I förra blogginlägget så beskrev jag om HR-rollens historia och syfte. Sammanfattningsvis kan man säga att huvudsyftet med HR-funktionen är att rekrytera, utveckla och behålla rätt människor.

Vi tar avstamp i det, och går vidare till hur HR-rollen ser ut idag. Frågan som ska besvaras är, vilka utmaningar behöver HR tackla för att utgöra en avgörande del av affärs- och strategitänket i ledningsgruppen? För att besvara frågan så behöver vi veta vad som efterfrågas av morgondagens arbetssökande. Det som krävs kan sammanfattas med begreppet Employee Experience. Detta kan delas upp i följande två områden:

1. Utvecklings- och karriärmöjligheter
Generation X och Y vill att jobbet ska erbjuda dem något extraordinärt. Förr skulle vi vara nöjda och glada om vi hade ett arbete att gå till. Nu har spelplanen ritats om. I takt med förbättrad ekonomi och ökat välstånd har vi blivit bortskämda. Det gör att dagens arbetssökande snarare intervjuar arbetsgivaren, än tvärt om. Dagens arbetssökande vill ha möjlighet att växa och utvecklas. De vill göra karriär och tjäna pengar. Samtidigt är det viktigt att arbetsuppdraget känns meningsfullt. Arbetsgivaren behöver dessutom efterleva sunda värderingar och ta sitt samhällsansvar.

2. Välmående, balans och flexibilitet
Den yngre generationen nöjer sig dock inte med meningsfullhet och utveckling. De vill också slippa stress och ha balans mellan arbete och fritid. En studie med ca 18 000 personer från 19 länder ger exempel på orimligheten i detta. Studien visar att 50-75% av individerna tycker det är viktigt att få en chefsposition. Samtidigt är många av dem oroade för hur de ska kunna få en rimlig balans mellan arbete och fritid. Otvetydigt en klurig ekvation att få ihop. Läs mer om studien här.

Så vad gör vi åt det här? Här är mina tips till HR för att klara av utmaningarna:

  • Skapa synliga utvecklingsvägar som utmärker er från andra arbetsgivare. Skapa ett attraktivt Trainee-program, erbjud på utbildningar, kurser och mentorprogram.
  • Var flexibel med arbetsvillkor. Den yngre generationen kräver flexibilitet. Låt personalen bli delaktig och ansvarstagande när ni bestämmer mål och KPIer. Ni kan också låta folk under en period få tjänstledigt för att prova på att jobba med annat, resa, studera eller driva eget företag. Försäkra dem samtidigt om att de har en plats att komma tillbaka till. På så sätt får ni ökat engagemang och ytterligare kompetens i organisationen. Att låta folk ta hunden med till jobbet har också visat sig vara något som attraherar unga idag.
  • Uppdatera tekniken. När det gäller rekrytering så genomförs test, intervjuer och arbetsprov fortfarande manuellt i stor utsträckning. Det finns gott om digitala verktyg som är både mer effektiva och mer träffsäkra än en person som inte har rätt utbildning eller erfarenhet. Men var kräsen i urvalet av nya verktyg. Många av verktygen på marknaden håller inte måttet. Konsultera en oberoende expert innan ni byter ut era befintliga processer.
  • Belys meningsfullhet och värderingar. Att ha en strategi för hållbarhet och Corporate Social Responsibility är snart lika viktigt som att gå med vinst. Kommunicera hur ni som organisation tar ert ansvar när ni rekryterar personal och marknadsför er.
  • Hitta nya vägar för att locka rätt folk. Kandidater som är attraktiva på arbetsmarknaden söker sällan jobb. Därför behövs en strategi för att ni ska framstå som en attraktiv arbetsgivare i rätt forum. Ni kan tex delta på mässor och skapa intressanta tävlingar för er målgrupp. Förstapriset kan vara en traineeplats hos er. På så sätt bygger ni upp bilden av er som en arbetsgivare i framkant.
  • Skapa riktig mångfald. Mångfald handlar om mer än att ha hälften kvinnor i ledningsgruppen och personal med olika etnisk bakgrund. Idag pratas det om neurodiversity. Det innebär mångfald när det gäller sätt att fungera kognitivt. Det är faktiskt så att de som fått en viss typ av diagnos, tex autism, kan prestera bättre än andra när det gäller vissa typer av arbetsuppdrag, just pga sin avvikelse.
  • Tänk mångfald även när det gäller HR. För att möta de krav som ställs på HR tror jag att vi behöver lyfta blicken och tänka annorlunda redan vid rekrytering av vår HR-personal. Tex behövs folk med teknisk kompetens, tex ingenjörer, för att utveckla och hantera komplexa tekniska HR-verktyg. Personer med utbildning inom ekonomi, marknadsföring, sälj, psykologi och sociologi tror jag kan ha mycket att bidra med i ett HR-team.

Allt gott,
Fredric