Medarbetarundersökningar, engagemang och benchmarking

29 augusti 2021

Hur vet man vad som är ett bra eller dåligt resultat i en medarbetarundersökning? Benchmarking ger en värdefull möjlighet att jämföra data mellan olika segment och med din industri i stort.

Vare sig du är arbetar inom HR eller leder en organisation så vet du att medarbetarnas engagemang är avgörande för att driva en framgångsrik verksamhet. Och att det är viktigt att mäta medarbetarengagemang och välmående, för att kunna arbeta proaktivt för en bättre kultur. 

Rekommenderad läsning: Vilka frågor bör ingå i en medarbetarundersökning?

Engagemang och benchmarking

Med regelbundna pulsundersökningar får du ovärderliga insikter i realtid, kring hur engagemanget i organisationen ser ut och förändras över tid. Du kan se trender, mäta förändring och använda värmekartor för att snabbt identifiera om något inte står rätt till.

Men hur vet man egentligen vad som är ett bra eller dåligt resultat i en medarbetarenkät? 

Det är här benchmarking kommer in i bilden. Med Eletive kan du snabbt och enkelt jämföra resultaten med +1,6 miljoner enkätsvar i vår databas.

Du kan välja att benchmarka mot: 

  • Alla Eletive-användare

  • En specifik industri

  • Specifika segment i din organisation 

Benchmark-rapporter ger viktiga insikter

Med benchmarking kan du jämföra resultaten från era medarbetarundersökningar utifrån olika parametrar. Det ger viktiga insikter och hjälper dig att förstå vad som ger engagerade medarbetare – och var det finns potential för förbättringar. 

Kanske vill du jämföra resultaten utifrån hur länge medarbetare arbetat i organisationen. Eller så vill du kanske göra jämförelser med snittet för er branch. Benchmark-data kan vara till stor hjälp när du planerar framåt och sätter upp mål. 

Vill du veta mer om hur Eletive kan hjälpa dig mäta och förbättra engagemanget i din organisation – och om forskningen bakom vår metod?  Ladda gärna ner Eletives vetenskapliga grund.