inom organisationen tillgång till medarbetarundersökningarna. 

KIOSK-funktionen gör det enkelt att svara på medarbetarundersökningar 

Eletives KIOSK-funktion gör det möjligt för medarbetare som inte har tillgång till egna jobbtelefoner eller egen företagsmail att delta i medarbetarundersökningarna med hjälp av en KIOSK-kod. Med KIOSK-funktionen, krävs varken telefonnummer eller e-mail. Unika koder genereras för varje anställd, som kan laddas ner och distribuerastill de rätta personerna på det sätt som passar organisationen och den anställde bäst.För att delta i enkäten använder arbetarna en ”KIOSK”, det vill säga en gemensam surfplatta, dator eller annan digital enhet där de kan skriva in sina KIOSK-koder och svara på enkäten. 

Läs mer om KIOSK-funktionen i medarbetarundersökningar 

Arbetare, tjänstemän och gråzonen där emellan 

Engelskans ”Blue-Collar” beskriver jobbsom ofta innefattar manuellt arbete, ofta i tillverkande industrier. I många fall är detta jobb som inte kräver någon högre utbildning. Men det blir allt vanligare att ”Blue-Collar” kräver medarbetare med hög spetskompetens och formell utbildning, specialiserad i utförandet av vissa specifika arbetsuppgifter. 

Exempel på sådana jobb som kräver specialutbildning finns i aeronautik, filmskapande och i elektronikbranschen. Jobb som befinner sig någonstans i gråzonen mellan kontorsjobben och industrijobben kallas på engelska för ”Grey-Collarjobs”. Det beskriver jobb som införlivar element från olika typer av branscher. 

Fördelar med medarbetarengagemang i vid fysiska arbeten 

Fysiska arbeten skiljer sig från tjänstemännens kontorsjobb på många olika sätt. Arbetsmiljöerna är annorlunda, arbetsförhållandena är annorlunda och att engagera industriarbetskraften med hjälp av insamlad feedback ses ofta som en större utmaning än att engagera kontorspersonal. Men oavsett om du anställer folk för manuellt, fysiskt arbete, för kontorsuppgifter eller för en kombination mellan de två, är fördelarna med engagerade medarbetare fortfarande många. 

  • Ökad produktivitet 

  • Minskad personalomsättning 

  • Minskad sjukfrånvaro 

  • Ökad säkerhet 

  • Ett starkare varumärke som arbetsgivare 

Denna artikel dyker djupare ner i fördelarna som medarbetarengagemang för med sig: 5 fördelar med högt medarbetarengagemang 

Hur man engagerar arbetare

Att lyssna är det första steget mot att engagera arbetare

Intern kommunikation är en enkelriktad gata i många fysiskt krävande industriarbeten. Meddelanden, nyheter, policies och uppdateringar kommer ofta ifrån toppen av organisationen och sen slutar konversationen. Idag behöver anställda mer transparens och kommunikation för att hålla sig engagerade. Genom att hålla alla anställda informerade och fråga dem om feedback kommer visa dig att de är värdefulla och göra dem mer engagerade. Genom att skicka ut regelbundna pulsundersökningar till alla anställda i en organisation, kommer du samla in värdefulla insikter om engagemangsnivån och de anställdas upplevelser i realtid. 

Rekommenderad läsning: Best practices for employee engagement surveys 

Agera på dina insikter från medarbetarundersökningen 

Att samla in feedback är det första steget mot en mer engagerad och motiverad arbetskraft.Nästa steg är att faktiskt agera på den feedbacken. På så sätt visar du ditt team att deras feedback är betydelsefull, vilket kommer resultera i att dina anställda fortsätter vara engagerade och dela med sig av sin värdefulla information. Med Eletive, kan chefer få tillgång till deras teams resultat så att de kan arbeta tillsammans med dem för att förbättra resultaten i framtiden. Detta kan avlasta HR från en stor mängd stress och ger andra chefer och anställda verktygen att själva hjälpa till att bygga en bättre arbetsplats. 

Investera i hälsa och välmående för arbetare

Stress och utmattning är förekommande i alla olika arbetsmiljöer; på kontoret, ute i fält och på tillverkningsgolvet. På köpet, så är ofta bluecollar-jobb fysiskt krävande.Reguljära undersökningar är ett bra sätt att försäkra sig om att din arbetsplats erbjuder säkra arbetsförhållanden och de bästa möjliga förhållandena för maximal produktion och hälsa.Att ge anställda en chans att lämna anonym feedback, så kommer du få reda på eventuella problem som behöver åtgärdas tidigare, så att du proaktivt kan förhindra dem från att utvecklas till större och värre problem. 

Ge möjligheter för utveckling och utbildning för arbetare

Att minska kompetensgapet med kontinuerlig utveckling ger företag en fördel, samtidigt som det ökar medarbetarengagemanget.Alla är inte intresserade av att avancera i deras karriärer och utvecklas i sin roll, men att arbeta med ett fysiskt krävande arbete betyder inte alltid att någon inte har de ambitionerna. Det bästa sättet att förstå om dina anställda är glada med sina möjligheter att lära och utvecklas är att fråga dem – via medarbetarundersökningar. 

Applicera ett tillvägagångssätt som grundas i betydande ögonblick 

Att fokusera på betydande ögonblick och händelser är ett framväxande tillvägagångssätt om snabbt vinner mark inom HR. Konceptet härstammar från kundupplevelsen, där så kallade ”moments oftruth” är händelser i kundresan som bestämmer om en kund kommer handla från ett företag eller inte. Inom HR, är betydande ögonblick de viktigaste händelserna i medarbetarresan som i synnerhet påverkar engagemang och medarbetarupplevelsen. 

Rekommenderad läsning: “Moments that Matter” i medarbetares upplevelser [med exempel] 

Det bästa verktyget för medarbetarengagemang 

Att välja rätt plattform gör stor skillnad när det kommer till att mäta och öka engagemang i industrier med mycket fysiskt krävande arbete. Processen att svara på enkätfrågor och agera på resultaten bör vara användarvänligt och enkelt, för att försäkra sig om ett högt deltagarantal. 

På Eletive arbetar vi med många företag inom fysiska industrier, och vi visar dig gärna hur vår People Success-plattform är en perfekt pusselbit i fysiska arbetsmiljöer. Boka en demo med en av våra experter för att lära dig mer! 

Rekommenderad läsning: 5 sätt att öka deltagandet i medarbetarundersökningar  

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

De 10 bästa verktygen för medarbetarundersökningar 2024

Att hitta det bästa verktyget för att hjälpa medarbetare att dela feedback och prestera bättre är avgörande för alla företag. Så vilken är den bästa programvaran för medarbetarundersökningar där ute?

Läs bloggpost
People Success & the Future of Work

Medarbetar-engagemang

Varmt välkommen till 'People Success & the Future of Work'

Vi är glada att kunna bjuda in HR-professionella till det kostnadsfria digitala heldagseventet "People Success & The Future of Work". Detta event utgör en sällsynt möjlighet att interagera med några av de mest framstående tänkarna och innovatörerna inom HR-branschen idag.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Employment Hero

Förbättra dina HR-processer med Eletive och Employment Hero-integrationen. Smidigare arbetsflöden, djupgående insikter och minskad admin.

Läs bloggpost