SATS mäter medarbetarnas engagemang i realtid

Vi ville hitta ett modernt sätt att arbeta med medarbetarundersökningar, och skapa förutsättningar för ett större självledarskap hos våra medarbetare.

Anniken Mørch Fischer

Nordic People Development Manager