Plattform 

Varför Eletive? 

Resurser 

SpråkSvenska

Performance Management21 november 2022

Vad är 360-feedback – och hur kan det förbättra prestationer?

360 appraisal

Konstruktiv feedback frigör tillväxt, både på individ- och organisationsnivå. En strukturerad feedbackprocess med 360-feedbackssamtal ger värdefulla insikter och kan hjälpa dig att identifiera potentiella utvecklingsområden.

360 utvärderingsundersökningar blir alltmer populära inom personal- och HR-team, och av goda skäl! Att integrera feedback från flera utvärderare i din feedbackstrategi kan vara en gamechanger och kan hjälpa till att förbättra både medarbetarnas prestationer och medarbetarupplevelsen som helhet.

Vad är 360-graders feedback?

360° feedback är en process där individer i en organisation får anonym feedback från de människor de interagerar med på jobbet. Ett 360 graders feedbackssystem gör det möjligt för chefer, kamrater och direktrapporterande att ge feedback om en individs prestationer och beteende.

360-bedömning, även kända som 360-graders bedömningar, 360-graders feedback, 360-undersökningar, multi-rater-bedömning eller 360-bedömning, är ett kraftfullt verktyg för individuell och professionell utveckling. Det kan hjälpa dina ledare att utveckla sina ledaregenskaper och stödja dina team i att förstärka sina styrkor. När det görs bra hjälper 360-utvecklingssamtal chefer och medarbetare att förstå både sina styrkor och svagheter bättre.

Fördelar med 360 feedbackundersökningar

Fördelarna med 360 feedbacksamtal är många, både på individ- och organisationsnivå. Att implementera en 360-graders utvärderingsprocess kan hjälpa dig att uppnå följande resultat.

  • En högre nivå av självmedvetenhet

  • Fokusera på "Hur" såväl som "Vad"

  • Förbättrad kommunikation

  • Förbättrade relationer på arbetsplatsen

  • Ökad ansvarsskyldighet och transparens

  • Personlig och professionell utveckling

  • Förbättrad teamprestation

  • Förbättrad individuell prestation

  • Förbättrade ledaregenskaper

  • Ökat självledarskap

360 utvärderingsexempel frågor

Vilka frågor ska ett 360-feedbackformulär innehålla? Bästa praxis är att inkludera både så kallade slutna frågor, där deltagarna betygsätter olika uttalanden med siffror på en skala, och öppna frågor, för att också få in mer kvalitativa svar.

Du kan läsa följande inlägg där vi har skrivit mycket om 360-exempelfrågor: Exempel på 360 graders feedbackfrågor

Är 360-graders feedbacksamtal anonyma?

360-graders undersökningar är vanligtvis anonyma. Detta för att säkerställa ärliga svar från de personer som deltar i undersökningen. I 360-undersökningar är det ofta direktrapporterande som ombeds ge feedback på sina chefer, och alla skulle inte känna sig bekväma med att göra detta på ett ärligt sätt utan anonymitet.

Är 360-samtal ett slags utvecklingssamtal?

Nej, vi avråder starkt från detta sätt att se på 360-feedback. 360-bedömningen är inte en prestationsgranskning och bör inte ses som en sådan. Istället ska det ses som ett verktyg för utveckling, som alla tjänar på. Det är till exempel ett värdefullt verktyg för att sätta utvecklingsmål och för att identifiera var individer kan behöva ytterligare stöd och utbildning.

Varför behöver du ett 360-utvärderingsverktyg eller programvara?

En holistisk plattform som inte bara kör 360-utvärderingsundersökningarna, utan också låter dig ansluta resultaten till 1: 1s, handlingsplaner, prestationshantering, ger dig kraften att verkligen omvandla din organisation. Att ha rätt verktyg på plats möjliggör ett proaktivt tillvägagångssätt för 360-utvärderingsresultaten, så att du kan förvandla insikterna till meningsfull handling.

Viktiga takeaways

Att implementera en feedbackkultur är ett viktigt steg för att bygga en arbetsplats där människor trivs och kan uppfylla sin fulla potential. HR-team implementerar i allt större utsträckning 360-utvärderingsprocesser för att säkerställa att alla regelbundet får tillgång till relevant feedback som hjälper dem att växa och utvecklas.

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

Hur man beräknar personalomsättning

23 januari 2023

Personalomsättning är ett viktigt mått att tänka på när man utvärderar ett företags prestationer och välmående. Beräkning av anställdas omsättningshastighet kan hjälpa till att identifiera förbättringsområden och problem som får anställda att lämna.

Läs bloggpost

Performance Management

Hur man implementerar 360-graders feedback

19 januari 2023

360 graders feedback kan hjälpa såväl chefer som anställda att lära sig om sina styrkor och svagheter. På så sätt är det ett kraftfullt verktyg för att identifiera "blind spots". Låt oss ta en titt på hur du implementerar 360-feedback och hur du bygger ett effektivt 360-graders feedbackprogram.

Läs bloggpost

Performance Management

Professionell utveckling med 360-feedback

19 januari 2023

360-graders feedbackundersökningar är ett kraftfullt verktyg för både personlig och professionell utveckling. Genom att samla in medarbetarfeedback och utbilda chefer i 360-coachning kan organisationer utveckla medarbetare, team och ledare parallellt.

Läs bloggpost