Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang

5 sätt att förbättra medarbetarengagemang

Medarbetar-engagemang är en positiv känsla som kommer från hur vi ser på vårt jobb och våra jobbupplevelser. Hur kan detta gynna din organisation? Det leder till bättre affärsresultat genom förbättrad produktivitet, minskad personalomsättning, minskad frånvaro och reducerad arbetsrelaterad stress.

Vad är medarbetar-engagemang och hur mäter man det? 

Medarbetar-engagemang kan mätas genom engagemangsundersökningar och regelbundna pulsundersökningar. Desto mer engagerade dina anställda är, desto mer sannolikt är det att de är tillfredsställda med sitt jobb. Nöjda medarbetare är mer produktiva, stannar längre inom organisationen, har högre närvaro och är mindre stressade. 

Relaterad läsning: Mät och öka eNPS 

Ofta så går medarbetarengagemang hand i hand med medarbetar-engagemang. När anställda är engagerade i ett företag, så kan medarbetar-engagemang härledas ifrån det. Detta kan uppmätas genom prestationsrecensioner och vanliga pulsundersökningar

Under det senaste årtiondet, så har två av de största orosmomenten för HR varit medarbetarengagemang och medarbetar-engagemang. En undersökning gjord av Gallup visar att de flesta medarbetare är antingen bara närvarande på arbetsplatsen eller är aktivt oengagerade. Många behöver en extra liten morot för att bli organiserade och göra rätt saker för att nå nyckelresultat, och det bästa sättet att uppnå detta är genom HR-undersökningar. 

Hur man förbättrar medarbetar-engagemang 

Vårt senaste blogginlägg hjälpte oss att förstå varför medarbetares tillfredställelse är så viktigt. Detta inlägg som ni läser nu, berättar både varför det är viktigt men också hur du kan influera det. Llåt oss börja! 

Erbjud möjligheter för  befordran 

Organisationers program för karriärsframsteg hjälper medarbetare att kunna ta steg i karriären och känna sig mer skickliga och engagerade i sitt arbete. Olika jobbmöjligheter kan ställa olika utmaningar för de anställda, så attha några gemensamma riktlinjer att följa kan vara hjälpsamt. Till exempel: 

  • Befordran 

  • Mentorprogram 

  • Personalutbytesprogram 

  • Regelbunden träning och möjligheter för utveckling 

Fokusera på medarbetarengagemang 

Som vi redan har slagit fast, medarbetarengagemang är mycket effektivt och ökar medarbetar-engagemang. Anställda som är väldigt engagerade och nöjda med sina jobb leder ofta till nöjda kunder. 

Digitala medarbetarundersökningar kan hjälpa dig att identifiera områden där anställda behöver mer stöd för att öka engagemang och produktivitet.Ddå forskning visar att bara 32% av alla medarbetare är engagerade i sitt jobb, är det därför en rekommendation att börja mäta på påverka. 

Ledare inom organisationer har ökat sitt fokus på medarbetarupplevelser och använder feedback från personalen för att skapa HR-policys. Det bör nämnas att mjukvara för HR-undersökningar har en vetenskaplig grund och hjälper att processa den insamlade informationen så att rätt beslut kan tas. 

Erbjud fördelar i arbetet 

Öka jobbfördelarna genom att erbjuda olika hälsoaktiviteter och genom att uppmuntra en sund livsstil med bra balans mellan arbete och privatliv är ett bra tips på hur man kan förbättra medarbetarengagemanget. Pulsundersökningar kan hjälpa dig att identifiera problem och uppmuntra anställda att ta nödvändiga steg för att förbättra sin hälsa innan det är för sent. 

På Eletive, så erbjuder vi välmåendeundersökningar för att ge dig den information du behöver för att skapa  fler jobbfördelar och program tillgängliga till anställda i hela organisationen. I spåren efter covidpandemin,  har många organisationer anpassat sig och erbjuder sina anställda flexibelt distansarbete. Att jobba hemifrån är en möjlighet som kan räknas som en jobbfördel. 

Genom att integrera dina undersökningar i din tech stack,  kan du försäkra dig om att det finns en feedback-loop påplats redan från början, som hjälper dig med att öka deltagandet i undersökningarna. Därefter kan du använda pulsundersökningar i realtid för att se engagemangsnivåer över tid. Detta kan hjälpa dig med att hela tiden vara i kontroll över situationen om det skulle uppstå oro kring personalens behov. 

Denna artikel ger dig mer tips om fördelar på jobbet. 

Erbjud konkurrenskraftig kompensation 

Även om medarbetar-engagemang inte kommer från kompensation, så kan det ibland höja motivationen hos medarbetarna om det finns regelbunden kompensation tillgänglig. Det är däremot en av de största bidragsgivarna till medarbetar-engagemangenligt Society for Human Resource Management

Företag ger ofta sina anställda bonusar baserat på årsresultat eller en specifik individs prestationer i relation till deras mål. I vissa fall så har cheferna sista ordet när bonusar ska betalas ut, oavsett om det är årsvis, kvartalsvis eller efter slutförda uppgifter. 

Indirekt kompensation är en finansiell form av kompensation, även om de anställda inte får bonusen helt utbetald i pengar. Detta kan ses som monetär eller icke-monetär, beroende på vilken organisation det är. 

Främja anställningsskydd/anställningstrygghet 

Ett annat sätt att effektivt ge enboost till personalmoralen är att erbjuda en viss nivå av anställningstrygghet. I en tid då det kan vara svårt att hitta ett jobb, så kan visad lojalitet mot de anställda återspeglas i att de anställda återgäldar den lojaliteten. 

Varje organisation behöver en tydlig nivå av anställningstrygghet om de vill ha en möjlighet att få tag i de bästa människorna i deras bransch. Använd feedback från medarbetare för att se över anställningstryggheten. 

Det är bra att  uppmärksamma tillväxt inom företaget och om du har bra medarbetarundersökningar så kan du använda det som hävstång för att uppmärksamma medarbetar-engagemang. Detta betyder nödvändigtvis inte att engagerade medarbetare alltid är tillfreds med sitt jobb. En specifik enkät kan genomföras om medarbetar-engagemang för att hjälpa och förbättra din kunskap om dina anställda är nöjda med sin arbetssituation. 

Viktiga takeaways 

  • Introducera möjligheter för framsteg i karriären för att  främjamedarbetar-engagemang. Använd till exempel befordran, regelbunden träning eller mentorprogram. 

  • Genomför reguljära medarbetarundersökningar för att hålla medarbetarengagemanget under kontroll. 

  • Gör upp planer runt direkt och indirekt kompensation för att ge en skjuts till personalens arbetsmoral. 

  • Var aktiv i arbetet att främja arbetstrygghet eftersom det är ett bra sätt att förbättra hur nöjda de anställda är med sin arbetsgivare. 

  • Gör din arbetsplats så lockande och attraktiv som möjligt, och arbeta aktivt för att inte få missnöjd och oengagerad personal. 

FAQ 

Varför är medarbetar-engagemang så viktigt för en organisation? 

Medarbetar-engagemang har blivit ett populärt område för forskning. Fördelarna med en nöjd personal är många och inkluderar saker som minskad personalomsättning, ökad produktivitet, ökad närvaro, mindre arbetsrelaterad stress. 

Hur påverkas medarbetares prestationer av medarbetar-engagemang? 

Nivån av medarbetar-engagemang är direkt proportionell mot en anställds prestationer. Den gamle filosofen Konfucius sa en gång ”välj ett jobb du älskar, och du kommer inte behöva arbeta en dag i ditt liv”. Ofta när du älskar ditt jobb så kommer du leverera positiva resultat på en regelbunden basis. 

Kan medarbetar-engagemang bli uppmätt? 

Det mest effektiva sättet att förstå hur dina anställda känner på sin arbetsplats är genom regelbundna medarbetarundersökningar. Med Eletive, kan du börja med de bästa användningssätten för medarbetarenkäter. Dessa undersökningar, med en rad olika frågeformulär för medarbetar-engagemang, hjälper dig att se över en anställds nöjdhet, och kan hjälpa dig att implementera ändringar till de faktorer som tidigare diskuterats i denna artikel för att förbättra den. 

Rekommenderad läsning: Medarbetarundersökning: vilka frågor bör ingå? 

https://eletive.com/blog/5-ways-to-improve-job-satisfaction/  

Fortsätt läsa

People Success & the Future of Work

Medarbetar-engagemang

Varmt välkommen till 'People Success & the Future of Work'

Vi är glada att kunna bjuda in HR-professionella till det kostnadsfria digitala heldagseventet "People Success & The Future of Work". Detta event utgör en sällsynt möjlighet att interagera med några av de mest framstående tänkarna och innovatörerna inom HR-branschen idag.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Deel

Optimera era HR-processer genom att sömlöst integrera Eletive med Deel. Effektivare arbetsflöden, värdefulla insikter minskad admin.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Alexis HR

Integrera Eletive med AlexisHR och effektivisera era HR-processer. Smidiga arbetsflöden, högre effektivitet och förbättrade analyser.

Läs bloggpost