Professionella tjänster med Eletive

Prioritera era medarbetare för att nå framgång

Engagerade medarbetare strävar efter att leverera högkvalitativ service, vilket resulterar i ökad kundnöjdhet.

Vad våra kunder tycker om oss!

Som ett konsultbolag är vårt humankapital och våra medarbetare vår största tillgång. Vi lägger stort fokus på allas välmående och vi behöver ett stort engagemang för att lyckas med våra kunder. Detta engagemang bygger och fångas genom starka relationer och genuin känsla för varandra. Med Eletive kan vi fånga detta engagemang i realtid. Hur bra har vi det just nu? Behöver vi fokusera mer på ett visst område? Hur kan vi hålla upp produktiviteten inom vissa områden medan vi växer snabbt? Tack vare att vi mäter detta månadsvis/varannan månad så har vi ständigt en tydlig trend att följa. Denna information är mycket mer värdefull för oss än att ha en årlig utvärdering av anställda. Vi rekommenderar Eletive till alla organisationer som sätter sina människor först och vill ha möjlighet att vara bra hela året runt.

Therése Lorentzon

Medgrundare, PRO TEMPORE

Hur Eletive kan hjälpa er organisation

Skapa framgång

Medarbetare som känner sig betydelsefulla är mer produktiva och angelägna att engagera sig på sin arbetsplats. I själva verket visar organisationer med engagerade medarbetare upp till 10% högre i kundbetyg. Eletives plattform ger alla kraftfulla insikter, vilket leder till ökat engagemang och produktivitet. Medarbetare utan arbetsmejl eller enkel åtkomst till en dator under arbetstid kan nå Eletive via telefon eller kiosk, där verktyget är översatt till över 30 språk - vilket säkerställer att varje person i ert företag har möjlighet att få sin röst hörd! Den kontinuerliga feedbacken hjälper er att verkligen förstå medarbetarnas upplevelse på alla nivåer inom bolaget, vilket hjälper er att vidta åtgärder där det behövs - baserat på realtidsdata.

Främja era medarbetare

Eletive ger er tillgång till outnyttjad kännedom som är ovärderlig i det kontinuerliga arbetet för att skapa en stark företagskultur. Genom att ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt säkerställer vi att ert företag får de viktigaste insikterna i realtid. Den holistiska vyn levererar tydlig data och lämnar er utan några frågor. Alla medarbetare och chefer får tillgång till sina resultat. Rapporterna är fyllda med konkreta tips om hur både team och individer kan förbättra sin situation. Detta inkluderande tillvägagångssätt tar pressen från cheferna och ger medarbetare möjlighet att känna ägande över sina resultat och sin personliga utveckling.

Datadrivna och handlingsbara insikter

Avancerad segmentering hjälper er att kategorisera och analysera data efter era behov och önskemål. Kategorisera efter geografisk plats, team eller annan demografi som anställningstid och få nya insikter genom att se data på helt nya sätt. Djupdyk i alla tänkbara dimensioner för att identifiera styrkor och områden för förbättring i hela organisationen. De nya insikterna säkerställer att ni har möjlighet att vidta meningsfulla åtgärder där de behövs och vid rätt tidpunkt.

Öka era medarbetares engagemang och produktivitet med Eletive