Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang

Listening AI – Analysera fritextsvar och kommentarer

Listening AI ear

Det är best practice att alltid inkludera öppna frågor, och gärna möjlighet att lämna kommentarer, i medarbetarundersökningar. Öppna frågor ger medarbetarna möjlighet att svara i fri text, vilket ger utrymmer för mer detaljerad information än de standardiserade frågorna.

Öppna frågor genererar dock stora mängder data och att läsa och sammanställa fritextsvar och kommentarer är tidskrävande. Listening AI löser detta problem.

Det är viktigt att inkludera öppna frågor i medarbetarundersökningar. Öppna frågor gör det möjligt för medarbetare att svara precis vad de vill och fungerar som ett viktigt komplement till standardfrågor som besvaras genom att välja ett nummer på en skala. 

Fritextsvar ger värdefull information som kan vara svår att få fram på andra sätt. Men med tusentals anställda är det svårt och ibland rentav omöjligt att läsa alla svar.

Listening AI ger nya insikter kring medarbetarupplevelsen

Listening AI är en funktion i Eletives plattform framtagen för att hjälpa organisationer att tyda stora mängder med fritextsvar och kommentarer från medarbetarundersökningar. Listening AI skapar förståelse och visualiserar insamlad data ifrån öppna frågor - i realtid. 

Listening AI, som är byggd på avancerad AI och NLP, skannar och analyserar svar från insamlade enkäter och ger en omedelbar överblick. Du kan se vilka ämnen som är vanligast och om den övergripande känslan i svaren är positiv eller negativ. Detta innebär att du alltid har en uppdaterad bild av vad som händer i din organisation, och att du kan ha ett proaktivt förhållningssätt.

En tydlig överblick i realtid för en bättre förståelse

I en organisation med hundratals, tusentals, eller tiotusentals medarbetare, genererar medarbetarundersökningar stora mängder data. De öppna fritextsvaren kan ge värdefull information, men den har hittils varit svårtillgängligt och svårtolkad på grund av den stora mängden svar. 

Listening AI löser detta problem genom att med hjälp av NLP-analys omedelbart kategorisera alla skrivna svar och presentera dem på ett sätt som gör det enkelt att förstå vad som är viktigast för medarbetarna.

Listening AI bubbles group

Listening AI visar inte bara vilka ämnen som medarbetarna skriver mest om, utan även hur de känner kring ämnen. Tänk, till exempel, att många av medarbetare skriver kommentarer om sin arbetsmiljö. Om kommentarerna är positiva så kommer det ordet att vara stort (stor bubbla) och känslan kommer att vara positiv (grön bubbla). Om det är så det ser ut, så kan vi bara gratulera! 

Däremot, om många av medarbetarna skriver kommentarer om samma ämne – sin arbetsmiljö – men kommentarerna är negativa, så kommer du istället se en stor röd bubbla som innehåller det ordet. Då kommer du genast veta att det finns något sorts problem med arbetsmiljön som behöver adresseras.   

Gräv djupare i datan för mer detaljerad information

Listening AI ger alltså en överblick i realtid över vilka ämnen som är mest prominenta i din organisation och hur anställda känner kring dem. Detta ger dig en tydlig indikation på vilka områden som behöver fokus. Ibland är detta tillräckligt. 

Listening AI drilldown group

Andra gånger kanske du vill ha mer detaljerad information. Då är nästa steg att gräva djupare i den insamlande datan för att förstå exakt vad det är som pågår. Med Listening AI är detta både enkelt och intuitivt. 

När du har identifierat de viktigaste samtalsämnena i din organisation, så behöver du bara klicka på dem för att få mer djupgående information om vad dina anställda skriver om dem. Du har möjlighet att gå hela vägen ner till individnivå, och läsa enskilda svar och kommentarer på varje fråga. 

Du kan även filtrera svar utifrån kriterier du själv sätter, till exempel om du bara vill se kommentarer som innehåller ”stressade chefer” eller ”högljudd arbetsmiljö”. 

En kombination av entitets- och sentimentsanalys 

Är du nyfiken på de mer tekniska aspekterna? Låt oss då titta lite närmre hur det fungerar! Listening AI identifierar och visualiserar innehållet i stora datamängder genom två olika typer av analyser: Entitetsanalys och Attitydsanalys

Entitetsanalys inspekterar den angivna texten efter kända entiteter, dvs ord, och returnerar information om de entiteterna. Genom den analysen genereras en så kallad ”salience score”. Denna poäng som ges till en entitet speglar hur viktig eller central den entiteten (ordet) är i hela kommentaren. Poäng nära 0 innebär att ordet inte är framträdande, medan en poäng närmre 1.0 betyder att entiteten/ordet är väldigt framträdande. 

Attitydsanalys identifierar den rådande känslomässiga åsikten inom en text för att bestämma om den svarande personens attityd är positiv, negativ eller neutral. Från denna analys ges sedan en poäng för emotionellt innehåll (0, +inf) och en känslopoäng (-10, 10). 

Lyssna på varje medarbetare – i stor skala

Listening AI gör det möjligt att på riktigt lyssna på och förstå medarbetarna, oavsett hur många de är. Genom att optimera och effektivisera analys och rapportering gör Listening AI att du alltid har tillgång – i realtid – till information om vad som är viktigast för medarbetarna.

Är du nyfiken på hur din organisation skulle kunna använda Eletive och Listening AI för att förbättra medarbetarengagemang och medarbetarupplevelse? Boka en demo med våra experter!

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

Förstå dina engagemangsresultat med hjälp av Eletive benchmarkdata

Benchmarkdata för medarbetarengagemang sätter organisationens resultat i ett sammanhang och hjälper dig att sätta mål som är datadrivna och realistiska.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

En omfattande guide för medarbetarengagemang

Medarbetarengagemang är inte bara ett buzzword; Det är ett viktigt element som driver produktivitet, arbetsmoral och övergripande affärsframgång. Upptäck vår ultimata guide för medarbetarengagemang idag.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Vad är medarbetarupplevelse – och hur mäter man den?

En positiv medarbetarupplevelse leder till individuell tillfredsställelse och organisatorisk framgång. Följ med oss när vi avslöjar de viktigaste aspekterna i en framgångsrik medarbetarupplevelse 2023.

Läs bloggpost