Plattform 

Varför Eletive? 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang29 augusti 2021

Medarbetarundersökningar, engagemang och benchmarking

Två medarbetare vid en dator

Hur vet man vad som är ett bra eller dåligt resultat i en medarbetarundersökning? Benchmarking ger en värdefull möjlighet att jämföra data mellan olika segment och med din industri i stort.

Vare sig du är arbetar inom HR eller leder en organisation så vet du att medarbetarnas engagemang är avgörande för att driva en framgångsrik verksamhet. Och att det är viktigt att mäta medarbetarengagemang och välmående, för att kunna arbeta proaktivt för en bättre kultur. 

Rekommenderad läsning: Vilka frågor bör ingå i en medarbetarundersökning?

Engagemang och benchmarking

Med regelbundna pulsundersökningar får du ovärderliga insikter i realtid, kring hur engagemanget i organisationen ser ut och förändras över tid. Du kan se trender, mäta förändring och använda värmekartor för att snabbt identifiera om något inte står rätt till.

Men hur vet man egentligen vad som är ett bra eller dåligt resultat i en medarbetarenkät? 

Det är här benchmarking kommer in i bilden. Med Eletive kan du snabbt och enkelt jämföra resultaten med +1,6 miljoner enkätsvar i vår databas.

Du kan välja att benchmarka mot: 

  • Alla Eletive-användare

  • En specifik industri

  • Specifika segment i din organisation 

Medarbetarundersökning engagemang benchmark

Benchmark-rapporter ger viktiga insikter

Med benchmarking kan du jämföra resultaten från era medarbetarundersökningar utifrån olika parametrar. Det ger viktiga insikter och hjälper dig att förstå vad som ger engagerade medarbetare – och var det finns potential för förbättringar. 

Kanske vill du jämföra resultaten utifrån hur länge medarbetare arbetat i organisationen. Eller så vill du kanske göra jämförelser med snittet för er branch. Benchmark-data kan vara till stor hjälp när du planerar framåt och sätter upp mål. 

Vill du veta mer om hur Eletive kan hjälpa dig mäta och förbättra engagemanget i din organisation – och om forskningen bakom vår metod?  Ladda gärna ner Eletives vetenskapliga grund.

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

Hur man beräknar personalomsättning

23 januari 2023

Personalomsättning är ett viktigt mått att tänka på när man utvärderar ett företags prestationer och välmående. Beräkning av anställdas omsättningshastighet kan hjälpa till att identifiera förbättringsområden och problem som får anställda att lämna.

Läs bloggpost

Performance Management

Hur man implementerar 360-graders feedback

19 januari 2023

360 graders feedback kan hjälpa såväl chefer som anställda att lära sig om sina styrkor och svagheter. På så sätt är det ett kraftfullt verktyg för att identifiera "blind spots". Låt oss ta en titt på hur du implementerar 360-feedback och hur du bygger ett effektivt 360-graders feedbackprogram.

Läs bloggpost

Performance Management

Professionell utveckling med 360-feedback

19 januari 2023

360-graders feedbackundersökningar är ett kraftfullt verktyg för både personlig och professionell utveckling. Genom att samla in medarbetarfeedback och utbilda chefer i 360-coachning kan organisationer utveckla medarbetare, team och ledare parallellt.

Läs bloggpost