Offentlig sektor & Statliga bolag med Eletive

Gör era medarbetare till verksamhetsambassadörer

Bygg en kultur där medarbetarna utvecklas och trivs. Det håller personalomsättningen på en hälsosam nivå och attraherar de bästa talangerna.

Vad våra kunder tycker om oss!

Hos Lomma Kommun värderar vi våra medarbetares välmående och engagemang högt. Eletive gör det möjligt för oss att vara flexibla för att anpassa våra undersökningsfrekvenser efter organisationens olika förvaltningsområden och arbetsroller. Plattformen levererar tydlig data som hjälper oss att bygga en företagskultur som lockar, engagerar och behåller de bästa medarbetarna i vår region.

Marie Härstedt

HR-Chef, Lomma Kommun

Hur Eletive kan hjälpa er organisation

Skapar framgång

Medarbetare som känner sig betydelsefulla är mer produktiva och angelägna att engagera sig på sin arbetsplats. I själva verket visar organisationer med engagerade medarbetare upp till 59 % lägre personalomsättning. Eletives plattform ger alla kraftfulla insikter, vilket leder till ökat engagemang och välmående. Med hjälp av den avancerade segmenteringen och schemaläggningen kan plattformen hantera alla slags komplexa organisationsstrukturer, vilket gör att ni får en tydlig bild av alla delar av organisationen. Kontinuerlig feedback hjälper er att få djupare förståelse för medarbetarnas upplevelse i organisationen, vilket hjälper er att vidta åtgärder där det behövs - baserat på realtidsdata.

Främja era medarbetare

Eletive ger er tillgång till outnyttjad kännedom som är ovärderlig i det kontinuerliga arbetet för att skapa en stark företagskultur. Genom att ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt säkerställer vi att ert företag får de viktigaste insikterna i realtid. Den holistiska vyn levererar tydlig data och lämnar er utan några frågor. Alla medarbetare och chefer får tillgång till sina resultat. Rapporterna är fyllda med konkreta tips om hur både team och individer kan förbättra sin situation. Detta inkluderande tillvägagångssätt tar pressen från cheferna och ger medarbetare möjlighet att känna ägande över sina resultat och sin personliga utveckling.

Datadrivna och handlingbara insikter

Avancerad segmentering hjälper er att kategorisera och analysera data efter era behov och önskemål. Kategorisera efter enhet, plats eller annan demografi som anställningstid och få nya insikter genom att se data på helt nya sätt. Djupdyk i alla tänkbara dimensioner för att identifiera styrkor och områden för förbättring i hela organisationen. De nya insikterna säkerställer att ni har möjlighet att vidta meningsfulla åtgärder där de behövs och vid rätt tidpunkt.

Öka produktiviteten, affärsresultaten och behåll nyckelpersonal med Eletive