Platform 

Waarom Eletive? 

Klanten 

Middelen 

TaalNederlands

Bedrijfscultuur

Psychosociale werkomgeving - hoe de werksfeer in uw bedrijf te verbeteren

Wat is een psychosociale werkomgeving, en hoe kunnen HR-managers en leidinggevenden dit verbeteren? In dit artikelen gaan we dieper in op hoe u de psychosociale werksfeer in uw organisatie kunt meten en verbeteren.

Inhoudsopgave

  1. Wat is een psychosociale werkomgeving?

  2. Wie is verantwoordelijk voor de psychosociale werkomgeving?

  3. Uitdagingen bij het werken met psychosociale factoren op het werk.

  4. Hoe de psychosociale werkomgeving te meten?

  5. Factoren die van invloed zijn op de psychosociale werksfeer.

  6. Middelen voor het verbeteren van de psychosociale werkomgeving.

Wat is een psychosociale werkomgeving?

Laten we beginnen met te definiëren wat een psychosociale werkomgeving is. De psychosociale werkomgeving bestaat onder andere uit hoe het werk wordt georganiseerd, en hoe medewerkers zich richting elkaar gedragen op de werkvloer.

De psychosociale werkomgeving bevat veel zaken. Ongeacht of we ons nu wel of niet comfortabel of veilig voelen rondom onze collegae, hoe zinvol wij onze taken ervaren, en welke kansen we ook hebben voor persoonlijke ontwikkeling, een slechte psychosociale werkomgeving die niet wordt verholpen kan ernstige consequenties hebben, zoals stress, psychische aandoeningen, en lijden bij de medewerkers. Maar ook in de vorm van dalende winst, een toename van het personeelsverloop, en soms zelfs juridische gevolgen.

Wie is verantwoordelijk voor de psychosociale werkomgeving?

Managers en teamleiders spelen een belangrijke rol in het vormen van de organisatorische, sociale en psychosociale werkomgeving. Ze hebben invloed op de werkvereisten, werkuren, werklast, en zijn verantwoordelijk voor de algemene werkomgeving.

Managers zijn echter niet in staat helemaal alleen een goede psychosociale werkomgeving te creëren. U hebt betrouwbare informatie nodig over hoe medewerkers hun werkomgeving ervaren om een constructieve en positieve bedrijfscultuur op te bouwen waar mensen zich veilig en gelukkig voelen. Het verbeteren van de psychosociale werkomgeving is een taak die HR noch managers in hun eentje kunnen uitvoeren. Alle medewerkers dienen betrokken te zijn en samen te werken om een geweldige werkplaats en bedrijfscultuur op te bouwen waarin mensen kunnen groeien en hun beste prestaties kunnen leveren.

💡 De enquêtes inzake de betrokkenheid van Eletive zijn gebaseerd op de aanname date elk individue de verantwoordelijkheid heeft een goede werksfeer te creëren. Dat geldt niet alleen voor managers, maar elke medewerker krijgt zijn of haar individuele rapport en heeft toegang tot een individuele dashboard om zijn of haar voortgang te volgen. Elke medewerker krijgt tevens advies, op basis van de OBM (Organizational Behavioral Management), over hoe te handelen in verschillende scenario's om hun ervaring als medewerker te verbeteren.

Hoe de psychosociale werkomgeving te meten?

Personeelsvergaderingen en 1:1 gesprekken zijn van essentieel belang voor het bespreken van kwesties gerelateerd aan de psychosociale werkomgeving. Het is een goed idee om een sjabloon en gewone processen te creëren voor 1:1 gesprekken om er zeker van te zijn dat iedereen in de organisatie de kans krijgt regelmatig met zijn manager te spreken.

💡 Dankzij Eletive, krijgt u de middelen voor het verzamelen van personeelsvergaderingen (1:1), actieplannen, en OKR's of SLIMME doelen, allemaal gemakkelijk verzameld in hetzelfde platform als dat voor de enquêtes voor medewerkers. Hierdoor wordt informatie makkelijk toegankelijk en het zorgt ervoor dat gegevens niet verdwijnen als een manager bijvoorbeeld van baan wisselt.

Collegae die steun geven en vriendschappen op de werkvloer hebben een positief effect op de psychosociale werkomgeving.

Gerelateerd artikel: Kanaal voor klokkenluiders

Factoren die van invloed zijn op de psychosociale werkomgeving.

Enkele factoren die van invloed zijn op de psychosociale werkomgeving. Tevens is het belangrijk om niet te vergeten dat alle mensen verschillend zijn, en dat soortgelijke omstandigheden anders kunnen worden ervaren. Laten eens wat dieper in gaan op sommige gebieden die een significante impact hebben op de werksfeer:

  • Sociale ondersteuning en vriendelijke relaties

  • Leiderschap en duidelijke rollen

  • Organisatie en stabiliteit

  • Communicatie en psychologische veiligheid

Ze hebben allemaal gemeen dat het vaak moeilijk is ze te meten en te identificeren welke zaken beter functioneren en welke aandacht vereisen.

Sociale ondersteuning en vriendelijke relaties

Vriendelijke relaties met collegae en waardering zijn factoren die van invloed zijn op de psychosociale werkomgeving. De afwezigheid van nauwe relaties, en het gebrek aan waardering en validering, aan de ene kant, heeft een zeer negatief effect op de motivatie en toewijding.

💡 Dankzij Eletive, kunt u makkelijk continu in de gaten houden hoe medewerkers hun sociale situatie op de werkvloer ervaren - in realtime. Managers worden onmiddellijk op de hoogte gesteld als iemand niet goed wordt behandeld, waardoor ze in staat zijn snel en proactief te handelen.

Leiderschap en duidelijke rollen

Duidelijkheid is een belangrijke factor dat stress verminderd en een gevoel van veiligheid op de werkvloer creëert als het gaat om rollen, taken en verwachtingen. Het tegenovergestelde - een onduidelijke scheiding van verantwoordelijkheden en gebrek aan eigendom - creëren onzekerheid en stress.

💡 Enquêtes geven managers in een organisatie duidelijke indicaties over wat er kan worden verbeterd en leggen het fundament voor het nemen van actie samen met hun teams. Dankzij Eletive, wordt de focus ook gelegd op het promoten van zelfleiderschap en het aanmoedigen van elk individue om verantwoordelijkheid te nemen voor hun situatie.

Organisatorische stabiliteit en voorspelbaarheid

Re-organisaties, bezuinigingen, ontslagen, en andere aanpassingen zijn voorbeelden van veranderingen die kunnen leiden tot toegenomen stress en een hogere werkbelasting, en welke op de korte termijn vaak een negatief effect op het werk hebben. Het is normaal dat veranderingen voor een bepaalde mate van stress zorgen, maar als er goed met de verandering wordt omgegaan, dan dient de stress slechts tijdelijk te zijn.

💡 Met behulp van digitale enquêtes voor medewerkers, zijn de ervaringen van medewerkers makkelijk te volgen tijdens perioden van veranderingen en geven extra steun waar dat nodig is. Het is normaal dat er wat angst kan ontstaan als er veranderingen plaatsvinden. Eletive maakt het makkelijker te volgen hoe de zaken zich verder ontwikkelen en zorgt ervoor dat de situatie wordt gestabiliseerd.

Communicatie en psychologische veiligheid

Duidelijke en open communicatie creëert een werkomgeving waarin medewerkers zich veilig genoeg voelen om moeilijke vragen te stellen.

Enquêtes waarin medewerkers anoniem kunnen antwoorden, geven alle medewerkers een veilig kanaal waarmee ze kunnen communiceren over zaken die goed gaan als zaken die niet goed gaan. Het moedigt medewerkers aan om misdragingen en andere problemen aan te kaarten zodat het management zich op een proactieve wijze kan focussen op het voorkomen en managen van kwesties.

💡 Op het platform van Eletive platform, bevindt zich een anonieme chat waar medewerkers snel feedback kunnen krijgen van hun baas zonder dat ze hiervoor hun identiteit hoeven prijs te geven. Dit is van onschatbare waarde in situaties waar bijvoorbeeld treiteren of discriminatie worden gerapporteerd. De Klokkenluiderfunctie voorziet iedereen van een kanaal voor het rapporteren van misdragingen, onethisch gedrag, of wettelijke overtredingen. 

Een middel voor het verbeteren van de psychosociale werkomgeving

Eletive is een platform voor het succes van mensen dat organisaties helpt bij het verbeteren van de psychosociale werkomgeving door de betrokkenheid, de prestaties, en zelfleiderschap bij medewerkers te promoten. Neem contact op voor meer informatie.

Blijf lezen

Werknemersbetrokkenheid

Benchmarkgegevens betreffende medewerkerbetrokkenheid: de ultieme handleiding

Benchmarkgegevens van medewerkersbetrokkenheids-enquêtes bieden waardevolle context en helpen u om uw resultaten te interpreteren en data-gedreven en realistische doelen te stellen.

Lees blogbericht

Werknemersbetrokkenheid

Betrokkenheid van werknemers tijdens een recessie

Betrokkenheid van werknemers is essentieel voor het succes van een organisatie, met name tijdens economische uitdagingen.

Lees blogbericht

Bedrijfscultuur

Het identificeren van geestelijke gezondheids-problemen op de werkplek

Geestelijke gezondheid op de werkvloer is een belangrijk onderwerp, zowel vanuit individueel als organisatorisch perspectief. Dus hoe kunnen organisaties geestelijke gezondheidsproblemen op het werk identificeren en aanpakken?

Lees blogbericht