Vår berättelse

Eletives sätt att arbeta

Vi stödjer organisationer över hela världen att utvecklas med fokus på sin största tillgång – medarbetarna. Vi tror passionerat på feedback i realtid som grunden för att bygga en hälsosam företagskultur, där alla ges möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential.

Om oss

Allt började 2014 när psykologer med en solid bakgrund inom organisationspsykologi satte sig tillsammans med ingenjörer och statistiker för att ta sig an utmaningen att öka engagemanget och välbefinnandet på våra arbetsplatser. Idén var att hitta ett sätt att samla in anställdas feedback på ett modernare och digitalt sätt. En plattform som inte bara mäter utan också driver välmående och engagemang. Något som gör det möjligt att fatta de bästa personalbesluten i realtid men som är enkelt att använda. Ett verktyg som involverar hela organisationen och inte bara lägger ansvaret på chefer och HR. Samtidigt måste det vara evidensbaserat och byggt på vetenskaplig forskning. Resultatet blev Eletive.

Vårt tillvägagångssätt

Eletive har ökat medarbetarengagemang, utvecklat chefer till bättre ledare och frigjort tid för HR för att coacha chefer och team sedan lanseringen i slutet av 2014. Alla åtgärder som ska vidtas bör vara baserade på ny och relevant data. För oss har det varit viktigt, ända från starten, att ge alla medarbetare möjlighet att driva självledarskap. Alla bör ingå i arbetet att skapa en sund och blomstrande företagskultur. Denna strategi gör plattformen unik i sitt slag.

Lokalt stöd, global närvaro

Eletive grundades i slutet av 2014 och har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige. Idag stödjer vi organisationer inom alla typer av industrier i mer än 15 länder. Vi har ett nära samarbete med experter inom HR och psykologi, vilket genererar en plattform som ständigt uppdateras med den senaste kunskapen och forskningen. Allt vi gör syftar till att stärka medarbetare, team och organisationer över hela världen.

Gör som organisationer över hela världen - stärk er företagskultur med Eletive