Förra blogginlägget handlade om vilka utmaningar HR-rollen står inför idag, och hur dessa kan hanteras. I del 3 tänker jag blicka framåt och försöka skapa en bild av morgondagens HR. Jag vill knyta an till HR-rollens syfte och mål som jag skrev om i del 1, dvs att attrahera, utveckla och behålla rätt människor. På så vis blir detta en summering av innehållet i de första två delarna.

För att ta resonemanget vidare ska jag använda begreppet Disruptive Innovation. Begreppet används idag flitigare än någonsin, men alla har inte koll på vad det betyder. Det är viktigt att förstå vad innebörden av begreppet för att förstå vilken betydelse det har för HR. Här kan du läsa en bra beskrivning.

HR-rollen utsätts idag för starka krafter som leder till disruption, eller omstörtning (i brist på bättre översättning), av dagens system och processer. Detta ställer höga krav på förändring. Dessa krafter kan sammanfattas i följande fyra områden:

 1. Demografi och politik. Snabbt skiftande politiskt klimat med ökad nationalism världen över skapar utmaningar som kan vara svåra att förutspå. Globalisering gör att människor kan jobba var som helst, när som helt. Detta ställer också krav på rekryteringsprocessen, nu när det finns ofantligt många fler sökande kandidater från alla jordens hörn.

 2. Digital teknologi. Att HR-rollen digitaliseras är inget nytt. Nu är det dags att ta nästa steg, och försöka skapa produktivitet med de digitala processerna. Det räcker inte att konstatera att ”..vi redan använder digitala verktyg”. Att arbeta digitalt med HR innebär omfattande insatser som ofta lång tid att implementera. Det första som behöver göras är en maturity assessment, dvs analys av nuläge och behov. Sen behöver ni ta reda på vilka behov och möjligheter som finns för er utifrån er position i utvecklingsprocessen, för att ta er vidare. Digital utveckling kan beskrivas såhär:

  Digital utveckling Aktiviteter
  Exploring Digital Automatisera tidigare, ineffektiva processer
  Doing Digital Utöka nuvarande processer
  Becoming Digital Synkronisera processer
  Being Digital Integrera nya arbetsmodeller


  (Uppställningen ovan kommer från artikeln HR Technology Disruption for 2018 av Josh Bersin)

  Här är ett HR-exempel för att göra det tydligare: Digitalisering av rekryteringprocessen
  I första steget går HR från konventionell arbetsintervju till att använda videointervju. I andra steget kan molnbaserade rekryteringsverktyg för arbetspsykologisk testning läggas till för att göra det lättare att hitta rätt kandidater. I steg tre synkroniseras funktionerna i ett HCM-system så att resultat från testning vid rekrytering också kan användas vid coaching och kompetensutveckling. I fjärde steget, när digitala verktyg har integrerats i systemet så kan hela arbetsuppdraget för HR omskapas. Den organisatoriska strukturen, samarbetet och fortbildning för HR-personal kommer därmed se helt annorlunda ut jämfört med tidigare.

  I vår strävan efter att ligga i framkant med den tekniska utvecklingen är det dock lätt att glömma att vi har en bit kvar innan människan är ersatt av maskiner. Det är viktigt att komma ihåg värdet av det mänskliga mötet. Det är i möten och med relationer som vi blir till och utvecklas som människor.

 3. Krav på medarbetarupplevelse. Hälsofokus och balans mellan arbete och fritid är en nödvändighet. Att arbetet är meningsfullt och engagerande är ett krav. Syfte och mål ska ligga i linje med medarbetarnas värderingar. Mindre team med givande samarbete efterfrågas också. Arbetsplatsen ska dessutom vara trevlig och inspirerande.

 4. Förändrad syn på karriär och utveckling. Dagens arbetstagare kräver snabbare, bättre och fler karriärs- och utvecklingsvägar. Samtidigt efterfrågas flexibilitet, frihet och autonomi. Medarbetarna vill ha möjlighet att själva forma sina mål. Coaching, mentorskap och fortbildning ska vara tillgängligt för alla, inte bara chefer.

Här är ett tips på bra läsning som fördjupar bilden av framtidens HR för er som vill veta mer.

Ambitionen med bloggen är att ta upp sånt som är relevant och praktiskt användbart för alla som arbetar med HR eller personalfrågor av något slag. Därför är du mer än välkommen att skicka kommentarer, idéer och frågor om sånt du önskar veta mer om. Tack för att du tog dig tid att läsa!

Allt gott,
Fredric