Del 1 av 5 – Skapa buy-in innan medarbetarundersökningen

Genomför ni medarbetarundersökningar i er organisation, och vill skapa ett större värde av resultatet? Ni är inte ensamma. Medarbetarundersökningar har funnits med sedan förra sekelskiftet, men fortfarande finns det mycket kvar att göra för att öka effekten och därmed värdet av undersökningarna. I denna miniserie av blogginlägg får du fem konkreta råd för att skapa större värde med era medarbetarundersökningar. Läs vidare för att få tips om hur du höjer svarsfrekvensen och samtidigt skapar större engagemang för undersökningarna.

För att lyckas med undersökningen krävs det att hela organisationen är informerad om syfte och mål med undersökningen. Följ dessa steg så ökar du engagemanget för den kommande undersökningen:

  • Se till att viktiga intressenter är med på tåget. Ledningsgrupp, HR, chefer, skyddsombud och andra medarbetarrepresentanter behöver vara delaktiga för att resten av organisationen ska engagera sig i undersökningen på bästa sätt
  • Utse en person eller styrgrupp som ansvarar för undersökningen och planerar genomförandet
  • Informera organisationen om syfte och mål med den kommande undersökningen. Berätta att detta är något ni gör för att alla ska trivas och må så bra som möjligt. Skicka gärna informationen i god tid innan. Det är lämpligt att göra detta ca två månader innan, och gärna igen en vecka innan undersökningen börjar
  • Beskriv vad som kommer ske när undersökningen är klar och hur resultatet ska förmedlas så att alla kan ta del av det