Teknologi & Scaleups med Eletive

Skilj er från mängden, investera i era medarbetare

Bygg en företagskultur där era medarbetare kan trivas och attrahera nya talanger

Vad våra kunder tycker om oss!

Våra medarbetare arbetar dagligen för att utveckla programvara som hjälper våra kunder att säkerställa hög cybersäkerhet i applikationer. Som ett snabbt växande företag är det viktigt för oss att kartlägga våra medarbetares välbefinnande och engagemang i realtid för att säkerställa förbättrade resultat, ökad effektivitet och utveckling i hela vår organisation. Eletive ger oss de insikter vi behöver för att kontinuerligt ha en nära koppling till varje anställd trots vår snabba tillväxt och globala närvaro.

Daniel Wisenhoff

CEO & Medgrundare, Debricked

Hur Eletive kan hjälpa er organisation

Skapa framgång

Medarbetare som känner sig betydelsefulla är mer produktiva och angelägna att engagera sig på sin arbetsplats. I själva verket visar organisationer med engagerade medarbetare upp till 21% högre lönsamhet. Eletives plattform ger alla kraftfulla insikter, vilket leder till ökat engagemang och produktivitet. Med hjälp av intelligenta pulsutskick kan plattformen hantera snabb organisatorisk tillväxt, vilket gör att ni får en tydlig bild av alla delar av organisationen när som helst. Den kontinuerliga feedbacken hjälper er att verkligen förstå medarbetarnas upplevelse på alla nivåer inom bolaget, vilket hjälper er att vidta åtgärder där det behövs - baserat på realtidsdata.

Främja era medarbetare

Eletive ger er tillgång till outnyttjad kännedom som är ovärderlig i det kontinuerliga arbetet för att skapa en stark företagskultur. Genom att ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt säkerställer vi att ert företag får de viktigaste insikterna i realtid. Den holistiska vyn levererar tydlig data och lämnar er utan några frågor. Alla medarbetare och chefer får tillgång till sina resultat. Rapporterna är fyllda med konkreta tips om hur både team och individer kan förbättra sin situation. Detta inkluderande tillvägagångssätt tar pressen från cheferna och ger medarbetare möjlighet att känna ägande över sina resultat och sin personliga utveckling.

Datadrivna och handlingsbara insikter

Avancerad segmentering hjälper er att kategorisera och analysera data efter era behov och önskemål. Kategorisera efter geografisk plats, team eller annan demografi som anställningstid och få nya insikter genom att se data på helt nya sätt. Djupdyk i alla tänkbara dimensioner för att identifiera styrkor och områden för förbättring i hela organisationen. De nya insikterna säkerställer att ni har möjlighet att vidta meningsfulla åtgärder där de behövs och vid rätt tidpunkt.

Öka produktivitet och affärsresultat, samt minska personalomsättning med Eletive