Transport & Lager med Eletive

Skapa en feedbackkultur för att driva högre produktivitet

En stark företagskultur skapas av er mest värdefulla tillgång, era medarbetare.

Vad våra kunder tycker om oss!

Plattformens enkelhet hjälper våra chefer att få tydlig inblick i deras avdelnings styrkor och prioriteringar. Det smidiga sättet att samla in och visa informationen på i plattformen hjälper oss att verkligen förstå alla delar av vår organisation. En vanlig utmaning i vår bransch är att många medarbetare inte har en arbetsmejl eller tillgång till en dator under arbetstid. Denna utmaning har Eletive löst vilket ger alla våra medarbetare tillgång till plattformen.

Christina Hagdahl

HR-Chef, Everfresh

Hur Eletive kan hjälpa er organisation

Skapar framgång

Medarbetare som känner sig betydelsefulla är mer produktiva och angelägna att engagera sig på sin arbetsplats. I själva verket visar organisationer med engagerade medarbetare upp till 41% lägre frånvaro. Eletives plattform ger alla kraftfulla insikter, vilket leder till ökat engagemang och högre produktivitet. Medarbetare utan arbetsmejl eller enkel åtkomst till en dator under arbetstid kan nå Eletive via telefon eller kiosk, där verktyget är översatt till över 30 språk - vilket säkerställer att varje person i ert företag har möjlighet att få sin röst hörd! Den kontinuerliga feedbacken hjälper er att verkligen förstå medarbetarnas upplevelse på alla nivåer inom bolaget, vilket hjälper er att vidta åtgärder där det behövs - baserat på realtidsdata.

Främja era medarbetare

Eletive ger er tillgång till outnyttjad kännedom som är ovärderlig i det kontinuerliga arbetet för att skapa en stark företagskultur. Genom att ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt säkerställer vi att ert företag får de viktigaste insikterna i realtid. Den holistiska vyn levererar tydlig data och lämnar er utan några frågor. Alla medarbetare och chefer får tillgång till sina resultat. Rapporterna är fyllda med konkreta tips om hur både team och individer kan förbättra sin situation. Detta inkluderande tillvägagångssätt tar pressen från cheferna och ger medarbetare möjlighet att känna ägande över sina resultat och sin personliga utveckling.

Datadrivna och handlingsbara insikter

Avancerad segmentering hjälper er att kategorisera och analysera data efter era önskemål och behov. Kategorisera efter geografisk plats, team eller annan demografi som anställningstid och få nya insikter genom att se data på helt nya sätt. Djupdyk i alla tänkbara dimensioner för att identifiera styrkor och områden för förbättring i hela organisationen. De nya insikterna säkerställer att ni har möjlighet att vidta meningsfulla åtgärder där de behövs, vid rätt tidpunkt.

Hjälp era medarbetare att nå sin fulla potential med Eletive