Psykologer och civilingenjörer för att skapa den bästa plattformen

Det måste finnas ett bättre sätt att genomföra medarbetarundersökningar var tanken. En plattform som inte enbart mäter utan även driver välmående och engagemang. Något som möjliggör de bästa personalbesluten i realtid samtidigt som det är modernt och enkelt att använda. Ett verktyg som involverar och skapar ett direkt värde för samtliga i organisationen, inte enbart lägger ansvar på chefer och HR. Samtidigt måste det vara evidensbaserat. Först då har vi uppnått något som effektivt behåller nyckelpersoner inom organisationen och stoppar den stigande trenden av stressrelaterad ohälsa.

Psykologer med gedigen bakgrund inom organisationspsykologi och erfarna civilingenjörer samlades för lösa problemet med ett tvärvetenskapligt synsätt. Resultatet blev Eletive.

Bästa medarbetarundersökningen
Medarbetarundersökning Malmö

Lokalt stöd, global närvaro

Eletive grundades i slutet av 2014 och har sitt huvudkontor i Malmö. Vi jobbar idag med otroliga organisationer i olika branscher från industri, retail och tech till offentlig sektor. Dessutom är vi godkända av Försäkringskassan. Vi har också ett antal samarbetspartners som är experter inom HR och psykologi. Allt för att ge er organisation den bästa upplevelsen.

Ta din organisation till nästa nivå!