Jag håller ofta i föreläsningar och workshops om stress, och personlighetens roll för förmågan att hantera stress. Jag märker att intresset för hälsa och psykiskt välbefinnande bara ökar. Jag vill därför ta chansen att dela med mig av några viktiga tankar om kopplingen mellan personlighet och förmåga att hantera stress.

Har du befunnit dig i en situation där du märker att någon i din omgivning blir väldigt stressad, medan du själv känner dig lugn och trygg? Eller har du någon gång varit med om det omvända, en situation då någon i din omgivning verkar väldigt lugn, medan du själv känner dig stressad, rädd och osäker?

De flesta är egentligen medvetna om att människor upplever och hanterar livets utmaningar på olika sätt. De som jobbar med människor, alltså coacher, HR-personal, psykologer, terapeuter eller andra personer med liknande utbildning, känner väl till att det finns stora individuella skillnader när det gäller stress och stresshantering. Dessa skillnader består huvudsakligen av personlighetsegenskaper.

Personlighet kan definieras som en sammansättning egenskaper, som är relativt stabila över tid. Våra personligheter formar vårt sätt att betrakta, tolka och förhålla oss till utmaningar i livet. Personlighet går att utveckla och förändra, men det kräver hårt och flitigt arbete.

När vi nu vet att personlighet spelar så stor roll, då uppstår frågan, vilka specifika egenskaper handlar det om? Vad bör du satsa på att utveckla? Forskning har visat att det finns några egenskaper som är centrala när det handlar om stressupplevelse och förmåga att hantera stress. Nedan kan du läsa om dessa tre egenskaper. Ha i åtanke att stresshantering inte är allt. Det finns både för- och nackdelar med hög stresstålighet.

  • Känslomässig stabilitet – Denna egenskap handlar huvudsakligen om hur mycket känslor du upplever, hur stora känslosvängningar du har, och hur intensivt du upplever dina känslor. De som har låg känslomässig stabilitet känner känslor väldigt starkt, och har en tendens att oroa sig för sånt som kan gå fel. Samtidigt har de ofta god fantasi och inlevelseförmåga tack vare sitt rika känsloliv. Hög känslomässig stabilitet å andra sidan gör det lättare att stå ut med, och hantera stress.
  • Extroversion – De flesta tänker på sällskaplighet när de hör ordet extroversion. Faktum är att denna egenskap handlar lika mycket om energi och uthållighet, samt spänningssökande och risktolerans. Extroverta personer lever i högt tempo och gillar action. Detta är en styrka ur ett stresshanteringsperspektiv. Väldigt hög extroversion kan samtidigt göra det svårt att sänka tempot och skapa utrymme för nödvändig återhämtning.
  • Samvetsgrannhet – Denna egenskap handlar om målinriktning och behov av ordning och reda. De som har mycket av denna egenskap gillar oftast att sätta upp bestämda mål för sig själva, och sedan sträva envist efter att nå dem, tex genom att göra karriär. Forskning har visat att samvetsgrannhet hänger ihop med aktiv och konstruktiv problemlösningsförmåga. Alltså kan det löna sig att vara samvetsgrann ur ett stresshanteringsperspektiv. Låg samvetsgrannhet innebär ofta lite mindre fokus på detaljer och noggrannhet, vilket ger större beteendeflexibilitet. Men om det blir alltför lite samvetsgrannhet så finns risk för slarv och oreda, vilket skapar stress på sikt.

Personlighetsegenskaper i sig handlar inte om rätt eller fel, bra eller dåligt. Det finns för- och nackdelar med alla egenskaper, hos alla människor. Det är viktigt att förstå att människor fungerar olika. Om vi respekterar detta så kommer vi också kunna dra nytta av varandras olikheter, och skapa förutsättningar för att alla ska nå sin fulla potential.

Det pågår omfattande forskning inom detta intressanta område, och mycket läsvärt har skrivits. Om du vill du lära dig mer om personlighet och stress så tveka inte att höra av dig till mig. Jag ger dig gärna tips på bra forskningsartiklar, böcker eller svarar på frågor i ämnet. Skicka ett pm till mig på Linkedin!