Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang18 mars 2021

Digital medarbetarenkät – så mäter du engagemang i realtid 

360 feedback

Digitala medarbetarenkäter har länge använts för att mäta medarbetarnas engagemang och välmående. Idag går trenden mot digitala pulsundersökningar som ger resultat i realtid, och möjliggör ett mer modernt och agilt arbetssätt.

Från en digital medarbetarenkät om året – till regelbundna pulsundersökningar 

Tidigare skickade HR ofta ut en omfattande medarbetarundersökning en gång om året, samlade in och analyserade svaren, för att sedan skapa handlingsplaner utifrån resultaten. Men i dagens snabbrörliga arbetsliv, där stora förändringar sker på löpande band, är det många som upplever den sortens medarbetarundersökningar som otillräckliga. 

Problemet med den gamla sortens medarbetarenkät är att de ger en ögonblicksbild av medarbetarnas engagemang just vid mättillfället. Men eftersom engagemang och välmående inte är statiska, finns det en stor risk att situationen redan förändrats när åtgärdspaketen väl lanseras.  Både organisatorisk och social arbetsmiljö är föränderlig, och påverkar hur medarbetarna upplever sin situation.

Genom att bara ta del av och ställa frågor om deras upplevelser en gång per år är risken överhängande att viktig information missas. Särskilt för känslig och allvarlig information, kring exempelvis kränkande särbehandling eller mobbing, behövs en effektiv kanal i realtid.

Moderna medarbetarenkäter för en agil och effektiv approach

Moderna digitala medarbetarenkäter som skickas ut oftare, ofta kallade pulsundersökningar, är ett mer modernt alternativ som ger en tydlig helhetsbild – i realtid. Genom att mäta engagemanget ofta blir det möjligt att genast upptäcka problem, och hantera dem proaktivt. Det blir också tydligt huruvida de åtgärder som sätts in faktiskt har effekt. 

Eletive är en komplett plattform för allt som har med medarbetarnas engagemang och prestation att göra. Med Eletive är det enkelt att skicka ut digitala enkäter med den frekvens som passar just din organisation bäst. Kanske bör en avdelning få svara var tredje vecka, medan en annan del av organisationen hellre bör få enkäten var tredje månad? Med Eletive kan ni skräddarsy medarbetarundersökningar utifrån era unika behov.   

Rätt verktyg ökar självledarskapet i organisationen

Med de årliga medarbetarundersökningar som tidigare var den vanligaste modellen, hamnade ofta ett stort ansvar för både administration, analys och åtgärder hos den centrala HR-organisationen. Detta är sällan optimalt, då det tenderar att skapa en passiv inställning hos den övriga verksamheten, där man helt enkelt väntar på att HR ska lösa de problem som påvisats i den digitala enkäten. 

Genom att istället mäta engagemang och välmående med regelbundna pulsundersökningar och ge medarbetarna tillgång till sina resultat över tid, uppmuntras de att äga och ta ansvar för sin egen utveckling.

Eletive ger alla medarbetare tillgång till sina resultat, och varje individ har ett eget inlogg till en individuell dashboard där hen kan följa sin utveckling. Verktyget ger även skräddarsydda tips till varje individ, för att öka ägandeskapet och hjälpa varje individ att ta nästa steg mot ett större engagemang. Tipsen är framtagna av psykologer och baserade på OBM (Organizational Behavior Management Theory). Många ledare upplever att detta arbetssätt lägger grunden för en konstruktiv företagskultur och lösningsorienterade samtal. 

Vill du veta mer om moderna digitala medarbetarenkäter? Prata gärna med en av våra experter!

Fortsätt läsa

Performance Management

41 användbara fraser vid medarbetarsamtal

6 mars 2023

Medarbetarsamtal är viktiga för både medarbetarnas och organisationens utveckling. Vi har listat 41 exempel på användbara fraser, som inspiration för hur konstruktiv feedback kan se ut.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Engagerade medarbetare är nyckeln till ekonomisk hållbarhet

2 mars 2023

I takt med att världens ekonomiska utmaningar ökat, har det blivit tydligt att medarbetarengagemang är en avgörande komponent i att bygga framgångsrika organisationer.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Beräkna Employee Engagement Index (EEI)

10 februari 2023

Medarbetarnas engagemang är grundläggande för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Det har en direkt påverkan på medarbetarnas välbefinnande och arbetstillfredsställelse, liksom på det övergripande affärsresultatet. Genom att mäta medarbetarengagemang med regelbundna pulsundersökningar kan du beräkna Employee Engagement Index (EEI) i din organisation.

Läs bloggpost