Platform 

Waarom Eletive? 

Klanten 

Middelen 

TaalNederlands

Werknemersbetrokkenheid

De drijfveren van werknemersbetrokkenheid - en hoe ze te meten

Woman with laptop

Het belang van werknemersbetrokkenheid is iets wat de meesten van ons intuïtief begrijpen. Het is logisch dat mensen die betrokken zijn bij hun werk er meer plezier aan beleven en beter presteren. Maar wat zijn de drijfveren van werknemersbetrokkenheid?

Uit onderzoek blijkt dat een zeer betrokken team de productiviteit met 17% kan verhogen en het ziekteverzuim met maar liefst 41% kan verlagen. Dit betekent dat het vergroten van de betrokkenheid van werknemers vaak een van de snelste en meest efficiënte manieren is voor organisaties om de prestaties van werknemers en de algemene resultaten te verbeteren. Een betrokken personeelsbestand betekent ook minder personeelsverloop, minder ziekteverzuim en een sterker werkgeversimago.

Niet-geëngageerde werknemers zullen zelden hoge prestaties leveren. Sterk geëngageerde werknemers daarentegen kunnen de bedrijfsresultaten drastisch beïnvloeden door discretionaire inspanningen en door net dat beetje extra te doen om tot een beter resultaat te komen.

Wat zijn de drijfveren van werknemersbetrokkenheid?

Je weet wat ze zeggen: meten is weten. Om de betrokkenheid van werknemers te verbeteren, hebben organisaties middelen nodig om deze te meten. En niet alleen als geheel, want werknemersbetrokkenheid is een veelzijdig en complex concept, maar eerder om de verschillende drijfveren van werknemersbetrokkenheid te meten, door werknemers deze te laten beoordelen. Op die manier wordt het mogelijk om de aandacht te richten op de gebieden waar verbetering nodig is en geleidelijk een betere werknemerservaring op te bouwen.

Dus, wat zijn de verschillende drijfveren van werknemersbetrokkenheid? In het Eletive platform richten we ons op 11 verschillende aspecten van de werknemerservaring.

 1. Feedback en communicatie

 2. Autonomie

 3. Zingeving en participatie

 4. Werklast

 5. Gezondheid

 6. Werkplaats en hulpmiddelen

 7. Leren en ontwikkeling

 8. Doelen en doelrealisatie

 9. Strategie, visie en cultuur

 10. Relatie met manager

 11. Relaties met collega's

Lees verder voor meer informatie over de drijfveren achter werknemersbetrokkenheid en waarom dit belangrijke aandachtspunten zijn bij het verzamelen van feedback van werknemers.

Feedback en communicatie

Effectieve communicatie en constructieve feedback behoren tot de belangrijkste factoren voor de betrokkenheid van werknemers. Het ontvangen van adequate en constructieve feedback helpt werknemers te begrijpen waar ze het goed doen en op welke gebieden ze kunnen verbeteren. Feedback beïnvloedt de mate van betrokkenheid en kan ook de relaties tussen managers en werknemers versterken. Werknemers die constructieve feedback krijgen op gebieden als prestaties, werkvoortgang, middelen, obstakels en oplossingen zijn meestal zowel meer betrokken als productiever.

Autonomie

Een gevoel van autonomie is van cruciaal belang om de betrokkenheid van werknemers hoog te houden. Dit omvat de perceptie van elke werknemer van hun mogelijkheid om verschillende aspecten van hun werk en werkomgeving te beïnvloeden. Dit kan de mogelijkheid omvatten om invloed uit te oefenen op zaken als het werktempo, taken en beslissingen die van invloed zijn op het werk.

Het tegenovergestelde van autonomie is micromanagement, waarbij werknemers geen vertrouwen krijgen om zelf beslissingen te nemen. De meeste mensen zullen het ermee eens zijn dat micromanagement verstikkend werkt en zeer nadelig is voor de betrokkenheid van werknemers. Wanneer werknemers mogen kiezen hoe ze hun tijd indelen en hoe ze hun expertise gebruiken, neemt de kans toe dat ze meer betrokken raken bij het bedrijf en zijn missie.

Zingeving en participatie

Betekenis vinden in het werk is een essentieel aspect van werknemersbetrokkenheid. Als werknemers hun werk zinvol vinden, is werken iets dat waardevol voelt en waar ze zich in willen verdiepen.

Het gevoel van zinvolheid is nauw verbonden met een gevoel van doelgerichtheid. Afhankelijk van het individu kan de zin op verschillende manieren worden afgeleid. Voor sommige mensen zal een gedeeld doel voor een groter goed een gevoel van zinvolheid creëren, terwijl anderen hun gevoel van zin ontlenen aan factoren als waardering, compensatie, status of invloed. Wat werk zinvol maakt, verschilt sterk van persoon tot persoon, maar wat het ook is, het is nauw verbonden met de betrokkenheid van werknemers.

Participatie hangt ook nauw samen met zingeving en verwijst naar het gevoel gerespecteerd en goed en eerlijk behandeld te worden door collega's en managers. Het gevoel dat iemands meningen, ideeën en bijdragen ertoe doen, is ook belangrijk in het kader van deze drijfveer.

Werklast

Werklast is het niveau van eisen en controle die een werknemer op zijn werk ervaart. De eisen kunnen van verschillende kanten komen en van verschillende aard zijn. Werkeisen kunnen bijvoorbeeld komen in de vorm van directe orders van een manager of collega's. Maar eisen komen ook voor in de vorm van verwachtingen van klanten of andere belanghebbenden. Eisen komen daarnaast ook voor in de vorm van verwachtingen van klanten of andere belanghebbenden. De mate van controle die de werknemers ervaren is vaak van invloed op het resultaat.

Een goed evenwicht tussen eisen en controle leidt tot een gezonde werksituatie en een positieve werknemerservaring. Te veel of te hoge eisen, in combinatie met te weinig controle over de situatie, leiden juist tot ongezonde stress. Wanneer de werkdruk ongezond wordt, heeft dat een negatief effect op de betrokkenheid en de prestaties.

Gezondheid

Gezondheid is nauw verbonden met de betrokkenheid van werknemers. Gezondheidsproblemen hebben een negatieve invloed op de betrokkenheid en prestaties van werknemers en natuurlijk ook op het welzijn van werknemers. Gezondheid is een veelzijdig begrip. Drie belangrijke onderdelen van het behoud van een goede fysieke en mentale gezondheid zijn eetgewoonten, slaapgewoonten en bewegingsgewoonten. Naast gezonde gewoonten is het ook belangrijk op te passen voor symptomen van ongezonde stress. Het opsporen van vroege waarschuwingssignalen van ongezonde stress kan werknemers die het risico lopen om stressgerelateerde ziekten te ontwikkelen, helpen om dat te voorkomen.

Werkplaats en hulpmiddelen

De fysieke aspecten van de werkplek zijn een belangrijke factor voor de betrokkenheid van werknemers. De juiste hulpmiddelen en een functionele werkomgeving zijn van grote invloed op het vermogen van werknemers om hun taken uit te voeren, maar ook op hun perceptie van de werkomgeving en hoe zij zich voelen over hun werk. Daarom is het belangrijk dit meer praktische aspect van de werknemerservaring mee te nemen wanneer men probeert het volledige plaatje te begrijpen. Het is belangrijk op te merken dat subjectieve percepties even belangrijk zijn als de feitelijke omstandigheden, aangezien de perceptie van mensen of zij over adequate middelen beschikken, zoals hulpmiddelen en methoden, het meest van invloed is op hun mate van betrokkenheid.

Leren en ontwikkeling

Leren en ontwikkelen zijn belangrijke factoren voor de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers. En natuurlijk is het een win-win situatie om werknemers in staat te stellen hun vaardigheden te ontwikkelen en hun kennis te vergroten. Je bouwt niet alleen een bekwamer en zelfverzekerder personeelsbestand op. Tegelijkertijd laat je jouw werknemers zien dat je hen waardeert en dat je bereid bent te investeren in hun ontwikkeling. Het gevoel dat er mogelijkheden zijn voor groei en ontwikkeling op het werk draagt bij aan gemotiveerde, gelukkige en betrokken werknemers.

Doelen en doelrealisatie

Het stellen van duidelijke doelen en het bereiken ervan is van fundamenteel belang voor de betrokkenheid van werknemers. Het is essentieel dat doelen duidelijk en begrijpelijk zijn, realistisch en ook uitdagend genoeg om inspirerend te zijn. Maar doelen stellen en ze bereiken gebeurt niet in een vacuüm en zoals altijd is de subjectieve ervaring van elke werknemer van belang. Verschillende individuen hebben verschillende behoeften en de enige manier om te weten hoe een werknemer zich voelt, is door het te vragen.

Strategie, visie en cultuur

Inzicht in de strategie en visie van een organisatie, en zich gesteund voelen door de werkcultuur, dragen bij tot een grotere betrokkenheid van werknemers. Als werknemers het hoofddoel van een organisatie begrijpen, en weten hoe hun bijdrage bijdraagt tot de algemene doelstelling, is de kans groter dat zij zich gemotiveerd en betrokken voelen. Als de werknemer zich identificeert met het doel en de cultuur van de organisatie, zal dit een nog hoger niveau van betrokkenheid en engagement creëren.

Relatie met manager

Managers spelen een essentiële rol in de betrokkenheid van werknemers. De relatie manager-werknemer is cruciaal en kan een organisatie maken of breken. Een goede relatie met de manager omvat goed leiderschap, goede communicatie, steun, vertrouwen en eerlijkheid. Een belangrijk aspect is ook het vermogen van de managers om de individuele verschillen te zien en hun leiderschap aan te passen aan verschillende situaties en werknemers.

Relaties met collega's

Een van de belangrijkste factoren voor het welzijn van werknemers, de betrokkenheid van werknemers en het behoud van werknemers is de relatie met collega's. Wanneer er een sterke teamgeest en wanneer er gezonde, ondersteunende relaties tussen teamleden bestaan, neemt de kans op een hoge werknemersbetrokkenheid toe. Het gaat hierbij om zaken als communicatie, steun, vertrouwen en conflictbeheersing. Het omvat ook hoe werknemers elkaar zien als het gaat om verantwoordelijkheid, kwaliteit van het werk en algemene prestaties.

Enquêtes over de betrokkenheid van werknemers om de factoren van betrokkenheid te meten

Human resources spelen een belangrijke rol in de puzzel als het gaat om het creëren van een goed presterende bedrijfscultuur en een grote betrokkenheid van werknemers. Om dit te bereiken hebben HR en HR-teams flexibele instrumenten nodig voor het verzamelen van feedback van werknemers en voor het meten van de mate van betrokkenheid en algemene werktevredenheid. Een strategie voor werknemersbetrokkenheid vereist instrumenten om de resultaten te verzamelen, te analyseren en er actie op te ondernemen.

Meer lezen: Hoe intelligente personeelsenquêtes jouw personeelsbeslissingen kunnen verbeteren

Eletive is een modern People Success Platform, dat alle hulpmiddelen verzamelt die nodig zijn om een werkplek op te bouwen waar mensen helemaal opbloeien en optimaal presteren. Neem contact op met ons team van experts voor meer informatie!

Blijf lezen

Werknemersbetrokkenheid

Benchmarkgegevens betreffende medewerkerbetrokkenheid: de ultieme handleiding

Benchmarkgegevens van medewerkersbetrokkenheids-enquêtes bieden waardevolle context en helpen u om uw resultaten te interpreteren en data-gedreven en realistische doelen te stellen.

Lees blogbericht

Werknemersbetrokkenheid

Betrokkenheid van werknemers tijdens een recessie

Betrokkenheid van werknemers is essentieel voor het succes van een organisatie, met name tijdens economische uitdagingen.

Lees blogbericht

Bedrijfscultuur

Het identificeren van geestelijke gezondheids-problemen op de werkplek

Geestelijke gezondheid op de werkvloer is een belangrijk onderwerp, zowel vanuit individueel als organisatorisch perspectief. Dus hoe kunnen organisaties geestelijke gezondheidsproblemen op het werk identificeren en aanpakken?

Lees blogbericht