Välgörenhet & Ideell förening med Eletive

Hjälp era medarbetare att göra världen till en bättre plats

Prioritera era medarbetare för att driva engagemang, produktivitet och förändring.

Hur Eletive kan hjälpa er organisation

Skapar framgång

Medarbetare som känner sig betydelsefulla och respekterade är mer produktiva och angelägna att engagera sig på sin arbetsplats. I själva verket är engagerade medarbetare mer benägna att stanna hos bolaget på lång sikt. Eletives plattform ger alla kraftfulla insikter, vilket leder till ökat engagemang och produktivitet. Medarbetare utan arbetsmejl eller enkel åtkomst till en dator kan komma åt Eletive via telefon eller kiosk, där verktyget är översatt till över 30 språk - vilket säkerställer att varje person har möjlighet att få sin röst hörd! Kontinuerlig feedback hjälper er att verkligen förstå era medarbetares upplevelse, var i världen de än befinner sig. Insikterna möjliggör att ni kan vidta åtgärder där det behövs - baserat på realtidsdata.

Främja era medarbetare

Eletive ger er tillgång till outnyttjad kännedom som är ovärderlig i det kontinuerliga arbetet för att skapa en stark företagskultur. Genom att ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt säkerställer vi att ert företag får de viktigaste insikterna i realtid. Den holistiska vyn levererar tydlig data och lämnar er utan några frågor. Alla medarbetare och chefer får tillgång till sina resultat. Rapporterna är fyllda med konkreta tips om hur både team och individer kan förbättra sin situation. Detta inkluderande tillvägagångssätt tar pressen från cheferna och ger medarbetare möjlighet att känna ägande över sina resultat och sin personliga utveckling.

Datadrivna och handlingsbara insikter

Avancerad segmentering hjälper er att kategorisera och analysera data efter era behov och önskemål. Kategorisera efter geografisk plats, team eller annan demografi som anställningstid och få nya insikter genom att se data på helt nya sätt. Djupdyk i alla tänkbara dimensioner för att identifiera styrkor och områden för förbättring i hela organisationen. De nya insikterna säkerställer att ni har möjlighet att vidta meningsfulla åtgärder där de behövs och vid rätt tidpunkt.

Säkerställ att er personal kan nå sin fulla potential