Tillverkning, Bygg & Energi med Eletive

Driv engagemang genom att skapa en kultur byggd på feedback

Personal-feedback säkerställer kontinuerlig utveckling av medarbetares säkerhet, ledarutveckling och organisatorisk tillväxt

Vad våra kunder tycker om oss!

Eletive förser alla chefer med tydliga och handlingsbara insikter i realtid. Insikterna gör att cheferna kan arbeta mer effektivt med sina team. Vårt mål är att generera starka och samarbetande team i hela organisationen med fokus på engagerade och välmående medarbetare.

Elisabeth Åberg

HR Director, MalmbergGruppen

Hur Eletive kan hjälpa er organisation

Skapar framgång

Medarbetare som känner sig betydelsefulla och respekterade är mer produktiva och angelägna att engagera sig på sin arbetsplats. I själva verket är engagerade medarbetare är upp till 21% mer produktiva. Eletives plattform ger alla kraftfulla insikter, vilket leder till ökat engagemang och produktivitet. Medarbetare utan arbetsmejl eller enkel åtkomst till en dator kan komma åt Eletive via telefon eller kiosk, där verktyget är översatt till över 30 språk - vilket säkerställer att varje person har möjlighet att få sin röst hörd! Plattformen ger alla kraftfulla insikter, vilket leder till en mer öppen kommunikation mellan chefer och deras medarbetare. Detta skapar starkare team.

Främja era medarbetare

Eletive ger er tillgång till outnyttjad kännedom som är ovärderlig i det kontinuerliga arbetet för att skapa en stark företagskultur. Genom att ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt säkerställer vi att ert företag får de viktigaste insikterna i realtid. Den holistiska vyn levererar tydlig data och lämnar er utan några frågor. Alla medarbetare och chefer får tillgång till sina resultat. Rapporterna är fyllda med konkreta tips om hur både team och individer kan förbättra sin situation. Detta inkluderande tillvägagångssätt tar pressen från cheferna och ger medarbetare möjlighet att känna ägande över sina resultat och sin personliga utveckling.

Datadrivna och handlingbara insikter

Avancerad segmentering hjälper er att kategorisera och analysera data efter era behov och önskemål. Kategorisera efter enhet, plats eller annan demografi som anställningstid och få nya insikter genom att se data på helt nya sätt. Djupdyk i alla tänkbara dimensioner för att identifiera styrkor och områden för förbättring i hela organisationen. De nya insikterna säkerställer att ni har möjlighet att vidta meningsfulla åtgärder där de behövs och vid rätt tidpunkt.

Skapa en välmående organisation där alla deltar och driver resultat