Platform 

Waarom Eletive? 

Klanten 

Middelen 

TaalNederlands

Werknemersbetrokkenheid

5 voordelen van personeelsenquêtes

Wat is een personeelsenquête en waarom kiezen steeds meer bedrijven voor regelmatige enquêtes in plaats van jaarlijkse personeelsbetrokkenheidsenquêtes?

Betrokkenheid van werknemers staat bovenaan de agenda van HR-teams in alle soorten organisaties wereldwijd. Onderzoek toont duidelijk aan dat geëngageerde werknemers een hogere productiviteit, minder personeelsverloop en een sterker werkgeversmerk betekenen.

Maar hoe vaak moet je de betrokkenheid van jouw werknemers meten? In het verleden waren jaarlijkse personeelsenquêtes gebruikelijk, maar tegenwoordig worden ze steeds vaker vervangen door regelmatige enquêtes.

Personeelsenquêtes zijn de moderne manier om de vinger aan de pols van jouw organisatie te houden en toegang te krijgen tot real-time gegevens over de ervaringen van jouw medewerkers. Regelmatige werknemerspulsenquêtes zijn een snelle en efficiënte manier om te weten te komen hoe jouw werknemers zich voelen en hoe zij de verschillende aspecten van hun werkomgeving en taken ervaren.

Wat is een personeelsenquête?

Pulse enquêtes zijn digitale medewerkersbetrokkenheidsenquêtes die regelmatig naar de medewerkers worden gestuurd. Ze stellen HR en het management in staat om te begrijpen hoe werknemers hun werkomgeving ervaren, hoe ze zich voelen over hun werk en waar er potentie is voor verbetering. Pulse enquêtes zijn een moderne en efficiënte manier om feedback te verzamelen en maken een meer agile, wetenschappelijke en data-gedreven aanpak mogelijk.

Regelmatige personeelsenquêtes - of jaarlijkse personeelsbetrokkenheidsenquêtes?

We zitten momenteel midden in een paradigmaverschuiving waarbij de formele, jaarlijkse enquêtes uit het verleden worden vervangen door modernere tools. In plaats van uitgebreide jaarlijkse enquêtes te gebruiken, kiezen steeds meer bedrijven voor agile en intelligente pulse enquêtes die het engagement van medewerkers en managers in real-time meten. Terwijl jaarlijkse enquêtes enkel een momentopname geven, geven pulse enquêtes een continu geactualiseerd beeld van het engagement en hoe dit verandert en evolueert door de tijd heen.

Deze grafiek van Gartner illustreert hoe jaarlijkse personeelsenquêtes geleidelijk aan worden vervangen door andere, meer agile tools.

Jaarlijkse personeelsenquêtes zijn natuurlijk beter dan helemaal geen meting. Maar ze geven niet de veranderende aard van de werknemerservaring weer. Met een traditionele werknemersenquête, waarbij elke werknemer vaak meer dan 50 vragen moet beantwoorden, duurt het vaak een maand of langer om de feedback te beoordelen en organisatorische maatregelen te plannen. Dit is een verouderde aanpak die niet compatibel is met de huidige verwachtingen van HR: een wendbare operatie leiden en beslissingen nemen op basis van gegevens.

5 voordelen van personeelsenquêtes

1. Verhoogde productiviteit en grotere winstgevendheid

Volgens Gallup behalen sterk geëngageerde teams gemiddeld een 21% hogere winstgevendheid. Dit betekent dat de kosten van een lage betrokkenheid van werknemers zeer hoog zijn, een gegeven dat bij steeds meer bedrijfsleiders de kop op begint te steken. Terwijl werknemers die niet geëngageerd zijn in het bedrijf de neiging hebben om zich zo weinig mogelijk in te spannen, zullen werknemers die wel geëngageerd zijn net dat beetje extra doen om de verwachtingen te overtreffen.

2. Verminderd absenteïsme en langdurig ziekteverzuim

Ziekteverzuim is een uitdaging voor veel bedrijven. Wanneer werknemers niet op het werk verschijnen, duren projecten langer en daalt de productiviteit. Enige afwezigheid als gevolg van ziekte of letsel hoort natuurlijk bij het leven en kan niet volledig worden vermeden. Maar er zijn ook afwezigheden die symptomen zijn van andere problemen. Problemen die vermeden kunnen worden als ze goed worden aangepakt. Werkgerelateerde stress en een gebrek aan betrokkenheid zijn vaak de oorzaak van een deel van het verzuim en het aanpakken van deze problemen en het verhogen van de betrokkenheid van werknemers heeft vaak een onmiddellijk effect op het ziekteverzuim. Gelukkiger personeel neemt gewoon minder vaak ziekteverlof op.

3. Een sterker werkgeversmerk

Betrokken werknemers staan centraal bij het opbouwen van een aantrekkelijk werkgeversmerk. Als werknemers niet betrokken en gelukkig zijn op het werk, zal het op de lange termijn onmogelijk zijn om jouw bedrijf als een aantrekkelijke werkplek te presenteren. De transparantie die sociale media met zich meebrengen, betekent dat de enige manier om een sterk werkgeversmerk op te bouwen, is te investeren in de werknemerservaring en in werknemersbetrokkenheid.

4. Werknemers worden ambassadeurs

Gelukkige werknemers zijn echt goede marketeers. Werknemers die betrokken zijn bij jouw bedrijf zijn vaak fantastische ambassadeurs, zelfs buiten kantooruren, en zullen je graag aanbevelen aan potentiële klanten in hun netwerk. Ze zullen bedrijfsupdates delen op hun persoonlijke social media accounts en de reputatie van jouw organisatie helpen versterken.

5. Minder personeelsverloop en betere retentie

Wanneer mensen geëngageerd zijn en plezier hebben in hun werk, zullen ze minder snel vertrekken. Een hoge betrokkenheid van werknemers gaat gepaard met een lager personeelsverloop, wat een directe impact heeft op de productiviteit en de winstgevendheid van het bedrijf.

Verwante lectuur: Enquêtes over werknemersbetrokkenheid en benchmarkgegevens

Een proactieve benadering van de werknemerservaring

Door de enquêteresultaten voortdurend te analyseren en ze te koppelen aan actieplannen, kunnen organisaties proactief werken aan het verhogen van het engagementniveau en de prestaties. Pulse-enquêtes leveren doorgaans veel hogere responspercentages op dan jaarlijkse betrokkenheidsenquêtes. Dit betekent dat HR en managers altijd actuele informatie hebben over de mening van werknemers over een breed scala aan specifieke onderwerpen, evenals algemene inzichten over de toestand van de organisatie.

Kies de juiste tool voor werknemerspollsenquêtes

Er zijn verschillende instrumenten op de markt die verschillende soorten hartslagmetingen en personeelsenquêtes aanbieden. Hoe weet je nu welk instrument voor digitale hartslagmetingen het beste is?

Kies een enquêteaanbieder die begrijpt wat mensen motiveert op het werk

Proactieve maatregelen om de betrokkenheid van werknemers te vergroten beginnen met een goed begrip van wat mensen motiveert en hoe de drijvende krachten achter betrokkenheid eruit zien. De drijvende krachten zien er verschillend uit voor verschillende individuen en op verschillende momenten in het leven. Met de juiste tools voor onderzoek naar werknemersbetrokkenheid krijg je inzicht in de dynamiek van de unieke cultuur van jouw bedrijf - zodat HR, managers en werknemers kunnen samenwerken om die cultuur te verbeteren.

Kies een wetenschappelijk gevalideerd instrument voor betrokkenheidsenquêtes onder werknemers

De bedoeling van het gebruik van software voor werknemersbetrokkenheid is om op een wetenschappelijke en datagestuurde manier te werken, in plaats van beslissingen te nemen op basis van buikgevoel. Kies een tool die gebaseerd is op wetenschap, waarbij de leverancier een solide, betrouwbare en gevalideerde basis kan bieden.

Kies een flexibel platform voor digitale enquêtes dat gemakkelijk kan worden geïntegreerd met jouw bestaande HR-tools

Kies voor een platform dat naadloos integreert met de tools die je al gebruikt. De werknemerspollsenquêtes moeten jouw bestaande processen aanvullen en je helpen in jouw dagelijks leven - en niet nog meer administratie en gedoe met zich meebrengen. Het hele idee is dat een platform voor werknemersbetrokkenheid de verzameling van feedback van werknemers moet stroomlijnen en automatiseren. Soepele integraties zijn een belangrijk onderdeel van die puzzel.

Lees hoe Rusta digitale polsonderzoeken van Eletive gebruikt om de betrokkenheid en het welzijn van werknemers in hun organisatie te meten.

Blijf lezen

Werknemersbetrokkenheid

Benchmarkgegevens betreffende medewerkerbetrokkenheid: de ultieme handleiding

Benchmarkgegevens van medewerkersbetrokkenheids-enquêtes bieden waardevolle context en helpen u om uw resultaten te interpreteren en data-gedreven en realistische doelen te stellen.

Lees blogbericht

Werknemersbetrokkenheid

Betrokkenheid van werknemers tijdens een recessie

Betrokkenheid van werknemers is essentieel voor het succes van een organisatie, met name tijdens economische uitdagingen.

Lees blogbericht

Bedrijfscultuur

Het identificeren van geestelijke gezondheids-problemen op de werkplek

Geestelijke gezondheid op de werkvloer is een belangrijk onderwerp, zowel vanuit individueel als organisatorisch perspectief. Dus hoe kunnen organisaties geestelijke gezondheidsproblemen op het werk identificeren en aanpakken?

Lees blogbericht