Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang

Räkna ut eNPS med rätt formula för Employer Net Promoter Score

Att mäta och beräkna eNPS (employee Net Promoter Score) är ett utmärkt sätt att hålla reda på hur de anställdas upplevelse – och ditt arbetsgivarvarumärke – utvecklas.

Att beräkna anställdas Net Promoter Score (eNPS) är avgörande för att mäta en organisations framgång och välbefinnande. HR-chefer drar nytta av exakta lösningar som förenklar processen för att beräkna eNPS. Att identifiera eNPS-poäng inom din organisation hjälper dig att förstå medarbetarnas lojalitetsnivåer och kan identifiera om det behövs framtida förbättringar i er organisation.

Att beräknar eNPS

Även om eNPS-beräkning utan tvekan är viktig, behöver många ledare hjälp med att beräkna eNPS korrekt. Med denna kunskap kan organisationer genomföra medarbetarundersökningar som påverkar organisationen positivt.

Om du befinner dig i det här scenariot är du på rätt plats. Den här artikeln kommer att täcka allt om hur eNPS-beräkning fungerar och hur det kan hjälpa dig att förbättra medarbetarupplevelsen i din organisation.

Vad är eNPS

Employee Net Promoter Score (eNPS) är ett mått på anställdas engagemang och lojalitet i en organisation. eNPS-poäng identifierar och beräknar den totala medarbetarnas tillfredsställelse genom att fråga anställda om de sannolikt kommer att hänvisa organisationen till en vän. Det är ett mått och en metod som används för att verkligen förstå hur rekommendationsvillig en anställd är gentemot företaget. 

Att beräkna eNPS - hur gör man?

Att navigera i eNPS-poängberäkning verkar svårare för många än när det utförs med en grundlig förståelse av mätningen. För att beräkna eNPS-poäng använder individer formeln: eNPS = procentandel av rekommendationsvilliga minus procentandel av negativa som inte vill rekommendera företaget till en vän.

Resultatet av denna formel är ett numeriskt svar som sträcker sig mellan -100 och +100. eNPS beräknas genom att anställda svarar på en fråga: hur troligt är det att du, på en skala från 0 till 10, rekommenderar din nuvarande arbetsgivare till en vän eller bekant?

Anställda ger ett numeriskt svar, där tio betyder att medarbetaren med stor sannolikhet rekommenderar organisationen och 0 betyder att de inte alls kommer att rekommendera den. Efter att svaren har samlats in delar ledare in de anställda i tre kategorier baserat på deras betyg:

Promoters (anställda med ett sannolikhetsbetyg på 9-10)

Passiv (anställda med ett sannolikhetsbetyg på 7-8)

Detractors (anställda med ett sannolikhetsbetyg på 0-6)

Resultaten kopplas sedan till formeln som nämns ovan för att få en övergripande förståelse för medarbetarnas engagemang och tillfredsställelse inom organisationen.

Förstå dina resultat av eNPS

Efter att ha beräknat resultatet av din eNPS-undersökning är det dags att förstå vad dessa resultat indikerar för din organisation. Dina slutresultat landar på en skala mellan -100 och +100 ger dig ett avgörande svar på hur nöjda dina anställda är med organisationen.

Alla resultat mellan -100 och -1 indikerar betydande problem med organisationen och medarbetarnas tillfredsställelse. De återstående siffrorna från 0 till 100 indikerar att din organisation är på rätt väg för medarbetarnas engagemang och tillfredsställelse. Nedan följer en uppdelning av vad dina eNPS-resultat indikerar för ditt företag.

0-20: Bra

20-50: Mycket bra 

50+: Utmärkt

Relaterad läsning: Vad är ett bra eNPS resultat?

Att tänka utanför eNPS

Även om eNPS-poäng är ett viktigt mått på hur framgångsrik din organisation är när det gäller att hålla anställda glada och engagerade, finns det ytterligare sätt att utöka undersökningen för att få mer specifika och praktiska insikter om den övergripande medarbetarnas tillfredsställelse. Många arbetsgivare ställer uppföljningsfrågor till anställda baserat på deras svar på den första undersökningen. Om dina eNPS-resultat inte är tillräckligt insiktsfulla, överväg att ställa några av följande uppföljningsfrågor anonymt.

Vad är anledningen till att du valde den tilldelade poängen?

Om fem år, ser du att du fortfarande arbetar för den här organisationen?

Mellan 0 och 10, hur uppskattad är du på jobbet?

Vad är du mest och minst nöjd med i den här organisationen?

På en skala från 0 till 10, där 0 betyder "inte alls" och tio betyder "uppfyllde mina förväntningar helt", hur mycket har organisationen motsvarat dina ursprungliga förväntningar när du först anställdes?

Relaterad läsning: eNPS uppföljningsfrågor – vad ska man fråga och varför?

Vilka är fördelarna med att mäta eNPS?

eNPS-undersökningar ger dig en tydligare bild av hur väl din organisation presterar hos dem anställda. 

Innan du genomför din första eNPS-undersökning, överväg några av fördelarna med en korrekt och heltäckande eNPS-undersökning.

eNPS är ett brett användt mått

En fördel med att använda eNPS för att mäta medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang är att eNPS är ett allmänt antaget sätt att mäta. eNPS används av företag globalt, vilket gör det enkelt att jämföra dina eNPS-resultat med de från organisationer i samma bransch eller land. eNPS-undersökningen är effektiv eftersom den är globalt etablerad som en indikator på medarbetarnas välbefinnande samtidigt som den är standardiserad, vilket gör det enklare att mäta dina resultat och jämföra dem med dina konkurrenter.

eNPS kan hjälpa till att minska personalomsättningen

Företag kan använda eNPS-undersökningar för att skapa en strategi för att förbättra medarbetarnas välbefinnande och engagemang. Organisationer med låga eller sjunkande eNPS-poäng kan använda sina resultat för att indikera att organisationsförändringar är nödvändiga. 

Med eNPS-resultat och ytterligare uppföljningsfrågor kan organisationer fastställa specifika faktorer som leder till hög personalomsättning.

eNPS är ett utmärkt benchmarkingmått

En anmärkningsvärd fördel med att mäta eNPS är att metoden alltid är mätbar – det är en poäng som alltid är i rörelse och som kan öka eller minska avsevärt över tiden. Eftersom detta mått inte är statiskt utan förblir standardiserat, är det ett av de bästa sätten att mäta medarbetarnas engagemang över tid i din organisation.

Även om du märker att medarbetarnas tillfredsställelse ökar, är successiva eNPS-undersökningar viktiga för att garantera att du kommer att göra anställda nöjda och justera arbetsförhållanden när det behövs för att öka medarbetarnas välbefinnande. Genom att konsekvent mäta eNPS kan du få en överblick över anställdas lojalitet.

Hur Eletive förbättrar dina eNPS-undersökningar

Att upprätthålla en hög eNPS-poäng är ett av de mest effektiva sätten att garantera medarbetarnas tillfredsställelse och öka engagemanget inom din organisation. Därför kan eNPS-resultat ge djupare insikter när du implementerar lösningar som Eletives undersökningsverktyg.

Eletive är en plattform som hjälper organisationer att fokusera på människorna. När din organisation växer så är det viktigt att du uppmuntrar medarbetartillväxt för att behålla din verksamhet i flera år. Eletive är en leverantör av medarbetarundersökningar, inklusive ett omfattande eNPS-undersökningsverktyg som hjälper dig att förstå och beräkna eNPS-resultaten i din organisation.

Eletive är en lättanvänd plattform som syftar till att hjälpa dig mäta medarbetarnas engagemang och bygga en högpresterande kultur. Vår unika betoning på självledarskap förändrar den organisatoriska dynamiken och ger alla möjlighet att hjälpa till att bygga en fantastisk arbetsplats – tillsammans.

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

De 10 bästa verktygen för medarbetarundersökningar 2024

Att hitta det bästa verktyget för att hjälpa medarbetare att dela feedback och prestera bättre är avgörande för alla företag. Så vilken är den bästa programvaran för medarbetarundersökningar där ute?

Läs bloggpost
People Success & the Future of Work

Medarbetar-engagemang

Varmt välkommen till 'People Success & the Future of Work'

Vi är glada att kunna bjuda in HR-professionella till det kostnadsfria digitala heldagseventet "People Success & The Future of Work". Detta event utgör en sällsynt möjlighet att interagera med några av de mest framstående tänkarna och innovatörerna inom HR-branschen idag.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Employment Hero

Förbättra dina HR-processer med Eletive och Employment Hero-integrationen. Smidigare arbetsflöden, djupgående insikter och minskad admin.

Läs bloggpost