Att mindfulness är högaktuellt och populärt som ett sätt att förebygga och motverka stress råder det inget tvivel om. Men vad är mindfulness egentligen? I detta blogginlägg reder Frida Hylander, leg. psykolog och yogainstruktör, ut vad det handlar om. Frida är för närvarande involverad i forskningsprojekt som undersöker effekten av yoga och mindfulness för stressrelaterad ohälsa. Hon är dessutom medgrundare av YOMI, en metod som kombinerar psykologi med yoga och mindfulness.
 

Få frågor inom stresshantering har de senaste åren fått så mycket uppmärksamhet, från frälsta liksom från kritiker, som mindfulness. Det har sagts vara allt från mirakelmetod för stress och ohälsa, till en stor bluff. Precis som med allt som blir hajpat (och efter hajpen kritiserat) glöms ofta grunden och kärnan bort. Så, vad är egentligen mindfulness?

Det vara svårt att hitta en enskild definition av begreppet mindfulness, men om vi ska försöka att ge ett enkelt och samtidigt grundat svar på frågan blir det ungefär såhär:
Mindfulness är en uråldrig meditationsteknik, men även en vägledning genom livet; ett förhållningssätt som betonar nuet, det ögonblick som vi befinner oss i vid varje givet tillfälle. För många är nuet dock det motsatta, alltså det ögonblick som vi hela tiden missar eftersom vi är upptagna med att planera eller oroa oss för framtiden, eller älta det som varit.

Vi kan med andra ord bryta ner mindfulness i två delar:

  1. Att vara medvetet närvarande, medveten om sina tankar, känslor och kroppsliga sensationer. Att vara i nuet.
  2. Att inta en icke-dömande, accepterande och medkännande attityd gentemot sig själv och andra. Med andra ord att vara öppensinnad och vänlig.

Det må låta enkelt, men utmaningen med mindfulness ligger oftast i att anamma och praktisera detta i det verkliga livet. Det är inte så mycket en mirakelkur, utan snarare ett enträget arbete som kräver disciplin och tålamod, att tappa bort sig och gång på gång påminna sig om att återvända till nuet, med acceptans och värme. När vi börjar praktisera mindfulness är det ofta detta vi möter: Stunder av närvaro och lugn blandat med att tusen gånger om snurra iväg i tankar och frustration på oss själva och världen. Men ju mer vi övar, desto tåligare och starkare blir vår förmåga att befinna oss i nuet, låta det som dyker upp få finnas där, utan att döma eller värdera.

Av: Frida Hylander, legitimerad psykolog
 

Att veta när och hur mindfulness ska användas kan vara svårt. Det är viktigt att vara medveten om att mindfulness är hälsosamt om det används på rätt sätt, men det kan också vara mer eller mindre ohälsosamt, i synnerhet för de som har obearbetade trauman i sin ryggsäck. Det kan du läsa mer tex här. Vi som psykologer, eller instruktörer i mindfulness och andra metoder för mental träning, har som ansvar att bedöma vilken metod som är hjälpsam vid ett givet tillstånd. Vi på Eletive betonar alltid vikten av att göra en grundlig kartläggning innan passande och verksamma insatser kan planeras.

Allt gott,
Fredric