Finansiella tjänster med Eletive

Ta lönsamma beslut baserat på realtidsdata

Datadrivna personalbeslut säkerställer kontinuerlig utveckling, från organisatorisk tillväxt till kundnöjdhet.

Vad våra kunder tycker om oss!

Vi mäter de flesta delarna av vår organisation - allt från finansiering till försäljning. Siffror är väsentliga vi vårt arbete för att styra företaget i önskad riktning och det är lika viktigt för oss att kontinuerligt mäta hur våra medarbetare mår. Den insikt vi får hjälper oss att ta databaserade personalbeslut som leder till gladare medarbetare och i slutändan, nöjdare kunder.

Christopher Nordin

Managementkonsult, Cavendi

Hur Eletive kan hjälpa er organisation

Skapar framgång

Din organisation mäter de flesta viktiga områden i real-tid, så varför inte använda samma metod för er personal? Engagerade medarbetare är upp till 21% mer produktiva. Kontinuerlig feedback hjälper er att verkligen förstå era medarbetares upplevelser, vilket hjälper dig att vidta åtgärder där det behövs, baserat på realtidsdata. Eletives plattform ger er kraftfulla insikter - från mätning till åtgärd, till ökad prestation i hela organisationen.

Främja era medarbetare

Eletive ger er tillgång till outnyttjad kännedom som är ovärderlig i det kontinuerliga arbetet för att skapa en stark företagskultur. Genom att ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt säkerställer vi att ert företag får de viktigaste insikterna i realtid. Den holistiska vyn levererar tydlig data och lämnar er utan några frågor. Alla medarbetare och chefer får tillgång till sina resultat. Rapporterna är fyllda med konkreta tips om hur både team och individer kan förbättra sin situation. Detta inkluderande tillvägagångssätt tar pressen från cheferna och ger medarbetare möjlighet att känna ägande över sina resultat och sin personliga utveckling.

Datadrivna och handlingbara insikter

Avancerad segmentering hjälper er att kategorisera och analysera data enligt era behov. Kategorisera efter team, kontor, land eller annan demografi som anställningstid och få nya insikter genom att se data på nya sätt. Djupdyk i alla dimensioner för att identifiera styrkor och områden för förbättring i hela organisationen. De nya insikterna säkerställer att ni har möjlighet att vidta meningsfulla åtgärder där de behövs, vid rätt tidpunkt.

Bygg ett ännu bättre företag genom nya insikter om hur ni kan förbättra ert engagemang och prestation