Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang

Beräkna Employee Engagement Index (EEI)

Medarbetarnas engagemang är grundläggande för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Det har en direkt påverkan på medarbetarnas välbefinnande och arbetstillfredsställelse, liksom på det övergripande affärsresultatet. Genom att mäta medarbetarengagemang med regelbundna pulsundersökningar kan du beräkna Employee Engagement Index (EEI) i din organisation.

Att beräkna Employee Engagement Index är ett effektivt sätt att mäta hur engagerad din personal är, och hur engagemangsnivån utvecklas över tid. Indexet är också ett användbart verktyg för benchmarking. Med ett riktmärke för medarbetarengagemangsindex kan du jämföra engagemangsnivåer både inom din organisation och mot andra företag i din bransch. Det är också en bra grund för åtgärdsplanering för att förbättra medarbetarnas upplevelse och arbetssituation.

Vad är Employee Engagement Index?

Employee Engagement Index baseras på en sammanställning av mätvärden från dina medarbetarundersökningar. Genom att mäta de 11 viktigaste drivkrafterna för medarbetarengagemang och sammanställa dem över en tidsperiod, beräknar Eletive ditt employee engagement-index åt dig.

Engagemangsindexet är ett viktigt verktyg som kan hjälpa dig att identifiera förbättringsområden och skapa strategier för att öka medarbetarnas engagemang. Den kan också användas för att mäta effekten av initiativ för att stärka medarbetarengagemang och spåra framsteg över tid.

Employee Engagement Index - vilka är fördelarna?

Employee Engagement Index är ett mått som visar hur människorna i din organisation känner för sin medarbetarupplevelse. Fördelarna med att mäta detta index är många, men bland annat ger det dig verktygen att öka medarbetarnas engagemang på ett strategiskt sätt. Fördelarna med högt medarbetarengagemang inkluderar:

 • Förbättrad medarbetarupplevelse

 • Ett starkare arbetsgivarvarumärke

 • Ökad retention

 • Minskad frånvaro

 • Mindre sjukfrånvaro

 • Lägre personalomsättning

 • Bättre prestationer

 • Ökad arbetsglädje

 • Förbättrad kundupplevelse

 • Bättre affärsresultat

Hur beräknas Employee Engagement Index

Eletives standardformulär för engagemang består av 46 frågor som täcker 11 olika drivkrafter kopplat till medarbetarengagemang. Tillsammans utgör dessa drivkrafter grunden för Eletive Employee Engagement Index. Din organisations Employee Engagement Index beräknas och uppdateras kontinuerligt baserat på data från dynamiska pulsundersökningar, utifrån undersökningarna uppdateras dashboards och rapporter i realtid.

Relaterad läsning: Frågor om medarbetarengagemang – vad ska man fråga och varför?

Employee Engagement Index skapar en översikt medarbetarengagemang i organisationen. I Eletive-plattformen beräknas EEI på organisationsnivå, men också på segment-, team- och individnivå. Det kan användas för att spåra förändringar i medarbetarnas engagemang över tid, och kan det hjälpa arbetsgivare att fatta välgrundade beslut om hur man bäst kan stödja sina medarbetare och skapa en positiv arbetsmiljö.

Det är viktigt att notera att formeln för medarbetarengagemangsindex innehåller 46 enkätfrågor och alla olika drivkrafter för engagemang. För att fullt ut förstå medarbetarupplevelsen på en djupare nivå är det bra att titta på medarbetarengagemangsdata från olika vinklar. Eletive-plattformen gör det enkelt och intuitivt att förstå och analysera undersökningsresultaten baserat på drivkrafterna, men olika segmenten i organisationen. Rapporter och värmekartor är tillgängliga i realtid och kan enkelt exporteras till Powerpoint med bara ett klick.

Drivkrafterna bakom medarbetarengagemang

Medarbetarengagemang är i huvudsak den grad som medarbetare aktivt investeras i och är entusiastiska över sitt arbete. Det baseras på flera faktorer som arbetsglädje, erkännande, intern kommunikation, motivation och teamdynamik. För att öka engagemangsnivåerna och känslan av tillhörighet bör organisationer identifiera områden där medarbetare känner sig omotiverade eller bortkopplade från sitt arbete och tillämpa handlingskraftiga strategier för att ta itu med dessa problem.

Relaterad läsning: Drivkrafterna för medarbetarengagemang – och hur man mäter dem

Medarbetarengagemangets 11 viktigaste drivkrafterna mäts med det vetenskapsbaserade standardfrågebatteriet i Eletive:

 • Feedback och kommunikation

 • Autonomi

 • Meningsfullhet och delaktighet

 • Arbetsbörda

 • Hälsa

 • Arbetsplats och verktyg

 • Lärande och utveckling

 • Mål och måluppfyllelse

 • Strategi, vision och kultur

 • Förhållande till chef

 • Relationer med kollegor

Utöver detta erbjuder Eletive också tilläggsundersökningspaket för att mäta andra områden som är grundläggande för medarbetares engagemang, till exempel:

 • Mångfald och inkludering

 • ESG och hållbarhet

 • Onboarding

 • Offboarding

 • Distansarbete

 • Och många fler...

Mät medarbetarengagemang med pulsundersökningar

Att skicka ut pulsundersökningar till dina medarbetare är det mest effektiva sättet att mäta deras engagemang. Undersökningar ger en möjlighet för medarbetarna att ge ärlig feedback om sin medarbetarupplevelse. Detta hjälper organisationer att identifiera områden där de kan förbättra processer och skapa strategier för bättre engagemang.

Undersökningar bör utformas för att fånga de viktigaste aspekterna av medarbetarnas engagemang, såsom arbetsglädje, anställningstrygghet och erkännande av arbetsgivaren. Dessutom kan undersökningarna skräddarsys efter organisationens specifika behov. Slutligen bör undersökningar genomföras regelbundet för att säkerställa att organisationen håller sig uppdaterad med de senaste trenderna inom medarbetarengagemang.

Affärsresultat påverkas av medarbetarengagemang

Medarbetarnas engagemang är nära kopplat till organisationens resultat och påverkar direkt slutresultatet. En mycket engagerad arbetskraft är mer benägna att producera bättre resultat för sin organisation än en oengagerad. Mycket engagerade team uppvisar ofta högre nivåer av kreativitet, samarbete, lojalitet, motivation, innovation och produktivitet än team som inte är engagerade i sitt arbete.

Genom feedback kan en djupare förståelse för medarbetarnas engagemang uppnås och på så sätt kan organisationer utveckla effektiva strategier för att förbättra motivationen och skapa en mer engagerad arbetskraft.

Organisationer kan också använda Employee Engagement Index för att mäta effekten av sina HR- och engagemangsinitiativ. Genom att spåra EEI över tid kan man identifiera förbättringsområden och bedöma effektiviteten av olika initiativ. Dessutom kan organisationer använda EEI för att jämföra sina resultat med andra organisationer i sin bransch och jämföra sina engagemangsnivåer.

Conclusion

Genom att mäta Employee Engagement Index kan du kontinuerligt förbättra engagemanget i din organisation. Detta hjälper dig att förbättra medarbetarnas prestationer, eftersom din organisation kommer att skörda frukterna av engagerade medarbetare. Engagerade medarbetare är stolta över att arbeta för ditt företag och anstränger sig gärna för att prestera på topp.

Fortsätt läsa

People Success & the Future of Work

Medarbetar-engagemang

Varmt välkommen till 'People Success & the Future of Work'

Vi är glada att kunna bjuda in HR-professionella till det kostnadsfria digitala heldagseventet "People Success & The Future of Work". Detta event utgör en sällsynt möjlighet att interagera med några av de mest framstående tänkarna och innovatörerna inom HR-branschen idag.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Deel

Optimera era HR-processer genom att sömlöst integrera Eletive med Deel. Effektivare arbetsflöden, värdefulla insikter minskad admin.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Alexis HR

Integrera Eletive med AlexisHR och effektivisera era HR-processer. Smidiga arbetsflöden, högre effektivitet och förbättrade analyser.

Läs bloggpost