Del 4 av 5 – Fyra tips för att öka ansvarstagandet hos medarbetarna

Genomför ni medarbetarundersökningar i er organisation, och vill skapa ett större värde av resultatet? I denna miniserie av blogginlägg får du fem konkreta råd för att skapa större värde med era medarbetarundersökningar. Här i del 4 får du tips om vad ni kan göra för att öka ansvarstagandet hos medarbetarna efter att medarbetarundersökningen är klar.

1. Ge något tillbaka. Om ni ber era medarbetare att lägga tid på att genomföra medarbetarundersökningen så är det schyst om ni ger dem något som tack för insatsen. Ett bra sätt att göra detta är att låta medarbetaren ta del av resultatet direkt i realtid. Långt ifrån alla medarbetarundersökningar återkopplar resultatet på individnivå. Om er nuvarande undersökning endast visar resultat på organisations- och gruppnivå, så är det en god idé att ge muntlig feedback på resultatet så snart som möjligt efter det att undersökningen avslutats.

2. Ge tips på önskvärda beteenden. Ett annat bra sätt att öka ansvar och delaktighet hos personalen är att ge dem konkreta tips och råd på vad de själva kan göra för att förbättra sina förutsättningar för att trivas och prestera väl i arbetet. Säkerställ att tipsen är kopplade till organisationens mål, och att det går att följa upp hur det gått.

3. Följ och visa upp trender. Det kan vara svårt att komma ihåg precis hur resultaten såg ut vid föregående mätning. Att kunna se hur resultatet förändras till det bättre är en viktig komponent för att skapa motivation till konstruktivt agerande. Se till att det blir tydligt hur resultatet från genomförda medarbetarundersökningar förändras över tid.

4. Var en god förebild. Om du vill att dina medarbetare ska agera på ett sätt som gynnar organisationen som helhet, så är det viktigt att du själv visar goda exempel på hur det kan göras. Agera så snart som möjligt på resultatet av genomförd medarbetarundersökning och förmedla till personalen vad som kommer ske. På så vis uppmuntras ansvarstagande och målinriktat beteende.