Platform 

Waarom Eletive? 

Klanten 

Middelen 

TaalNederlands

Werknemers-betrokkenheid2 december 2021

Hoe intelligente personeelsenquêtes je HR en beslissingen kunnen verbeteren

In de afgelopen tien jaar heeft er een belangrijke verschuiving plaatsgevonden in de manier waarop bedrijven met betrokkenheid van werknemers werken. Van geen enquêtes tot jaarlijkse enquêtes, via pulsenquêtes, tot intelligente enquêtes over werknemersbetrokkenheid op basis van adaptieve algoritmen en machinaal leren.

Het gebruik van hulpmiddelen om feedback van werknemers te verzamelen is van een "nice-to-have" een absolute must geworden. Daarnaast is in veel gevallen een formeel kanaal voor feedback en klokkenluiden bij wet verplicht. In die tijd is er veel gebeurd aan de technische kant van personeelsbetrokkenheidsenquêtes. En vandaag zijn we een heel eind gekomen.

Laten we eens kijken naar de evolutie van personeelsbetrokkenheidsenquêtes en wat de modernste oplossingen vandaag inhouden.

De evolutie van personeelsbetrokkenheidsenquêtes

In de afgelopen tien jaar is het landschap van enquêtes naar de betrokkenheid van werknemers en van hulpmiddelen voor feedback van werknemers drastisch veranderd. De ervaring van werknemers is een veel belangrijker aandachtspunt geworden voor leiders en organisaties en vandaag is feedback van werknemers een kernonderdeel van de mensenstrategie van bijna elke HR leider. Dit betekent ook dat de behoeften aan en eisen voor kwaliteitsgegevens geëvolueerd zijn, zoals de onderstaande grafiek illustreert.

Van jaarlijkse overzichten....

De eerste soort enquête die zich ontwikkelde was de jaarlijkse enquête. Dat waren personeelsenquêtes die bedrijven jaarlijks verstuurden. De vragen bestonden soms uit wel honderd vragen en ze waren vaak niet in een digitaal formaat. Het verzamelen van de antwoorden was tijdrovend en het analyseren van de antwoorden was een omvangrijke taak. Vaak gingen er maanden voorbij tussen het uitvoeren van de enquête door HR en het klaar zijn om naar de resultaten te handelen. En met de snelle aard van de hedendaagse werkplekken betekende dat vaak dat de antwoorden en resultaten dan al verouderd waren.

....tot pulsenquêtes...

In de loop van de tijd zijn jaarlijkse enquêtes steeds meer vervangen door meer wendbare methoden om feedback te verzamelen die veel minder handmatige administratie vereisen. Ingevoerd zijn de pulsenquêtes, waarmee bedrijven vaker ad hoc of regelmatig enquêtes over de betrokkenheid van hun werknemers kunnen uitsturen. Digitale pulsenquêtes maken een meer wendbare en gegevensgestuurde manier van werken mogelijk en leveren resultaten en inzichten op van veel hogere kwaliteit dan hun jaarlijkse tegenhangers.

Standaard pulsenquêtes komen echter met enkele uitdagingen en gebreken, daarom lieten vooruitdenkende technologie-aanbieders het er niet bij zitten. Door herhaaldelijk dezelfde vragen te versturen, kunnen pulsenquêtes enquêtemoeheid opwekken waardoor de participatiegraad geleidelijk daalt. Vooral omdat een van de meest essentiële factoren om het personeel betrokken te houden je moet laten zien dat hun feedback ook echt tot tastbare actie leidt.

Pulse-enquêtes zijn een stap in de goede richting, maar je werknemers alleen maar steeds weer dezelfde vragen stellen, zonder een gestructureerde manier om rond de feedback te communiceren en erop te reageren, kan in feite averechts werken.

Daarom werkt de volgende generatie personeelsbetrokkenheidsenquêtes op een iets andere manier.

... tot onderzoeksintelligentie aangedreven door machinaal leren en adaptieve algoritmen

In plaats van telkens dezelfde vaste vragenbatterij uit te sturen, kunnen we adaptieve algoritmen en machinaal leren gebruiken om een meer dynamische vragenreeks te maken. Dit betekent dat je werknemers niet telkens dezelfde vragen krijgen. In plaats daarvan zullen de vragen die ze krijgen afhangen van hun antwoorden in de laatste enquête. Zo kan het systeem negatieve trends opmerken en leidinggevenden en HR snel waarschuwen dat er een probleem is.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat de resultaten aangeven dat een werknemer last heeft van stress-symptomen. Dan zal de volgende keer dat deze werknemer zijn enquête krijgt vervolgvragen bevatten om na te gaan of dit nog steeds het geval is - en of het beter of slechter gaat. Dit is een waardevol hulpmiddel om snel potentiële risico's op te sporen en stelt organisaties, leidinggevenden en werknemers in staat pro-actief te werken aan verbetering van de situatie.

Het hele punt is om alle belanghebbenden te waarschuwen dat een gebied snel aandacht nodig heeft - voordat kleine problemen grote problemen worden. Maar daar blijft het niet bij. De volgende stap is om die inzichten te verbinden met actieplannen.

Inzichten verbinden met acties, en acties met uitkomsten

Het verzamelen van feedback van werknemers is essentieel. Maar pas als organisaties actie ondernemen op de feedback, beginnen ze de vruchten ervan te plukken. Dit kan echter een hele uitdaging zijn, zowel voor HR en leidinggevenden als werknemers.

Het Eletive platform is gebouwd om communicatie en een pro-actieve aanpak op alle niveaus van de organisatie te ondersteunen. In het hulpmiddel krijgen zowel de werknemers als de managers in-app advies over wat ze in verschillende scenario's kunnen doen om hun ervaring te verbeteren. In het inzichtenpaneel biedt de functie voorgestelde acties praktische ondersteuning in de vorm van tastbare checklist-items om de zaken in de goede richting te helpen bewegen. De gesuggereerde acties kunnen ook in doelen worden omgezet (verbonden met de verschillende engagement drivers) zodat het mogelijk wordt ze na verloop van tijd af te vinken - en de relatie tussen acties en resultaten te volgen.

Met Eletive krijg je toegang tot alle hulpmiddelen die je nodig hebt om de betrokkenheid van werknemers te meten en te vergroten: onderzoeken naar werknemersbetrokkenheid, adviezen en voorgestelde acties, actieplannen, een-op-een ontmoetingen, 360 enquêtes en nog veel meer. Neem contact op met ons team van experts om te ontdekken hoe je organisatie baat kan hebben bij een modern instrument voor werknemersbetrokkenheid!

Blijf lezen

Werknemers-betrokkenheid

Betrokkenheid van werknemers tijdens een recessie

2 maart 2023

Betrokkenheid van werknemers is essentieel voor het succes van een organisatie, met name tijdens economische uitdagingen.

Lees blogbericht

Bedrijfscultuur

Het identificeren van geestelijke gezondheids-problemen op de werkplek

9 februari 2023

Geestelijke gezondheid op de werkvloer is een belangrijk onderwerp, zowel vanuit individueel als organisatorisch perspectief. Dus hoe kunnen organisaties geestelijke gezondheidsproblemen op het werk identificeren en aanpakken?

Lees blogbericht

Prestatiebeheer

Leiderschap L&D omzetten in bedrijfsresultaten

11 januari 2023

Het koppelen van opleiding aan bedrijfsresultaten is bepalend voor een succesvol L&D-programma. Leidinggevenden staan onder constante druk om deze impact te laten zien (ROI) aan belanghebbenden die zijn gefocust op input ten opzichte van output, d.w.z. inkomsten.

Lees blogbericht