Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Performance Management21 november 2022

Vad är 360-feedback – och hur kan det förbättra prestationer?

360 appraisal

Konstruktiv feedback frigör tillväxt, både på individ- och organisationsnivå. En strukturerad feedbackprocess med 360-feedbackssamtal ger värdefulla insikter och kan hjälpa dig att identifiera potentiella utvecklingsområden.

360 utvärderingsundersökningar blir alltmer populära inom personal- och HR-team, och av goda skäl! Att integrera feedback från flera utvärderare i din feedbackstrategi kan vara en gamechanger och kan hjälpa till att förbättra både medarbetarnas prestationer och medarbetarupplevelsen som helhet.

Vad är 360-graders feedback?

360° feedback är en process där individer i en organisation får anonym feedback från de människor de interagerar med på jobbet. Ett 360 graders feedbackssystem gör det möjligt för chefer, kamrater och direktrapporterande att ge feedback om en individs prestationer och beteende.

360-bedömning, även kända som 360-graders bedömningar, 360-graders feedback, 360-undersökningar, multi-rater-bedömning eller 360-bedömning, är ett kraftfullt verktyg för individuell och professionell utveckling. Det kan hjälpa dina ledare att utveckla sina ledaregenskaper och stödja dina team i att förstärka sina styrkor. När det görs bra hjälper 360-utvecklingssamtal chefer och medarbetare att förstå både sina styrkor och svagheter bättre.

Fördelar med 360 feedbackundersökningar

Fördelarna med 360 feedbacksamtal är många, både på individ- och organisationsnivå. Att implementera en 360-graders utvärderingsprocess kan hjälpa dig att uppnå följande resultat.

  • En högre nivå av självmedvetenhet

  • Fokusera på "Hur" såväl som "Vad"

  • Förbättrad kommunikation

  • Förbättrade relationer på arbetsplatsen

  • Ökad ansvarsskyldighet och transparens

  • Personlig och professionell utveckling

  • Förbättrad teamprestation

  • Förbättrad individuell prestation

  • Förbättrade ledaregenskaper

  • Ökat självledarskap

360 utvärderingsexempel frågor

Vilka frågor ska ett 360-feedbackformulär innehålla? Bästa praxis är att inkludera både så kallade slutna frågor, där deltagarna betygsätter olika uttalanden med siffror på en skala, och öppna frågor, för att också få in mer kvalitativa svar.

Du kan läsa följande inlägg där vi har skrivit mycket om 360-exempelfrågor: Exempel på 360 graders feedbackfrågor

Är 360-graders feedbacksamtal anonyma?

360-graders undersökningar är vanligtvis anonyma. Detta för att säkerställa ärliga svar från de personer som deltar i undersökningen. I 360-undersökningar är det ofta direktrapporterande som ombeds ge feedback på sina chefer, och alla skulle inte känna sig bekväma med att göra detta på ett ärligt sätt utan anonymitet.

Är 360-samtal ett slags utvecklingssamtal?

Nej, vi avråder starkt från detta sätt att se på 360-feedback. 360-bedömningen är inte en prestationsgranskning och bör inte ses som en sådan. Istället ska det ses som ett verktyg för utveckling, som alla tjänar på. Det är till exempel ett värdefullt verktyg för att sätta utvecklingsmål och för att identifiera var individer kan behöva ytterligare stöd och utbildning.

Varför behöver du ett 360-utvärderingsverktyg eller programvara?

En holistisk plattform som inte bara kör 360-utvärderingsundersökningarna, utan också låter dig ansluta resultaten till 1: 1s, handlingsplaner, prestationshantering, ger dig kraften att verkligen omvandla din organisation. Att ha rätt verktyg på plats möjliggör ett proaktivt tillvägagångssätt för 360-utvärderingsresultaten, så att du kan förvandla insikterna till meningsfull handling.

Viktiga takeaways

Att implementera en feedbackkultur är ett viktigt steg för att bygga en arbetsplats där människor trivs och kan uppfylla sin fulla potential. HR-team implementerar i allt större utsträckning 360-utvärderingsprocesser för att säkerställa att alla regelbundet får tillgång till relevant feedback som hjälper dem att växa och utvecklas.

Fortsätt läsa

Performance Management

41 användbara fraser vid medarbetarsamtal

6 mars 2023

Medarbetarsamtal är viktiga för både medarbetarnas och organisationens utveckling. Vi har listat 41 exempel på användbara fraser, som inspiration för hur konstruktiv feedback kan se ut.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Engagerade medarbetare är nyckeln till ekonomisk hållbarhet

2 mars 2023

I takt med att världens ekonomiska utmaningar ökat, har det blivit tydligt att medarbetarengagemang är en avgörande komponent i att bygga framgångsrika organisationer.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Beräkna Employee Engagement Index (EEI)

10 februari 2023

Medarbetarnas engagemang är grundläggande för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Det har en direkt påverkan på medarbetarnas välbefinnande och arbetstillfredsställelse, liksom på det övergripande affärsresultatet. Genom att mäta medarbetarengagemang med regelbundna pulsundersökningar kan du beräkna Employee Engagement Index (EEI) i din organisation.

Läs bloggpost