Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang29 augusti 2021

Medarbetarundersökningar, engagemang och benchmarking

Två medarbetare vid en dator

Hur vet man vad som är ett bra eller dåligt resultat i en medarbetarundersökning? Benchmarking ger en värdefull möjlighet att jämföra data mellan olika segment och med din industri i stort.

Vare sig du är arbetar inom HR eller leder en organisation så vet du att medarbetarnas engagemang är avgörande för att driva en framgångsrik verksamhet. Och att det är viktigt att mäta medarbetarengagemang och välmående, för att kunna arbeta proaktivt för en bättre kultur. 

Rekommenderad läsning: Vilka frågor bör ingå i en medarbetarundersökning?

Engagemang och benchmarking

Med regelbundna pulsundersökningar får du ovärderliga insikter i realtid, kring hur engagemanget i organisationen ser ut och förändras över tid. Du kan se trender, mäta förändring och använda värmekartor för att snabbt identifiera om något inte står rätt till.

Men hur vet man egentligen vad som är ett bra eller dåligt resultat i en medarbetarenkät? 

Det är här benchmarking kommer in i bilden. Med Eletive kan du snabbt och enkelt jämföra resultaten med +1,6 miljoner enkätsvar i vår databas.

Du kan välja att benchmarka mot: 

  • Alla Eletive-användare

  • En specifik industri

  • Specifika segment i din organisation 

Medarbetarundersökning engagemang benchmark

Benchmark-rapporter ger viktiga insikter

Med benchmarking kan du jämföra resultaten från era medarbetarundersökningar utifrån olika parametrar. Det ger viktiga insikter och hjälper dig att förstå vad som ger engagerade medarbetare – och var det finns potential för förbättringar. 

Kanske vill du jämföra resultaten utifrån hur länge medarbetare arbetat i organisationen. Eller så vill du kanske göra jämförelser med snittet för er branch. Benchmark-data kan vara till stor hjälp när du planerar framåt och sätter upp mål. 

Vill du veta mer om hur Eletive kan hjälpa dig mäta och förbättra engagemanget i din organisation – och om forskningen bakom vår metod?  Ladda gärna ner Eletives vetenskapliga grund.

Fortsätt läsa

Performance Management

41 användbara fraser vid medarbetarsamtal

6 mars 2023

Medarbetarsamtal är viktiga för både medarbetarnas och organisationens utveckling. Vi har listat 41 exempel på användbara fraser, som inspiration för hur konstruktiv feedback kan se ut.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Engagerade medarbetare är nyckeln till ekonomisk hållbarhet

2 mars 2023

I takt med att världens ekonomiska utmaningar ökat, har det blivit tydligt att medarbetarengagemang är en avgörande komponent i att bygga framgångsrika organisationer.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Beräkna Employee Engagement Index (EEI)

10 februari 2023

Medarbetarnas engagemang är grundläggande för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Det har en direkt påverkan på medarbetarnas välbefinnande och arbetstillfredsställelse, liksom på det övergripande affärsresultatet. Genom att mäta medarbetarengagemang med regelbundna pulsundersökningar kan du beräkna Employee Engagement Index (EEI) i din organisation.

Läs bloggpost