Platform 

Waarom Eletive? 

Klanten 

Middelen 

TaalNederlands

Prestatiebeheer11 januari 2023

Leiderschap L&D omzetten in bedrijfsresultaten

Het koppelen van opleiding aan bedrijfsresultaten is bepalend voor een succesvol L&D-programma. Leidinggevenden staan onder constante druk om deze impact te laten zien (ROI) aan belanghebbenden die zijn gefocust op input ten opzichte van output, d.w.z. inkomsten.

Echter, het ontwerpen van leertrajecten, die mensen hogerop brengen en de organisatie meer succes opleveren, kan lastig zijn.  Met name voor nieuwe leidinggevenden die niet vanaf dag één over de vaardigheden beschikken om te managen en prestaties van mensen aan te sturen.  

We spraken met de L&D experts bij Lepaya, om een handleiding samen te stellen voor hoe een succesvol L&D programma kan worden opgezet voor de leidinggevenden in uw organisatie. 

Dus, hoe kunnen bedrijven de input in leiderschapstraining omzetten in bedrijfsresultaten? 

Zakelijke impact begint met de aanvankelijke L&D opzet. Vanaf het allereerste begin is het van cruciaal belang om te communiceren, samen te werken en te creëren samen met alle andere relevante zakelijke belanghebbenden. Bij Lepaya beginnen we door organisaties uit te dagen met een belangrijke vraag: wat is het gewenste bedrijfsresultaat op de lange termijn van het leerverzoek?

Voordat we proberen om het leerprogramma samen op te stellen, is het meest waardevolle inzicht om te weten waar het bedrijf momenteel staat en waar belanghebbenden verwachten dat het zich zal bevinden na de training. Op deze wijze kunnen we leertrajecten creëren die relevant zijn en een tastbare zakelijke impact hebben die te herleiden is naar de leerintentie.

Hoe weet uw team waar te beginnen?

In samenwerking met L&D managers en belanghebbenden, identificeren we hoe en waarom hun eerste generatie leidinggevenden bijscholing nodig hebben. Op basis van deze informatie, trainen we specifieke leidinggevende vaardigheden, gemeten voor en na de training, om er zeker van te zijn dat de juiste gedragswijzigingen optreden om de prestaties van leiders te beïnvloeden. 

En we leggen na onze samenwerking een duidelijk verband tussen bedrijfsdoelen, KPI’s, en de leerintentie. 

Hoe koppelt u die inzichten aan actie en implementatie?

Zodra we de juiste inzichten hebben om opleiding om te vormen naar bedrijfsresultaten, voeren we leerroutes uit. We registreren op schaal cohort leiderschapsgroepen in golven binnen een vastgesteld tijdsbestek. Elk bijscholingstraject is echter aangepast op de behoeften van individuele leergroepen om juist die vaardigheden te trainen die de grootste impact hebben op de prestatie.  

We trainen bijvoorbeeld leiders in het opbouwen van empathie, vertrouwen, en een feedbackcultuur, terwijl ze de prestaties van mensen aansturen en hoge retentiepercentages behouden. Vandaar dat we, met deze bedrijfsdoelstellingen in gedachten, samen met de organisatie deze leermodulen toepassen:

  • Kick-off & sociale stijlen 

  • Effectieve communicatie 

  • Gestructureerde storytelling 

  • Aansturen van resultaten 

  • Feedback 

We blijven gedurende de leerprocessen inzichten verzamelen. Onze inzichten dienen zich niet te beperken tot de co-creatiefase van het leertraject. In plaats daarvan wordt onze leiderschapstraining continue gecontroleerd. We verzamelen feedback uit verschillende bronnen om patronen te herkennen en daar vervolgens de programmastructuur, inhoud en timing op aan te passen.

Hoe meet u de ROI van L&D-initiatieven?

Na het ondervragen van, luisteren naar en uitvoeren voor onze klanten, verstrekken we bedrijven na onze leiderschapstrainingen de ROI-gegevens.

Met de juiste opzet en implementatie, koppelen People Leaders talent en leiderschapstraining strategisch aan bedrijfsdoelen. Met aangepaste leertrajecten voor soft skills, leggen bedrijven in 2023 voor beginnende leidinggevenden de basis voor het ontwikkelen en aansturen van bedrijfssucces op de lange termijn. Hun leiders beschikken over de vaardigheden om de prestaties van hun team te voeden, begeleiden en beïnvloeden. 

Wij zijn echter voortdurend bezig met vernieuwing en aanpassing van de manier waarop wij de impact meten. Een tastbaar zakelijk effect komt niet voort uit het afrondingspercentage van de cursus, maar uit de relevantie en de toepassingsgraad van de opgedane vaardigheden. Hoe passen leerlingen hun vaardigheden toe in een werkelijke situatie? Hoe kunnen we organisaties helpen bij het volgen van vaardigheidstoepassingen na afloop het programma? 

Ontdek meer over Lepaya’s Impact & Power Skills om uw mensen bij te scholen en uw bedrijf te transformeren.

Het meten van de impact van opleiding en ontwikkeling met Eletive

Opleiding en ontwikkeling zijn belangrijke drijfveren voor medewerkersbetrokkenheid en medewerkerstevredenheid. Opleiding en ontwikkeling maken ook onderdeel uit van het standaard vragenpatroon van Eletive dat is inbegrepen in het Eletive-platform. 

Een standaard vragenpatroon op wetenschappelijke basis, dat de 11 meest fundamentele drijfveren meet van medewerkersbetrokkenheid, en de onderzoeksresultaten combineert in een betrokkenheidsindex. 

Regelmatige medewerkerspeilingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van dit standaard vragenpatroon, zorgen ervoor dat u de voortgang eenvoudig kunt volgen door de tijd, en gebieden kunt identificeren waarin mogelijkheden liggen voor verbetering.  

Blijf lezen

Werknemers-betrokkenheid

Betrokkenheid van werknemers tijdens een recessie

2 maart 2023

Betrokkenheid van werknemers is essentieel voor het succes van een organisatie, met name tijdens economische uitdagingen.

Lees blogbericht

Bedrijfscultuur

Het identificeren van geestelijke gezondheids-problemen op de werkplek

9 februari 2023

Geestelijke gezondheid op de werkvloer is een belangrijk onderwerp, zowel vanuit individueel als organisatorisch perspectief. Dus hoe kunnen organisaties geestelijke gezondheidsproblemen op het werk identificeren en aanpakken?

Lees blogbericht
Woman with laptop

Werknemers-betrokkenheid

De drijfveren van werknemersbetrokkenheid - en hoe ze te meten

22 september 2022

Het belang van werknemersbetrokkenheid is iets wat de meesten van ons intuïtief begrijpen. Het is logisch dat mensen die betrokken zijn bij hun werk er meer plezier aan beleven en beter presteren. Maar wat zijn de drijfveren van werknemersbetrokkenheid?

Lees blogbericht