Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang

eNPS – Den ultimata guiden till Employee Net Promotor Score

Employee Net Promotor Score Guide

Vad är eNPS – och varför är det ett så bra mått att hålla koll på? Employee Net Promotor Score används mer och mer som ett KPI av HR-avdelningar, av god anledning. Låt oss titta närmare på hur det fungerar och varför det är användbart.

Relaterad läsning: Medarbetarundersökning: vilka frågor bör ingå?  Innehållsförteckning 

 1. Vad är eNPS (employee Net Promotor Score): definition 

 2. Hur man mäter eNPS 

 3. Formeln för att mäta eNPS 

 4. Vad är  bra eNPS? 

 5. Fördelar med att mäta eNPS 

 6. Slutsats 

Definition eNPS

eNPS är en förkortning av employee Net Promotor Score. Det är en poäng som används av organisaitoner för att mäta medarbetarengagemang och tillfredställelse. Detta sätt att mäta medarbetares tillfredsställelse är baserat på samma logik som det mer kända konceptet Net Promotor Score(customer NPS), som företag kan använda för att kalkylera kunders tillfredsställelse och lojalitet. I detta scenariot så är HR själva företaget och de anställda är kunderna. Det är vanligt att HR-avdelningar använder eNPS som en av deras mest centrala KPI:ier. 

Hur man mäter eNPS 

Undersökningen består av en (1) kortfattad rak eNPS-fråga som alla i organisationen ombeds att svara på. Frågan lyder: 

”På en skala 0-10, hur troligt är det att du rekommenderar din arbetsgivare till din familj och vänner?” 

Svarsalternativen är en skala mellan 0 och 10, där 10 betyder ”mycket trolig” och 0 betyder ”inte alls trolig”. Genom att följa samma logik som för kunders NPS, så är svaren indelade i tre olika kategorier: 

 • 0-6: Detractors. Detta är anställda som är högst missnöjda med organisationen. Det finns en överhängande risk att de kommer sprida negativ wordofmouth till andra. 

 • 7-8: Passives. Denna grupp av anställda är varken emotionellt investerade eller oengagerade i organisationen. 

 • 9-10: Promotors. Dessa medarbetare är väldigt lojala mot organisationen och är mest troliga att prata positivt om den för andra. 

Formeln för att mäta eNPS 

Employee Net Promotor Score räknas ut med följande formula: 

eNPS = %Promotors - %Detractors 

Resultat redovisas någonstans på skalan -100 till +100. 

Eller, om vi förklarar med ord: Du tar fram din eNPS genom att subtrahera procentandelen detractors ifrån procentandelen promotors och multiplicerar det nummer du får med 100. Poängen är alltid redovisad som ett helt nummer, och inte som procent. 

Relaterad läsning: Engagemangsundersökningar och benchmarking 

Vad är en bra eNPS? 

Eletives riktlinjer för hur man ska tolka sin eNPS lyder: 

0-20 är Bra, 20-50 är Väldigt bra och allt över 50 är excellent.

Fördelar med att mäta eNPS 

 • Man för en överblick över engagemang och lojalitet:    En stor fördel med eNPS är att det är ett snabbt sätt att förstå hur lojala och engagerade personalen inom organisationen är.   

 • En brett använd metod som är bra för benchmarking:    Då fler och fler organisationer har börjat använda eNPS, blir det mer och mer relevanta siffror som kan användas för benchmarking.   

 • En simpel fråga ger mycket information:    En fördel med eNPS är dess enkelhet. Det är bara en simpel fråga, så det finns ingen risk att bli trött på undersökningen om man gör den ofta.   

 • Att räkna ut eNPS kan hjälpa till med att reducera personalomsättning:    Om din eNPS poäng är låg eller minskar, så kan det vara en indikator på att det finns problem att ta i tu med om du vill ha kvar din personal.   

 • Du kan omvandla detractors till passives och promotors:    En annan fördel med eNPS poängnen är att den aldrig är slutgiltig, den är inte statisk. Genom att kontinuerligt mäta den, kan du också kontinuerligt arbeta med att förbättra den. 

Slutsats gällande eNPS

eNPS används flitigt för att mäta medarbetarengagemang, tillfredsställelse och lojalitet. Det blir mer och mer populärt och används idag runt hela jorden. Det medför att det är ett bra mått för benchmarking. Det ger inte all information som du behöver av sig självt, men det kan vara en bra idé att kombinera det ihop med dina reguljära pulsundersökningar av medarbetarengagemang. 

Är du intresserad av hur en organisation kan gynnas av att mäta eNPS och medarbetarengagemang med moderna pulsundersökningar? Prata med någon av våra experter! 

https://eletive.com/blog/enps-the-ultimate-guide-to-employee-net-promoter-score/   

Fortsätt läsa

People Success & the Future of Work

Medarbetar-engagemang

Varmt välkommen till 'People Success & the Future of Work'

Vi är glada att kunna bjuda in HR-professionella till det kostnadsfria digitala heldagseventet "People Success & The Future of Work". Detta event utgör en sällsynt möjlighet att interagera med några av de mest framstående tänkarna och innovatörerna inom HR-branschen idag.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Deel

Optimera era HR-processer genom att sömlöst integrera Eletive med Deel. Effektivare arbetsflöden, värdefulla insikter minskad admin.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Alexis HR

Integrera Eletive med AlexisHR och effektivisera era HR-processer. Smidiga arbetsflöden, högre effektivitet och förbättrade analyser.

Läs bloggpost