Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Företagskultur

Identifiera psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Psykisk hälsa på arbetsplatsen är ett allt viktigare ämne, både ur ett individuellt och organisatoriskt perspektiv. Hur kan organisationer identifiera och ta itu med psykisk ohälsa hos medarbetarna?

Nilo.health är en ledande plattform för medarbetares psykiska hälsa. Nilo levererar personlig psykologisk behandling för varje medarbetare. Genom att utbilda HR och chefer i ämnet psykisk ohälsa kan företag optimera företagskulturen och produktiviteten.

Vi hade en pratstund med experterna på nilo.health för att lära oss mer om hur man kan främja mental hälsa på jobbet, samt hantera ohälsa.

Hur utbredda är psykiska problem på arbetsplatsen idag?

Idag har vi inte råd att ta lätt på medarbetarnas psykiska hälsa. Det har genomgripande inverkan på alla företag. Den brittiska välgörenhetsorganisationen ”Mind för psykisk hälsa” fann att 48% av de 44 000 medarbetare som de undersökte sa att de hade upplevt ett psykiskt hälsoproblem när de utförde sitt nuvarande arbete. Vad var då problemet? Bara hälften av dessa personer pratade med sin arbetsgivare om det.

Vilka är konsekvenserna av psykisk ohälsa på arbetsplatsen?

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen leder till utbrändhet, stress och utmattning. Det gör anställda mindre produktiva, ger mindre arbetsglädje och ökar personalomsättningen. Men däremot, ett företag som investerar i att stödja sina anställdas mentala hälsa ser att produktiviteten ökar, företagets lojalitet växer, retentionen skjuter i höjden och det är kan stärka varumärket. Det är en win-win-situation.

Hur kan organisationer identifiera psykisk ohälsa på arbetsplatsen?

För att ens kunna ta itu med psykisk ohälsa som pågår i ditt företag, måste du upptäcka de först. Här är några viktiga tecken att se upp för som indikerar att dina anställda kan ha det kämpigt.

Ovanligt beteende

Har en glad och pratsam kollega plötsligt tystnat? Blir en kollegas jämna humör mer och mer aggressiv? Visar någon ny ångest eller till och med paranoia kring arbetsplatssäkerhet? Om en kollega inte agerar som sig själv, notera detta. Ingen upplever psykiska problem på exakt samma sätt, men det finns vanliga reaktioner och mönster som kan hjälpa dig att inse att något är på gång. Se upp för ilska, irritation, ångest, apati, tillbakadragande och andra oförklarliga förändringar i beteende.

Plötslig förändring av utseende

Tillsammans med dessa känslomässiga och beteendemässiga förändringar kan någon som lider av psykisk ohälsa också ändra sitt utseende. Att klä sig olämpligt eller försumma hygien kan vara små tecken på att någon behöver större hjälp.

Minskad produktivitet

Det är vanligt att medarbetare som upplever psykisk ohälsa har svårt att engagera sig, motivera sig och koncentrera sig. Resultatet blir ofta att de kämpar för att slutföra uppgifter och produktiviteten sjunker.

Förändringar i sömn-och ätmönster

Giftiga arbetsplatskulturer "belönar" sina anställda för långa timmar på kontoret, vilket kan innebära minskad sömn hemma eller missade måltider till förmån för att sitta vid sina skrivbord. Men snarare än att hjälpa ett företag är dessa förändringar farliga för anställdas mentala hälsa och leder snabbt till utbrändhet. Det är därför viktigt att nå ut till kollegor som uppenbarligen ändrar sina ätmönster eller pratar om sömnlöshet för att se om de behöver hjälp att främja en hälsosammare balans mellan arbete och privatliv.

Ökad frånvaro

Knappast förvånande är frånvaro ett stort bekymmer för många arbetsgivare. Regelbunden, kortvarig frånvaro kan indikera att en medarbetare försöker hantera inte en fysisk utan en psykisk hälsofråga. Globalt beräknas 12 miljarder arbetsdagar gå förlorade varje år till depression och ångest. Svaret är naturligtvis inte att slå ner på ökad frånvaro, utan istället att försöka lösa några av de problem som gör att dina medarbetare inte känner sig lämpliga att arbeta.

Förändringar i arbetsmönster

Om en anställd börjar anlända sent eller lämnar tidigt kan detta vara en indikation på ett större problem på jobbet. Försök ändra ditt tankesätt så att du inte ser detta beteende som att undvika arbetsansvar, utan snarare ett tecken på att någon kämpar för att hålla huvudet ovanför vattnet medan hen hanterar ett eventuellt psykiskt problem.

Hur kan organisationer ta itu med psykisk ohälsa på arbetsplatsen?

På nilo.health vet man att det inte är lika enkelt att skapa en mentalt hälsosam arbetsplats som att slå på en strömbrytare. Men det kan fortfarande vara enkelt. Det kräver omsorg, strategi, en vilja att lyssna och en omformulering kring hur organisationen tänker på mental hälsa och ditt företags inställning till välbefinnande i stort.

Du kan revolutionera din företagskultur genom att ta några av följande steg:

  • Öppna konversationen

    . Visa anställda att du är öppen för att diskutera stigmatiserade frågor som mental hälsa och gör det på så sätt mer troligt att de kommer till dig med ett problem innan det hamnar i en kris.

  • Kolla teamets temperatur 

    Lika viktigt som att se upp för tecken på att mental hälsa påverkas, så är mätbara sätt att checka ditt team också till stor hjälp. Prova regelbundna undersökningar som mäter medarbetarnas välbefinnande för att få en känsla av var de befinner sig.

  • Investera i en mental hälsofördel 

    Psykiska hälsoförmåner är den näst mest populära personalförmånen, och de har en enorm inverkan på ett företags produktivitet, kultur och resultat. I stället för att försöka ta itu med allt på egen hand, varför inte be om hjälp? Du kan börja med nilo.health - 96% av deras användare rapporterar "stor förbättring" av deras mentala hälsa. 

Workplace and tools and health metrics

Boka en demo idag och lär dig hur nilo.health kan förebygga stress, utbrändhet och frånvaro i ditt företag.

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

De 10 bästa verktygen för medarbetarundersökningar 2024

Att hitta det bästa verktyget för att hjälpa medarbetare att dela feedback och prestera bättre är avgörande för alla företag. Så vilken är den bästa programvaran för medarbetarundersökningar där ute?

Läs bloggpost
People Success & the Future of Work

Medarbetar-engagemang

Varmt välkommen till 'People Success & the Future of Work'

Vi är glada att kunna bjuda in HR-professionella till det kostnadsfria digitala heldagseventet "People Success & The Future of Work". Detta event utgör en sällsynt möjlighet att interagera med några av de mest framstående tänkarna och innovatörerna inom HR-branschen idag.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Employment Hero

Förbättra dina HR-processer med Eletive och Employment Hero-integrationen. Smidigare arbetsflöden, djupgående insikter och minskad admin.

Läs bloggpost