Del 5 av 5 – Tre vinnande tips för att skapa och bevara positiv utveckling

Genomför ni medarbetarundersökningar i er organisation, och vill skapa ett större värde av resultatet? I denna miniserie av blogginlägg får du fem konkreta råd för att skapa större värde med era medarbetarundersökningar. Här i del 5 får du tre värdefulla tips på vad ni kan göra för att skapa momentum och bevara positiv utveckling över tid.

Många medarbetarundersökningar blir liggande utan att konkreta åtgärder sätts in. Min bild är att detta ofta beror på att man inte vet vad man ska göra med resultatet. Resultatet kan även i vissa fall kännas utdaterat och inte stämma överens med hur verksamheten ser ut idag. Osäkerheten leder till att insatserna planeras för länge, de blir väldigt omfattande och alltför ambitiösa. Insatserna riskerar även att bli felriktade. Detta kan leda till att det önskade resultatet uteblir. Tydliga och framför allt realistiska åtgärder är centralt för framgång. Gärna i kombination med en tät kontinuerlig uppföljning där trender kan studeras. På så sätt kan ni följa upp om insatserna ger önskad effekt eller ej. Här är mina tre bästa tips för att skapa och bevara momentum efter genomförd medarbetarundersökning.

1. Skapa en realistisk handlingsplan, och se till att alla berörda parter förstår syftet med handlingsplaning, vad som ska göras, vem som ska göra det och hur det ska göras. Sätt sedan deadlines och stäm av ofta. 1-3 fokusområden räcker långt. Fler än så gör det onödigt komplext vilket sänker engagemanget.

2. Kommunicera. Om du som chef inte berättar vad du vill göra med problem som tydliggjorts i en medarbetarundersökning så riskerar du att du att göra slut på dina medarbetares motivation och vilja att anstränga sig. Därför är det avgörande att du förmedlar vad du har beslutat dig för att göra. Detta visar att du tar utmaningarna på allvar och att du är beredd att agera.

3. Följ upp. Släpp inte greppet. Se till att det ni bestämt er för att göra också följs upp med regelbundna avstämningar. Utför kontinuerliga undersökningar i kombination med återkoppling i realtid så öppnar ni även upp för att möjligheten att utföra mindre och riktade åtgärder direkt när problemet uppstår. Exempelvis att agera på stressrelaterad ohälsa direkt när den uppstår.

Detta var det sista inlägget i denna lilla bloggserie. Skicka gärna frågor, kommentarer eller förslag på sånt du önskar läsa mer om i bloggen.