Whitepaper

Eletives vetenskapliga grund

Lär dig mer om hur arbetsengagemang är nyckeln till att få människor att ge sitt bästa, med hjälp av diskretionära ansträngningar, för att utveckla högpresterande medarbetare.

Vad finns inuti

Det finns ett växande accepterande av att organisationens ekonomiska hälsa korrelerar med investeringar i medarbetarnas välbefinnande, vilket skapar ett ekonomiskt incitament för att minska utbrändhet och bygga engagemang. Engagerade medarbetare är mer motståndskraftiga och motståndskraftiga anställda är mer engagerade. Denna rapport beskriver hur organisationer med motståndskraftiga medarbetare överträffar dem med lägre motståndskraft och engagemang.

Vad du tar med dig

Validiteten och reliabiliteten för Eletive plattformEn fördjupad inblick i den vetenskapliga grunden som stöder EletiveFörhållandet mellan engagemang på arbetet och avkastning på tillgångar, lönsamhet och aktieägarvärde

Driv engagemang baserat på beprövad vetenskaplig forskning