Aanmelden

en

sv

nl

fr

de

da

fi

no

Platform 

Waarom Eletive? 

Klanten 

Middelen 

TaalNederlands

Vergroot diversiteit en inclusie
Diversiteit en inclusie

Benchmark: 3.8

Ik heb het gevoel dat ik thuis hoor op mijn werkplek4.7

Vergroot diversiteit en inclusie

Krijg de tools die je nodig hebt om de bedrijfscultuur te stimuleren, zelfleiderschap te inspireren en een werkplek te bouwen waar mensen gedijen.

Creëer een werkplek waar iedereen kan gedijen

Creëer een werkplek waar iedereen kan gedijen

Diverse teams en een inclusieve cultuur zijn succesfactoren die groei stimuleren. Bedrijven waar alle medewerkers gelijke kansen hebben, presteren ook het beste. En natuurlijk is er een morele verplichting om werkplekken te bouwen waar diversiteit wordt omarmd en waar iedereen betrokken is.

Diversiteit en inclusie omvatten vele parameters, die het hele spectrum van de mensheid weerspiegelen. Etniciteit, geslacht, leeftijd, neurodiversiteit, functionele diversiteit, religie, seksuele geaardheid en genderidentiteit zijn allemaal factoren die onder het begrip diversiteit vallen.

Definities van diversiteit en inclusie

Diversiteit gaat over de unieke kenmerken, ervaringen en perspectieven die ons als individuen definiëren. Op een werkplek betekent diversiteit dat het personeelsbestand bestaat uit werknemers van verschillende rassen, geslachten, achtergronden, vaardigheden, enzovoort. Diversiteit op de werkvloer gaat over wie uw medewerkers zijn.

Inclusie gaat over het bevorderen van een werkomgeving waarin elk individu volledig kan bijdragen, zich gewaardeerd, betrokken en ondersteund voelt bij het bereiken van zijn volledige potentieel. Inclusie betekent dat iedereen gelijke toegang heeft tot middelen en kansen. Inclusie gaat over hoe uw medewerkers zich voelen.

Hoe diversiteit en inclusie op de werkplek te bevorderen?

Het creëren van een diverse en inclusieve werkplek is essentieel voor het bouwen van een duurzame organisatie waar mensen gedijen en optimaal presteren. Een diverse werkplek waar alle medewerkers worden gezien, gehoord, gewaardeerd en betrokken, is een cruciaal onderdeel van medewerkersbetrokkenheid.

Diversiteitsinitiatieven moeten lopende, langetermijnprojecten zijn, aangezien verandering op dit gebied vaak geleidelijk gaat. Het is van cruciaal belang om bewustzijn rond onbewuste vooroordelen op te bouwen en proactief te werken om een werkomgeving op te bouwen waarin elke werknemer zich thuis voelt.

Organisaties met inclusieve en diverse culturen hebben meer kans om gelukkige en betrokken medewerkers te hebben, hun talent te behouden en goed te presteren.

  Praktische tips

  5 stappen om diversiteit, gelijkheid en inclusie op de werkplek te vergroten

 1. 01Zorg voor vertegenwoordiging van diverse talenten met een diverse reeks vaardigheden

  Pak elke onbewuste vooringenomenheid in uw wervingsprocessen aan en leer uw talentacquisitieteam over werving voor diversiteit en inclusie. Het kan vaak nuttig zijn om een externe deskundige mee te nemen om een extern perspectief op uw praktijken en processen te krijgen.

 2. 02Versterk de verantwoordelijkheid van het leiderschap en investeer in capaciteiten voor D&I

  Inclusie en diversiteit moeten prioriteit krijgen op alle niveaus van uw organisatie. Investeer in D&I-initiatieven en benoem toegewijde functies om uw D&I-reis vooruit te helpen. Betrek al uw medewerkers regelmatig bij D&I en geef ze voorlichting. Stel duidelijke doelstellingen en gebruik een enquêtetool zoals Eletive om je voortgang bij te houden.

 1. 03Zorg voor gelijke toegang tot kansen via eerlijke en transparante processen

  Evalueer uw interne processen om gelijke kansen voor al uw medewerkers te garanderen. Gebruik werknemersenquêtes om de werknemerservaring te meten, leer hoe deze verschilt voor verschillende groepen en begrijp waar er ruimte is voor verbetering.

 2. 04Bevorder een open klimaat en tolereer geen micro-agressies

  Handhaaf een nultolerantiebeleid met betrekking tot alle soorten openlijke of heimelijke agressies, micro-agressies en geklets. Gebruik medewerkersonderzoeken om inzicht te krijgen in hoe uw medewerkers zich voelen en bied een klokkenluiderskanaal waar medewerkers overtredingen kunnen melden.

 3. 05Bevorder ergens bij te horen door werknemers toe te staan zichzelf volledig aan het werk te zetten

  Moedig iedereen in uw personeelsbestand aan om hun authentieke zelf te zijn, verschillen te omarmen en verschillende perspectieven te verwelkomen. Bescherm kwetsbare groepen en individuen en zorg voor veilige en anonieme kanalen voor feedback van medewerkers.

Hoe Eletive kan helpen:

Meet diversiteit en inclusie met medewerkersenquêtes

Monitor en verhoog diversiteit en inclusie gedurende de hele levenscyclus van medewerkers
Eletive trend graph
Mijn werkplek heeft een cultuur die verschillen waardeert4.7

Monitor en verhoog diversiteit en inclusie gedurende de hele levenscyclus van medewerkers

Als je werkt aan het vergroten van diversiteit en inclusie, is het cruciaal om bij het begin te beginnen. D&I moet een integraal onderdeel zijn van de wervings- en HR-strategie.

Het opnemen van diversiteits- en inclusietraining in de onboarding van elke werknemer biedt een goed begin voor elke werknemerservaring en definieert duidelijk de waarden waar uw bedrijf voor staat. Met Eletive kun je aangepaste enquêtes maken om te zien hoe nieuwe werknemers je onboarding ervaren - en hoe ze zich in de loop van de tijd voelen over hun werknemerservaring.

Dashboard overview
Diversiteit en inclusie

Benchmark: 3.8

Meet de impact van uw DE&I-initiatieven

Je weet wat ze zeggen: wat wordt gemeten, wordt beheerd. Een diversiteits- en inclusiestrategie moet een betrouwbare methode bevatten om de uitkomst te meten.

Eletive biedt een wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksvragenreeks die speciaal is ontwikkeld om diversiteit, inclusie en verbondenheid in uw organisatie te meten. U kunt verschillende segmenten in uw organisatie vergelijken om de werknemerservaring te analyseren en de impact van uw D&I-initiatieven te volgen.

"Met Eletive krijgen we toegang tot realtime gegevens over de medewerkerservaring en de mate van betrokkenheid in onze organisatie. Dit stelt ons in staat om proactief met de resultaten aan de slag te gaan."

Malin Fagerlund

HR-manager, MECA/Mekonomen

HR-manager, MECA/Mekonomen
Overzicht van de Eletive applicatie

Bekijk Eletive in actie

We laten u graag zien wat Eletive voor uw organisatie kan betekenen. Neem contact op om een demo in te plannen!

Praat met verkoop