Eletives sätt att arbeta

Vi tror på att alla individer ska vara inkluderade för att kunna för att skapa en ännu mer framgångsrik organisation där alla har möjlighet att frodas. Eletives sätt att arbeta ger alla medarbetare i er organisation möjlighet att driva självledarskap, tydliga riktlinjer för era chefer att utvecklas till goda ledare och mer tid för era HR-team att arbeta proaktivt med förändringsarbete baserat på den feedback ni får i Eletive - i realtid.

Eletives sätt att arbeta

Där psykologi möter datavetenskap

Eletive hjälper er att skapa en ännu starkare feedbackkultur genom att ställa era medarbetare forskningsbaserade frågor som täcker alla aspekter för engagemang och välmående. Plattformen ger både chefer och medarbetare handlingsbara tips för att förbättra situationen ytterligare vilket driver självledarskap hos individen och ett utvecklande ledarskap för chefen. Våra experter inom organisationspsykologi arbetar regelbundet tillsammans med vårt produktteam för att uppdatera plattformens koncept. Detta för att alla Eletive-användare ständigt ska ha tillgång deras expertis.

test

Chefer är nyckeln

Era chefer är nyckelpersoner för att förbättra medarbetares framgång och engagemang. Faktum är att 70% av variationen i medarbetarnas engagemang beror på deras chef. Chefer har därför tillgång till holistiska rapporter som uppdateras i realtid med tydliga insikter om deras teams engagemang och välmående. Plattformen ger konkreta och handlingsbara tips för chefer om hur man kan öka teamets effektivitet, vilket leder till mer produktiva team och nöjda medarbetare. Att få insikter i realtid hjälper chefer att agera på de viktigaste frågorna vid rätt tidpunkt.

regr

Främja självledarskap

Eletives plattform mäter inte bara, utan driver också välmående och engagemang i er organisation. Varje individ får sin röst hörd och kan enkelt se och följa sitt personliga engagemang och välmående när som helst. Plattformen ger varje individ tips på meningsfulla åtgärder för att förbättra sin arbetssituation. Denna unika och inkluderande strategi tar pressen från era chefer och skapar en kultur som genererar självledarskap inom alla nivåer i er organisation. Medarbetare och chefer som drivs av självledarskap kan fatta produktiva beslut på egen hand vilket leder till effektiva arbetssätt.

tes

Flexibelt och användarvänligt

Fokusera mindre på administration och mer på att vidta åtgärder när ni behöver det. Det enkla och intuitiva användargränssnittet levererar moderna rapporter som tydligt belyser era styrkor och prioriteringar. Importera användare genom massimport med Excel eller integrera er HR-system med vår plattform för en snabb och enkel process. Eletive ger era chefer och HR-team tillgång till högkvalitativa manualer för att kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt med stöd av plattformen.

tablet-dtyj

Att mäta är bara ett steg på vägen

Eletives plattform levererar rekommenderade åtgärder för både team och individer, vilket leder till en handlingskraftig kultur baserad på realtidsdata. Meningsfulla åtgärder måste göras för att organisationen ständigt ska kunna utvecklas framåt. Forskning visar att inkludering genererar meningsfullhet, vilket är den viktigaste faktorn för att skapa engagerade och motiverade medarbetare. Det nya sättet att arbeta med åtgärder fokuserar mindre på administration och mer på att vidta åtgärder. Eletives flexibla plattform levererar data i realtid vilket gör att alla enkelt kan se hur varje person bidrar till det kollektiva målet - varje dag.

test

Skapa en kultur som bygger på feedback och prestation

För att chefer ska stärka sin relation med sina teammedlemmar är regelbundna samtal en framgångsfaktor. Genom regelbundna konversationer lär sig chefer att aktivt lyssna på sina medarbetare, samt ge vägledning och feedback på vägen. Genom att bli en bättre coach kan chefer stödja sina medarbetare i deras arbetsprestation vilket förbättrar den totala framgången i teamet. Genom att ha 1on1-agendor dokumenterade i plattformen kan chefer och medarbetare gå tillbaka i tiden för att se tidigare konversationer och överenskomna handlingar för att enkelt följa medarbetarens utveckling över tid.

htrhtr

Skapa en välmående organisation där alla deltar och driver resultat