Del 2 av 5 – Ställ rätt frågor på rätt sätt

Genomför ni medarbetarundersökningar i er organisation, och vill skapa ett större värde av resultatet? I denna miniserie av blogginlägg får du fem konkreta råd för att skapa större värde med era medarbetarundersökningar. Här i del 2 får du tips om hur du ställer rätt frågor på rätt sätt, så att ni får affärsmässigt användbara svar.

  • Var relevant. Det är viktigt att ställa frågor om sånt som spelar roll för medarbetarna och framför allt för organisationens måluppfyllelse. Om inte alla medarbetare berörs av den aktuella frågan, undvik den i undersökningen. Annars riskerar ni att resultatet blir missvisande och svårtolkat.
  • Undvik frågor om sånt som inte går att påverka. Att ställa frågor om lön är exempelvis ingen god idé eftersom lön ofta bestäms utifrån prestation, inte enbart baserat på vad medarbetarna själva tycker.
  • Säkerställ att det finns vetenskapligt stöd för det ni ställer frågor om. Undvik buzzwords eller frågor som bara känns rätt, om ni inte vet att det finns evidens för just dessa frågor.
  • Formulera frågorna så att alla verkligen förstår. Ha respekt för att språk kan feltolkas. Använd därför korta, tydliga formuleringar och undvik dubbelnegationer.
  • Skapa både bredd och djup med frågorna. Ställ frågor om allt som spelar roll för välmående och engagemang. Kom ihåg att fråga om både fysisk och psykisk hälsa, så skapas förståelse för såväl orsaker som konsekvenser till eventuella problem.
  • Byt inte ut frågorna vid varje undersökning. För att kunna följa upp och se trender i utvecklingen är det vettigt att hålla fast vid de frågor ni bestämt er för att använda. Bra frågor är tidlösa.
  • Det kan vara bra att välj en leverantör som använder samma frågebatteri till alla sina uppdragsgivare. På så sätt får ni möjlighet att jämföra era resultat med andra företag.