Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang

5 fördelar med medarbetarundersökningar

Employee satisfaction blog

Medarbetares tillfredsställelse är ett koncept som har blivit allt mer viktigt hos företag i olika branscher. Organisationer har sett fördelarna med att blicka inåt för att förbättra arbetsförhållandena och styrka sina egna anställda för att öka motivation och produktivitet. I detta blogginlägg listar vi 5 fördelar med medarbetarsundersökningar.

Vad är en medarbetarundersökning? 

En nöjdhetsundersökning är ett digitalt frågeformulär som kan skickas ut till anställda för att ge HR-avdelningen och andra beslutfattare en bättre förståelse om hur anställda upplever och känner kring sitt jobb, hur nöjda de är över sin arbetsmiljö och var det finns potential för förbättring. Nöjdhetsundersökningar är en modern och effektiv metod för att samla in feedback som möjliggör ett rörligare, vetenskapsbaserat och data-drivet tillvägagångssätt. 

Vad är medarbetartillfredställelse/medarbetarnöjdhet? 

Innan vi dyker ner i fördelarna, låt oss först klargöra vad medarbetartillfredställelse är och varför det är viktigt. Medarbetartillfredställelse är en term som används brett inom HR-kontexter för att beskriva hur nöjda och tillfredsställda en anställd är med deras upplevelser. Tillfredställelse är en viktig faktor och är nära relaterad till medarbetarengagemang. 

Varför är medarbetarundersökningar så viktiga? 

En av de fundamentala orsakerna till varför, är att det är viktigt för organisationer att förstå vad som driver sin personal. När arbetsgivare förstår det som driver och motiverar sina anställda, kan de enklare möta deras behov. Att lyssna på anställda får dem att känna sig sedda och betydelsefulla, och när de känner sig betydelsefulla,  är de mer villiga att göra det där lilla extra på jobbet. Både arbetsgivare och anställda delar samma sentiment att de vill göra mer än att bara möta förväntningar. Därför är en arbetsplats  som försäkrar sig om att de gör allt de kan för att uppfylla sin personals behov, mer benägna att  få mer tillbaka från sina anställda än de organisationer som inte bryr sig om sin personals tillfredsställelse. 

5 fördelar med medarbetarundersökningar 

1. Medarbetarundersökningar ger dina anställda en röst 

 Tillfredställelse på jobbet är ett bra mått på hur engagerade de anställda är. Medarbetartillfredsställelse mäter detta i realtid och gör det möjligt för arbetsgivare att agera på den insamlade informationen direkt för att upprätthålla eller öka medarbetarnas nöjdhet. När arbetsgivare agerar snabbt på den feedback som samlats in i undersökningarna,  kommer de anställda lägga märke till att det vidtas åtgärder för att förbättra deras tillfredsställelse och på så sätt känna att deras röst betyder något för organisationen. Detta leder i sin tur till högre motivation bland personalen och hjälper med att öka produktiviteten.   

2. Nöjd personal leder till nöjdare kunder 

Vi har redan slagit fast att medarbetarundersökningar leder till en styrkt grupp av medarbetare som är extra motiverade att utföra sitt arbete varje dag. Och vilka är det som fördelas av att mötas av engagerad personal som är villiga att göra det där lilla extra? Det stämmer, kunderna. Kundernas uppfattning av den service som de erbjuds har en inverkan på den totala kundnöjdheten. Detta innebär att kundnöjdhet är en konsekvens av personalnöjdhet och att de två koncepten går hand i hand. När medarbetare känner att de har ett syfte i en organisation så är de mer motiverade till att ge den service som kunder förväntar sig och på det sättet skapa kundlojalitet.   

3. Medarbetarundersökningar minskar personalomsättningen  

Hanteringen av kundrelationer (CRM) är något som blir alltmer viktigt för företag. Forskare som till exempel Kotler & Armstrong pratar om hur CRM leder till långlivade relationer med kunder som ger ett högt ekonomiskt värde för organisationer. Att tappa en kund betyder mer än att bara förlora en affär, det betyder att man tappar hela strömmen av köp den kunden kommer göra i framtiden. Därför är det billigare att hanterarelationen med befintliga kunder istället för att attrahera nya kunder för varje affär.    Samma tankesätt kan appliceras på anställda. Genom att hantera medarbetares tillfredställelse och hålla anställda engagerade och motiverade kan organisationer förlänga medarbetarresan och minska personalomsättningen. Minskad personalomsättning sparar arbetsgivare både tid och pengar i att anställa och onboarda ny oerfaren personal, samtidigt som man har en direkt påverkan på lönsamheten och produktiviteten på företaget.   

4. Tillfredsställda medarbetare blir ambassadörer  

Lycklig personal utvecklas till bra marknadsförare för din organisation. Genom att använda tillfredställelseundersökningar är det möjligt att mäta eNPS-poängen för dina anställda i organisationen. Om eNPS är högt, så är chanserna goda att dina anställda gör en hel del marknadsföring för ditt företag, gratis!    Detta är bra på flera sätt. Nöjd personalen är mer sannolika att dela företagsinnehåll på sina personliga sociala medier utanför kontorstimmarna samt prata positivt om deras arbetsplats. Detta kan hjälpa med att attrahera både nya kunder och ny, kompetent personal som kan hjälpa dig med att föra din organisation framåt.   

5. Hög tillfredsställelse bland personal minskar sjukfrånvaro

Frånvaro på grund av sjukdomar eller skador är problem som aldrig helt kan undvikas och något som alla arbetsgivare måste acceptera. Det är dock symptom av andra problem som påverkar personalfrånvaro, som kan mildras om det adresseras på rätt sätt. Bristande engagemang, arbetsrelaterad stress och mentala hälsoproblem är möjliga att avvärja om arbetsgivaren är villig att lyssna på sina anställda och bryr sig om deras välmående. Genom att styra upp tillfredsställelseundersökningar blir det möjligt att ta data-drivna beslut som kommer att hjälpa med att reducera stress och andra problem för anställda, samtidigt som detgör dem gladare att komma till jobbet. En lyckligare personal är helt enkelt mindre troliga att ta ledigt från jobbet. 

Ett proaktivt tillvägagångssätt för personaltillfredställelse 

Att regelbundet samla in feedback i digitala tillfredsställelseundersökningar i ett kontinuerligt försök att förbättra arbetsförhållanden är ett av de bästa sätten att hålla svarsnivåerna högre än i större, årliga undersökningar. Genom att alltid ha uppdaterad information och tillgång till en blandning av åsikter gällande specifika ämnen, kan chefer och HR alltid varaväl insatta i organisationens nuvarande situation. 

Välj rätt verktyg för tillfredsställelseundersökningar 

Det finns många olika verktyg för medarbetarundersökningar på HR-tech marknaden. Så hur vet man vilken enkätsplattform som är den bästa för att förbättra personalens tillfredställelse? 

En bra start är att välja den plattform som förstår vad som motiverar och engagerar anställda. Utan förståelse för detta så är det inte möjligt att göra framsteg och vidta åtgärder för att förbättra organisationskulturen. De bästa verktygen för personalnöjdhet är baserade på de unika drivkrafterna hos alla i en organisation så att HR, chefer och anställda kan förstå dynamiken i organisationskulturen och arbeta tillsammans för att förbättra den. 

Välj ett vetenskapliga validerat verktyg för dina medarbetarundersökningar 

Istället för att ta beslut baserat på magkänsla, är en annan fördel med att använda mjukvara för medarbetarundersökningar att det är baserat på forskning och har en solid grund att stå på för att hjälpa dig att processa den insamlade informationen så att rätt beslut kan tas. 

Läs mer om Eletives vetenskapliga grund 

Välj en flexibel plattform som kan integreras med dina redan existerande HR-verktyg 

Välj en plattform som är enkel att integrera med de verktyg som du redan använder i din organisation.Dessa plattformar bör fungera som komplement till dina redan existerande processer och hjälpa dig att förbättra dem. Det vore motsägelsefullt att välja ett verktyg som inte sömlöst kan integreras i din organisation därför att det bara skulle störa dagliga processer och kräva mer administration. Viktiga takeaways Hantering av medarbetares tillfredsställelse genom regelbundna pulsundersökningar kan hjälpa med: 

  • Nöjd personal är mer sannolika att leverera bättre service till kunder och på så sätt förbättra kundnöjdheten 

  • Oönskad frånvaro påverkas positivt genom hantering av medarbetartillfredsställelse 

  • Lycklig personal blir bra marknadsförare för din organisation 

  • Medarbetarundersökningar för tillfredsställelse minskar personalomsättning 

Tillfredsställelseundersökningar kan, när det används korrekt, leda till flera fördelar i flertalet områden av din organisation. Ta kontakt med våra experter för att lära dig mer om engagemangsundersökningar och hur Eletives plattform kan hjälpa dig att bygga en arbetsplats som tillåter alla att trivas. 

Läs mer om hur Croisette använder digitala undersökningar från Eletive för att mäta deras medarbetares engagemang för att bygga ett starkare employer brand.

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

De 10 bästa verktygen för medarbetarundersökningar 2024

Att hitta det bästa verktyget för att hjälpa medarbetare att dela feedback och prestera bättre är avgörande för alla företag. Så vilken är den bästa programvaran för medarbetarundersökningar där ute?

Läs bloggpost
People Success & the Future of Work

Medarbetar-engagemang

Varmt välkommen till 'People Success & the Future of Work'

Vi är glada att kunna bjuda in HR-professionella till det kostnadsfria digitala heldagseventet "People Success & The Future of Work". Detta event utgör en sällsynt möjlighet att interagera med några av de mest framstående tänkarna och innovatörerna inom HR-branschen idag.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Deel

Optimera era HR-processer genom att sömlöst integrera Eletive med Deel. Effektivare arbetsflöden, värdefulla insikter minskad admin.

Läs bloggpost